рішення сесії №9-21/23 «Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік»

  • 68
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: ХХІ сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 17.02.2023
Номер документу: 9-21/23
Назва документу: Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік

                                                             

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХХІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 9-21/23

17 лютого  2023 року                                                                        село Конятин

 

Про затвердження Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

Керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для ефективного і безпечного функціонування Управління Казначейства, забезпечення захисту інформації та розглянувши висновок постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік, згідно додатку, що додається
  2. Фінансовому відділу сільської ради забезпечити фінансування заходів для виконання даної Програми в межах коштів, передбачених бюджетом на відповідні роки в межах фінансових можливостей.
  3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

Затверджено

рішенням ХХІ сесії Конятинської

сільської  ради  VIIІ скликання

від 17.02.2023 р. № 9-21/23

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

сприяння діяльності органу

Державної казначейської

служби України

при казначейському обслуговуванні установ та організацій

Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Конятин,

2023

 

 

ЗМІСТ

 

І. Загальна характеристика Програми сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023рік (Додаток 1)

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

ІІІ. Мета Програми

 

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

VІ.  Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми (Додаток 2)

 

Показники продукту Програми (Додаток 3)

 

Напрями діяльності і заходи Програми (Додаток 4)

 

 

 

 

Додаток 1

 

І. Загальна характеристика

Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні  установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади  на 2023 рік

 

     1.

Ініціатор розроблення програми

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області

 

Розробник програми

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області

 

Співрозробники  програми

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області, Конятинська сільська рада

 

Відповідальні виконавці програми

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області

 

Учасники програми

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів

 

Терміни реалізації програми

2023 рік

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тис.грн.

10,0

 

В т.ч. коштів бюджету сільської територіальної громади

10,0

 

 

Основні джерела фінансування програми

Бюджет Конятинської сільської територіальної громади

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективної реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

В діяльності управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю органів місцевого самоврядування.

Управління Казначейства здійснює розрахунково-касове обслуговування коштів державного бюджету, 4 бюджетів селищного та сільських громад, проводить операції з бюджетними коштами 51 розпорядників/одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, формує фінансову звітність про виконання бюджетів, виконує контрольні функції по недопущенню бюджетних правопорушень, здійснює методичну та роз’яснювальну роботу по дотриманню учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства, проводить заходи щодо удосконалення обслуговування клієнтів, забезпечує взаємодію з органами влади, місцевого самоврядування, фінансовими органами щодо виконання бюджетних програм.

Систематичне вимкнення електроенергії (4-5 годин протягом робочого часу) унеможливлює стабільну роботу казначеїв в процесі розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, не дозволяє оперативно опрацьовувати документи та проводити платежі, що спричиняє неякісне обслуговування та затримки в обробці документів.

Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження  Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні  установ та організацій  Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік.

Програма розроблена з урахуванням норм Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями, Положення про Державну казначейську службу України від 13 квітня 2011 року N 460/2011 зі змінами.

Програма націлена на повне та якісне казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення належних та зручних умов для обслуговування учасників бюджетного процесу.

Комплексне розв'язання питань, пов’язаних з якісним та своєчасним обслуговуванням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання відповідної Програми сприяння управлінню Державної казначейської служби України Путильському районі Чернівецької області при казначейському обслуговуванні розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою програми є створення належних умов для ефективного і безпечного функціонування Управління Казначейства, забезпечення захисту інформації.

Програма покликана забезпечити повне та якісне казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, поліпшення умов обслуговування учасників бюджетного процесу.

Покращення оперативності управління бюджетними коштами розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Формування позитивного іміджу щодо діяльності управління Державної казначейської служби України у Путильському районі.

 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки та етапи виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечить повноцінне безперебійне виконання управлінням Казначейства основних цілей щодо якості казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів відповідно до світових стандартів.

Належне функціонування системи дистанційного обслуговування програмно-технічного комплексу „Клієнт Казначейства-Казначейство” в УДКСУ у Путильському районі є запорукою успішного виконання завдань щодо обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, визначених законодавством України.

Прийняття Програми дозволить вирішити питання:

- забезпечення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів якісними та оперативними послугами;

- скорочення часу, які витрачає розпорядник  та одержувач бюджетних коштів, на передачу до управління Казначейства бази даних з реєстрації планових показників, реєстрації зобов’язань, проведення платежів та отримання виписок з рахунків;

- забезпечення оперативного документообігу між клієнтами та управлінням Казначейства;

- забезпечення повного циклу обслуговування розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів через електронні сервіси з використанням мережі Інтернет;

- прискорення обробки інформації, скорочення часу на казначейське обслуговування бюджету;

- організація роз'яснювальної роботи щодо дотримання законодавства працівниками бюджетних установ;

- створення комфортних умов для виконання функціональних повноважень казначеїв та обслуговування клієнтів.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, що передається у вигляді субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у порядку дії статті 85 Бюджетного кодексу України.

Бюджетні кошти використовуються для придбання Управлінням Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області джерела резервного живлення та пально-мастильних матеріалів для забезпечення його роботи.

Кошти виділяються на підставі кошторисних витрат згідно з укладеними договорами.

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області перераховує кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт на підставі укладених договорів, наданих накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей.

