рішення сесії №74-15/22 «Про затвердження звіту сільського голови Олексія СКРИПЧУКА про роботу сільської ради та виконавчого комітету за 2021рік»

 • 7
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: ХV сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 10.06.2022
Номер документу: 74-15/22
Назва документу: Про затвердження звіту сільського голови Олексія СКРИПЧУКА про роботу сільської ради та виконавчого комітету за 2021рік

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХV сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     №  74-15/22

10 червня 2022 року                                                                        село Конятин

 

Про затвердження звіту сільського голови Олексія СКРИПЧУКА про роботу сільської ради та виконавчого комітету за 2021рік

 

 

Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, заслухавши звіт сільського голови Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької  області про роботу сільської ради та виконавчого комітету за 2021 рік, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт сільського голови Олексія СКРИПЧУКА про роботу сільської ради та виконавчого комітету  за 2021 рік (додаток 1).
 2. Відмітити позитивну роботу сільської ради та виконавчого комітету у 2021 році, направлену на  стабілізацію соціально-економічного розвитку.
 3. Оцінити роботу сільського голови, сільської ради та виконавчого комітету на задовільно.
 4. Запропонувати виконкому сільської ради спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов для економічного зростання та поліпшення добробуту населення нашої громади.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

 

Додаток  № 1

до рішення ХV сесії VIII скликання

Конятинської сільської ради

від 10.06.2022 р. № 74-15/22

 

ШАНОВНА ГРОМАДО !

Підсумовуючи результати роботи за 2021 рік, насамперед хочу зазначити, що рік був  нелегкий. Впродовж року всі  ми разом – сільська  рада та виконавчий комітет, депутатський корпус, жителі громади,  зробивши крок назустріч реформам та один одному, спрямовували зусилля на становлення та розбудову нашої громади, втілення у життя проектів та  програм розвитку Конятинської територіальної громади, розв'язання назрілих, життєвих питань щодо  покращення соціально-побутових умов жителів та інфраструктури сіл.  У звітному періоді  рада проводила свою роботу послідовно і конструктивно, виходячи із інтересів громади  та визначених пріоритетів.  Ми  зробили тільки перші кроки, але те  що нам вдалося зробити в цьому році вселяє надію на краще.

В межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, робота сільської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу була спрямована на реалізацію завдань, визначених Президентом України та Урядом, забезпечення інтересів громади у всіх сферах життя, наповнення бюджету, цільове та ефективне використання фінансових та матеріальних ресурсів,  розширення  співпраці з роботодавцями, закріплення досягнутих позитивних результатів, пошуку шляхів покращення роботи сільської ради.

Особисто я, як сільський голова, намагаюся побудувати злагоджену роботу виконкому,  працівників сільської ради та депутатського корпусу. Чесність, відкритість, прозорість. Саме такими принципами ми керуємося у своїй роботі, бо для сільської ради, як органу місцевого самоврядування, вкрай важливими є не лише результати  діяльності, а й обізнаність громадськості про роботу місцевої влади, її досягнення та основні проблеми,  завоювання   довіри до своєї діяльності і підтримки з боку громади  для успішного виконання своїх функцій.

Діяльність  сільської ради у минулому році  була визначена цільовими програмами соціальної,  економічної та культурної сфер розвитку громади та  спрямована на наповнення дохідної частини місцевого бюджету, забезпечення сталого розвитку сіл, покращення  якості рівня життя жителів громади та  формування безпечного середовища  життєдіяльності  населення,  виконання завдань щодо безперебійної роботи закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, забезпечення благоустрою та утримання доріг,  тощо. Впродовж минулого року сільська рада працювала над реалізацією 18 цільових  програм.

 

Організаційно-правові форми  роботи  сільської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада, як колегіальний орган місцевого самоврядування здійснює свою діяльність сесійно. Результатом налагодженої конструктивної співпраці з постійними депутатськими комісіями та  депутатським корпусом в цілому стало проведення сільською радою, як представницьким органом територіальної громади, 7 сесійних засідань восьмого  скликання, на яких прийнято 280 рішення. Всі питання, які виносились на розгляд пленарних засідань, попередньо розглядались на засіданнях постійних комісій сільської ради та відповідали вимогам чинного законодавства України.  Переважна частина прийнятих рішень стосувалась  підвищення рівня соціального захисту жителів громади, забезпечення комплексу заходів соціальної підтримки вразливих категорій населення, покращення  якості освіти і медичного обслуговування, землекористування та містобудування. Під час підготовки матеріалів на розгляд сесій рада виходила з принципів законності, гласності, колегіальності, прозорості. Для  забезпечення публічності  у прийнятті рішень, проекти рішень та рішення сесій    розміщуються  на сторінках офіційного веб-сайту сільської ради. 

