рішення сесії №94-17/22 «Про затвердження Положення про сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради»

  • 49
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: ХVІІ сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 19.08.2022
Номер документу: 94-17/22
Назва документу: Про затвердження Положення про сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХVІІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     №  94-17/22

19 серпня 2022 року                                                                        село Конятин

 

Про затвердження Положення про сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради

 

 

Відповідно до статті 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

Затверджено

рішенням ХVІІ сесії Конятинської сільської  ради  VIIІ скликання

від 19.08.2022 р. № 94-17/22

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Конятин, 2022

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Повне найменування: сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.
  2. Скорочена назва: сектор освіти, культури, молоді та спорту (надалі – сектор).
  3. Адреса сектору освіти, культури, молоді та спорту: 59122, Чернівецька область, Вижницький район, с. Конятин, вул. Центральна, 162.
  4. Сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради є структурним підрозділом Конятинської сільської ради підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим сільському голові, виконавчому комітету, управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України (далі – МОН України) та іншим центральним органам виконавчої влади.
  5. Сектор освіти, культури, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, управління  освіти і науки обласної державної адміністрації, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями та розпорядженнями об’єднаної територіальної громади, а також цим Положенням.
  6. Працівники сектору є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура і чисельність яких затверджується рішенням сесії сільської ради.

2. МЕТА СЕКТОРУ ОСВІТИ

 

Метою сектору освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентно-спроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору громади.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

 

3.1. Для досягнення мети сектор вирішує наступні завдання:

3.1.1. Відповідає за реалізацію державної політики та політики Конятинської територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту .

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, сприяє щодо надання населенню якісних послуг у сферах освіти, культури, спорту.

3.1.3. Сприяє організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів дошкільної та загальної  середньої освіти, культури та закладів фізкультурно – спортивного тренування.

3.1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Конятинської територіальної громади.

3.1.5. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури та спорту, молоді та спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Конятинської територіальної громади.

3.1.6. Готує проєкти розпорядчих актів Конятинської територіальної громади, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.7. Здійснює інші повноваження, покладені на сектор відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Формує конкурентно – спроможне мистецьке середовище шляхом створення мистецького продукту, визначає перспективи та напрямки розвитку культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами та творчими проектами.

3.2. При здійсненні повноважень сектор зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Конятинської сільської ради.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.4. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку  культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань сектор реалізує наступні функції:

3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних  установ та навчальних закладів.

3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Конятинської територіальної громади повної загальної середньої освіти.

3.3.3. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах загальної середньої освіти.

3.3.4. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин.

3.3.5. Надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах загальної середньої освіти.

3.3.6. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.3.7. Розробляє i подає на розгляд Конятинської територіальної громади пропозиції щодо проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, молоді та спорту.

3.3.8. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти,фізичної культури та спорту в територіальній громаді.

3.3.9. Організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.10. Забезпечує виконання рішень Конятинської сільської ради виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції сектору.

3.3.11. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в громаді, прогнозує розвиток дошкільної та  загальної середньої освіти.

3.3.12. Розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти Конятинської територіальної громади.

3.3.13. Визначає потребу в закладах освіти та подає пропозиції до Конятинської територіальної громади щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Конятинської територіальної громади про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах загальної середньої освіти, сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Конятинської територіальної громади щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.16. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків, спортивних секцій, координує роботу  закладів загальної середньої освіти , сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.17. Сприяє організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.3.18. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах загальної середньої освіти, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.19. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.20. Сприяє розширенню діяльності дитячих організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.21. Сприяє у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.3.22. Вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.23. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.24. Координує роботу з Центром професійного розвитку спрямовану на науково-методичне забезпечення системи закладів дошкільної та  загальної середньої освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної та  загальної середньої освіти.

3.3.25. Вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.26. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.27. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.28. Сприяє участі дітей у Всеукраїнських олімпіадах, чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.29. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції сектору.

3.3.30. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

3.3.31. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.32. Здійснює координаційну роботу закладів загальної середньої  освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції сектору.

3.3.33. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.34. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.3.35. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

3.3.36. Координує формування та використання закладами та установами  видатків загального та спеціального фондів селищного бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.37. Надає пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.3.38. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

3.3.39. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів освіти.

3.3.40. Разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці здобувачів освіти, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

3.3.41. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у освітній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.

3.3.42. Затверджує положення про змагання та проводить змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.3.45. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

3.3.46. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

3.3.47. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

3.3.48. Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.

3.3.49. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

3.3.50. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери сектору освіти.

3.3.51. Сприяє створенню нових спортивних відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в громаді.

3.3.52. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

3.3.53. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту, молоді в громаді, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з місцевого бюджету з цією метою.

3.3.54. Розробляє проєкти доручень, розпоряджень голови селищної ради, у визначених законом випадках.

3.3.55. Бере участь у підготовці звітів голови селищної ради з питань освіти,захисту прав дітей, культури, молоді та спорту.

3.3.56. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові селищної ради.

3.3.57. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.3.58. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.3.59. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян та опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад.

3.3.60. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.3.61. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.3.62. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.3.63. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.3.64. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3.4. Сектор має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури, молоді та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3. Скликати щороку конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти, культури з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4.5. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури та туризму відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань.

Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими стр