Реалізація Програми  відбуватиметься протягом 2023 року.

 

V. Завдання Програми та результативні показники.

 

Основними завданнями Програми є:

-  Забезпечення безперервної та повноцінної роботи спеціалістів управління Казначейства протягом робочого часу шляхом підключення джерела резервного живлення під час відсутності електропостачання. Забезпечення роботи джерела резервного живлення пально-мастильними матеріалами.

-  Одержання головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та касові видатки на рівні установи з метою прийняття управлінських рішень.

-  Створення належних умов роботи управління Казначейства та розпорядників коштів державного і місцевих бюджетів, підвищення рівня їх обслуговування.

Досягнення мети та завдань Програми зумовлена матеріально-технічним обслуговуванням клієнтів, а також забезпеченням технічних можливостей для розвитку їх дистанційного обслуговування.

Важливим в цьому контексті є безперебійна робота електронних сервісів. Система дистанційного обслуговування програмно-технічного комплексу „Клієнт Казначейства-Казначейство” – електронний сервіс веб-порталу Державної казначейської служби України, який дозволяє розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів працювати з органами Державної казначейської служби України в режимі реального часу.

Зокрема розпорядник (одержувач) бюджетних коштів з використанням системи дистанційного обслуговування має змогу:

- передавати документи щодо планових показників (розподіли показників зведених кошторисів та планів асигнувань і реєстри змін до них, помісячні розписи міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами, кошториси та плани асигнувань);

- завантажувати інформацію щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- створювати, підписувати та передавати платіжні документи;

- отримувати інформацію щодо руху коштів на відповідних рахунках;

- накладати електронний цифровий підпис (з використанням системи криптографічного захисту інформації);

- оптимізувати витрати на підтримку процесу казначейського обслуговування бюджетних коштів;

- прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське обслуговування бюджетів;

- отримувати можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків.

Виконання Програми дасть змогу:

Забезпечити належний рівень та прискорити процес обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів управлінням Державної казначейської служби України у Путильському районі.

Покращити оперативний контроль за проведенням видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Забезпечити запобігання порушенням бюджетного законодавства.

Підвищити оперативність та якість надання послуг з казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

 

. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

Організація виконання Програми, координацію та контроль за ходом її виконання покладено на управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області, яке визначає виконання заходів з урахуванням наявності фінансових та інших ресурсів.

Джерелами фінансування Програми на 2023 рік є: кошти бюджету Конятинської сільської територіальної громади.

Головним розпорядником коштів бюджету сільської територіальної громади, що спрямовуються на виконання заходів Програми є сільська рада, а виконавцем - управління Державної казначейської служби у Путильському районі, яке здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань.  

Узагальнена інформація про хід виконання Програми та ефективність реалізації заходів заслуховується на сесії сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради                                     Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

Додаток 2

 

Ресурсне забезпечення

Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні  установ та організацій  Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

                                                                                                   тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на

виконання Програми

2023 р.

Всього витрати на виконання Програми

1

2

3

Обсяг ресурсів сільського бюджету, всього

10,0

10,0

 

 

 

Секретар сільської ради                                     Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

Додаток 3

 

Показники продукту

Програми сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України

при казначейському обслуговуванні  установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

з/п

Назва показника

Оди-ниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Термін виконання програми

Всього за період дії Програми

 

2023

 

1. Показники продукту Програми

1.

Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються  за доходами та видатками у Путильському районі

шт.

4

4

4

 

2.

Кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються органом казначейства

шт.

760

760

 

760

 

3.

Кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються органом казначейства

шт.

20

20

 

20

 

4.

Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів  в АС «Є-Казна»

од.

4

4

 

4

 

2. Показники ефективності Програми

1.

Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються  1 працівником органу казначейства

шт.

1

1

1

 

2.

Середня кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються  1 працівником  органу казначейства

шт.

190

190

190

 

3.

Середня кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються  1 працівником  органу казначейства

шт.

5

5

5

 

3. Показники якості Програми

1.

Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)

%

100

100

 

100

 

2.

Період часу поточної підтримки функціонування «Є-Казна»

Днів

365

365

 

365

 

 

3.

Рівень впровадження  системи дистанційного обслуговування

відс.

100

100

 

100

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

Додаток 4

 

Напрями діяльності та заходи

Програми сприяння діяльності  органу Державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні  установ та організацій Конятинської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

№ № з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

Очікуваний результат

1.

 

 

 

Забезпечення безперебійного та якісного казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, поліпшення умов обслуговування учасників бюджетного процесу, створення зручних умов для виконання посадових обов'язків кожним працівником бюджетної сфери.      

Отримання головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та касові видатки на рівні установи з метою прийняття управлінських рішень.

Безперебійне та якісне казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Дольова участь у придбанні джерела резервного живлення.

2023 р.

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області

Місцевий бюджет

15,0

 

Забезпечення безперебійної обробки даних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, проведення платежів.

 

2.

Забезпечення

безперебійного та якісного казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерела резервного живлення.

2023 р.

Управління Державної казначейської служби України у Путильському районі Чернівецької області

Місцевий бюджет

2,0

 

 

Забезпечення роботи джерела резервного живлення

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