Слід зазначити, що крім участі в роботі постійних комісій та пленарних засіданнях ради, депутати працюють в округах, допомагають своїм виборцям у вирішенні їх проблем, беруть активну участь і в заходах, які проводяться сільською радою.

Протягом звітного періоду  сільська рада цілеспрямовано проводила  роботу по удосконаленню форм координації діяльності виконавчого комітету. Виконавчим комітетом проведено 18 засідань, заслухано 72 питання,  з яких прийняті відповідні рішення. Переважно це актуальні  питання повсякденного життя громади: забезпечення благоустрою, упорядкування та освітлення територій, охорони навколишнього середовища та техногенної безпеки, створення комісій сільської ради, стабільного функціонування закладів освіти, надання будівельних і поштових адрес, затвердження заходів з відзначення державних свят, тощо.  Здійснюючи свої повноваження сільським головою   видано 127 розпоряджень з основної діяльності

Надання доступних та якісних  адміністративних послуг є однією із основних складових забезпечення життєдіяльності громади, як базової ланки адміністративно-територіального устрою України.   У звітному періоді було вчинено 89 нотаріальних дій, зареєстровано 51 народження,  72 смертей, видано 3433 довідок. Найбільш актуальні довідки про склад сім’ї, місце реєстрації , реєстрацію земельних ділянок тощо. Прийнято та задоволено 72 заяви про реєстрацію місця проживання, зняття з обліку, реєстрацію дітей.   Видано довідок  про зняття і реєстрацію місць проживань 667.

На виконання Указу Президента №109/2008 від 07.02.2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян на письмове звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Конятинською сільською радою у 2021 році  було вжито невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Як правило, особистий  прийом громадян  ведеться щоденно, незважаючи на встановлені графіки. Сільською радою запроваджено постійний моніторинг з питань звернень громадян, його здійснення покладено на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря сільської ради, начальників відділів сільської ради. Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалися  на засіданнях виконавчого комітету, під моїм особистим контролем вирішувалися  питання, з якими зверталися  ветерани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій та їх родини, багатодітні сім’ї.

У минулому році керівництво сільської ради представляли сільську раду  у заходах обласного рівня, на яких розглядалися питання становлення та розвитку територіальних громад, формування показників місцевих бюджетів, законодавчого забезпечення реформи місцевого самоврядування, впровадження реформ в освіті, медицині тощо.

 

Зв’язки з громадськістю та інформаційна робота

В минулому році сільською радою здійснювалися заходи щодо активізації співпраці з громадськістю та залучення її до вирішення питань розвитку та життєдіяльності громади. Сільською  радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи з відзначення в громаді державних та місцевих свят,  пам’ятних дат, тощо.

Діючий офіційний веб-сайт Конятинської   сільської  ради є віртуальним представництвом органу самоврядування в мережі Інтернет і повністю вирішує завдання відкритості інформації.  На виконання ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» на веб-сайті  висвітлюється робота  сільської ради, актуальні новини,  розміщуються інформаційні матеріали, що стосуються всіх сфер  життєдіяльності громади та країни,   проекти та рішення нормативно-правових актів,  що забезпечує прозорість  діяльності роботи сільської ради та  підвищення її ефективності.

 

Фінанси і бюджет

За 2021 рік до загального та спеціального фондів бюджету Конятинської ТГ надійшло доходів (без трансфертів)  в сумі 10772645,39 грн., що більше уточненого плану на рік на 1580008,55 грн. (виконання 14,67%). У порівнянні до 2020 року надходження збільшились на 2721631,33 грн. (33,8%).

Уточненим планом на 2021 рік передбачено видатків в сумі 56809535,39  грн., в тому числі по загальному фонду -  52828905,56 грн., по спеціальному фонду – 3980629,83 грн. Касові видатки за 2021 рік склали в сумі 51852613,28 грн., в тому числі по загальному фонду – 48806075,95 грн., що становить 92,39 % до уточненого плану, по спеціальному фонду – 3046537,33 грн., що становить 76,53 % до уточнених призначень.

За 2021 рік  згідно рішень ІІІ сесії Конятинської сільської ради VІІІ скликання №56-03/21 від 18.02.2021 року та рішення V сесії VІІІ скликання №140-05/21 від 23.07.2021 року  спрямовано субвенцію органам державного управління інших рівнів – Чернівецькому обласному бюджету  в сумі 411000,00 грн.:

- співфінансування видатків на придбання шкільного автобуса – 400000,00 грн.;

- співфінансування видатків на придбання ноутбуків для ЗЗСО  – 11000,00 грн.;

 

Соціальний захист

Соціальний захист населення здійснюється відділом соціального обслуговування та праці, службою у справах дітей. Діє програма «Турбота» на 2021-2023 роки та програма підтримки учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), бійців-добровольців та членів їх сімей – мешканців  Конятинської сільської ради,  які діють для поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, інвалідів, сімей військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, одиноких непрацездатних громадян, громадян, які опинились в скрутному становищі, забезпечення виконання чинного законодавства стосовно соціального захисту означених категорій населення, підвищення якості їх соціально-медичного обслуговування.

Станом на 01.01.2022 рік виділено та надано матеріальної допомоги  67 особам на суму 46700 грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення в 2021 році направлено кошти в сумі – 1 018,60 тис. грн грн., а саме:

•   955 тис. грн. забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (заробітна плата соціальним робітникам);

•   46 700 грн., інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - матеріальна допомога жителям територіальної громади

Станом на 01.01.2022 року до бюджету Конятинської сільської ради надійшло 17,60 тис грн. за надані соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд.

На соціальний захист та соціальне забезпечення в 2021 році направлено кошти в сумі – 1018,60 тис. грн., а саме:

•   955 тис. грн. забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (заробітна плата соціальним робітникам);

•   46 700 грн., інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - матеріальна допомога жителям територіальної громади

Станом на 01.01.2022 року до бюджету Конятинської сільської ради надійшло 17,60 тис грн. за надані соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд . За рахунок інших джерел та небайдужих людей, зокрема підприємців ТГ  на протязі 2021 року була надана адресна  натуральна допомога одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, та малозабезпеченим сім'ї, а саме:

  - до Великодніх свят надано 76 Великодніх пасок;

  - до Травневих свят надано 29 продуктових пакетів;

  - до Дня людей похилого віку надано 12 продуктових пакетів;

  - до Міжнародного дня людей з інвалідністю надано 20 продуктових пакетів особам з інвалідністю та 24 дітям інвалідам подарунки;

  - 10 чол. надана  допомога - завезення  дров.

Відділ соціального обслуговування та праці Конятинської сільської ради надає послугу соціальної допомоги вдома одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування.

Дану послугу надають 6 соціальних робітників для 41 одиноких громадян ТГ, з навантаженням 8 осіб на 1 соц. робітника.

Послуга складається з таких заходів: придбання і доставка  продовольчих, промислових та господарських товарів, допомога в приготуванні їжі, приготування їжі, годування, прибирання житла, розпалювання печей, піднесення дров, доставка медикаментів, доставка води, зміна постільної та натільної білизни, прання білизни та одягу, надання допомоги в оплаті комунальних послуг, допомога в ремонті житлових приміщень, допомога у самообслуговуванні, ведення домашнього господарства, надання допомоги в оплаті комунальних послуг, надання допомоги в оформленні документів та інші.

Станом на 01.01.2022 рік виявлено 45 осіб, які потребували соціального обслуговування соціальними робітниками відділу соціального обслуговування та праці, фактично обслужено 41 особу.

 

Земельні відносини, житлово-комунальна власність та благоустрій

У звітному році  відділом земельних відносин житлово-комунальної власності та благоустрою ведеться контроль щодо нарахування та  уточнення  плат та сум земельного податку, орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, так як станом на 01.01.2022 року коефіцієнт  індексації за 2021 рік становить  1,1, що є обов'язковим при розрахунку  сплати за землю і впливає на  річну суму оплати. Проводилась інвентаризація  земельно-кадастрових  книг по Конятинській громаді, із внесенням  кадастрових номерів приватизованих  земельних ділянок.  Виготовляються правовстановлюючі  документи на  приміщення  та земельні ділянки, необхідних  для обслуговування бюджетних установ (заклади дошкільної освіти, адмінприміщення, заклади культури). Проводиться роз'яснювальна робота  щодо оформлення документів на житлові будинки та земельні ділянки громадян. За минулий рік  працівниками відділу опрацьовано близько 103 заяв громадян щодо впорядкування території  та ін. Зареєстровано на території сільської ради 56 договорів  оренди земельних ділянок. Розроблено проектів рішень:  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою» - 33 рішення ; «Про затвердження  проекту землеустрою»-19 рішень; «Про надання дозволу на розроблення технічної документації  земельної ділянки  - 32рішень; «Про внесення змін в адресу земельної ділянки» - 12 рішень; «Про  затвердження змін цільового призначення земельної ділянки» - 2 рішення; «Про затвердження поділу земельної ділянки» - 1 рішення; «Про  передачу  в оренду земельних ділянок» - 9 рішень.

Надходжень з плати за землю за 2021 рік становить  – 864 840,42 грн. (8,55%), що більше планових показників на 50840,42 грн. (106,93%)  та на 109148,26 грн. (14,44%) більше, ніж у минулому році.

 

Житлово-комунальна власність та благоустрій території громади

У  2021 році проведено:

- часткове очищення  прибережної зони в селах Яблуниця, Конятин, Довгопілля;

- поточний ремонт  адміністративного приміщення за адресою с.Довгопілля, вул. І. Миколайчука 24;

- заміну підлоги в адміністративному приміщенні за адресою с. Довгопілля, вул. І. Миколайчука 24;

- поточний ремонт пічки, заміна електрики та підлоги в 2  кімнатах  приміщення ЗДО с. Стебні, вул. Головна 71;

- ремонт кабінету  в приміщення Яблуницької АЗПСМ для поліцейського офіцера громади;

- будівництво стаї на полонині «Морозивка»;

- ремонт підлоги  та заливка сходів, відмостки біля закладу  ЗДО с. Яблуниця, вул. Головна, 63;

- проведення трубопроводу в с. Самакова до ЗЗСОІ-ІІ ступенів (відстань 960 м.);

-  зварювання та установлення  банерів в селах Стебні, Конятин, Самакова;

-  профілювання та гравірювання доріг за адресами: вул. Головна, с. Стебні; вул. Шкільна, вул. Прибережна с. Довгопілля;  вул. Центральна  с. Конятин.;

- поточний ремонт дороги по вул. Довгопільська, с. Довгопілля ( проведення  водовідводу  та профілювання);

- поточний  ремонт дороги вул. Рошишнівська с.Самакова;

- ремонт, профілювання доріг та водовідення с. Довгопілля  вул. Філатова, вул. Заводська;

- профілювання та гравірування дороги с. Конятин вул. Центральна 1-27;

- поточний ремонт дороги вул. Костинецька с. Довгопілля.

- придбано та встановлено 54 LED- лампи.

Для виробничих потреб  КП « Черемош Сервіс» виплачується на умовах лізингу гусеничний екскаватор.

 

Освіта,   культура,  спорт

На даний час на території громади на 01.01.2022 року налічується 8 установ, в тому числі: Стебнівський заклад дошкільної освіти, Довгопільський заклад дошкільної освіти, Конятинський заклад дошкільної освіти, Яблуницький заклад дошкільної освіти, Довгопільський опорний заклад загальної середньої освіти (далі ОЗЗСО) І-ІІІ ст., Конятинський опорний заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.( з філією Самаківський ЗЗСО І-ІІ ступенів), Яблуницький ЗЗСО І-ІІ ст., Конятинська мистецька школа.

На утримання чотирьох закладів дошкільної освіти за 2021 рік освоєно бюджетних коштів загального фонду у сумі 5745599,59 грн., що складає 95,7% до планових призначень звітного року.

Також за  2021 рік  згідно рішень ІІІ сесії Конятинської сільської ради VІІІ скликання №56-03/21 від 18.02.2021 року та рішення V сесії VІІІ скликання №140-05/21 від 23.07.2021 року  спрямовано субвенцію органам державного управління інших рівнів – Чернівецькому обласному бюджету  в сумі 411000,00 грн.

- співфінансування видатків на придбання шкільного автобуса – 400000,00 грн.;

- співфінансування видатків на придбання ноутбуків для ЗЗСО  – 11000,00 грн.;

За звітний період було рік реалізовано наступні проекти:

 •  «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с. Довгопілля, вул. І. Миколайчука, 33А, Конятинської сільської ради» - 1411170.00 грн.;
 • Розроблено проєктно-кошторисну документацію по об'єкту: «Реконструкція Конятинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з добудовою функціональних приміщень в с. Конятин вул. Центральна, буд. 71 Вижницького р., Чернівецької обл.» - 49 600 00 грн.;
 • Проведено експертизу проєктно-кошторисної документації об'єкту: «Реконструкція Конятинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з добудовою функціональних приміщень в с. Конятин вул. Центральна, буд. 71 Вижницького р., Чернівецької обл.» -29 904,00 грн.
 • Укладено договір на «Придбання дитячих майданчиків»  на загальну суму – 194 000 грн.
 • Облаштовано  автоматичні установки пожежної сигналізації в ЗДО Конятинської громади.

За сприянням  місцевих жителів, працівників Центру культури дозвілля та спорту, працівників комунальних установ, депутатів Конятинської сільської ради було організовано святкування «Дня села» в таких населених пунктах, як: с. Самакова, с. Стебні, с. Довгопілля, с. Яблуниця, с. Голошина, с. Плай. Також 28-29 серпня 2021 року  за моєї ініціативи, підтримки жителів громади та молодіжної ради, відбувся перший фестиваль «Я -Гуцул! ». Не була осторонь громада і від спортивного життя.

І останнє, дозвольте подякувати всім жителям громади,  керівникам підприємств, установ, депутатам  за порозуміння і підтримку в роботі, конструктивну і ділову співпрацю у розв’язанні питань  розвитку громади.

 

                           Дякую за увагу.