A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Конятинська громада
Чернівецька область, Вижницький район

рішення сесії №138-05/21 «Про створення опорного закладу освіти»

Кількість переглядів: 30
Скликання: VIII скликання
Сесія: V сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 29.07.2021
Номер документу: 138-05/21
Назва документу: Про створення опорного закладу освіти
Прикріплені файли:

                                                             

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

V сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 138-05/21

23 липня   2021 року                                                                   село Конятин

 

Про створення опорного закладу освіти

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статей 31, 32,  35, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статями 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», на підставі Протоколу засідання конкурсної комісії на  визначення опорного закладу освіти який не має у своєму складі філій, але здійснює підвезення здобувачів освіти та працівників закладу освіти №1 від 09.07.2021 року, протоколів проведення консультацій з громадськістю, враховуючи висновок постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту, сесія сільської  ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Створити на базі Довгопільського  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради Путильського району  Чернівецької області  Довгопільський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області, шляхом реорганізації. ( ЄДРПОУ 25079050) .

1.1.Змінити повне найменування Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області на Довгопільський опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (далі – опорний заклад освіти).

1.2. Визнати Довгопільський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов’язків Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області.

2. Утворити комісію щодо реорганізації Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області, що додається.

3. Голові комісії з реорганізації Довгопільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області Маротчаку Юрію Юрійовичу в установленому законом порядку подати документи до державної реєстрації.

4. Затвердити Статут Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області, що додається.

4.1. Директору Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (Маротчаку Ю.Ю.) вчинити необхідні заходи щодо реєстрації Статуту, згідно чинного законодавства.

5.Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог при реорганізації  вищезазначеного закладу освіти терміном два місяці з дня опублікування  відповідного рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту та сектор освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради (Фрей Д.І.).

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                       рішенням 5 сесії VІІІ скликання

                                                                 Конятинської сільської ради

від  23 липня 2021 р. №138-05/21

 

 

Сільський голова

________________О.І. Скрипчук

 

                                                    «23» липня 2021 р.

 

 

 

 

 

СТАТУТ

«Довгопільського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              с. Конятин

2021 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Довгопільський опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області створений рішенням п'ятої сесії Конятинської сільської ради VІІІ скликання від 23 липня 2021 року № № 138-05/21 «Про створення опорного закладу освіти» та є комунальною власністю Конятинської територіальної громади  в особі Конятинської сільської ради.

Довгопільський  опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої  підготовки здобувачів згідно з вимогами  Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі опорного закладу освіти можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат.

1.2. Місцезнаходження опорного закладу освіти: 59120 ,Чернівецька область, Вижицький  район, с. Довгопілля, вул. Миколайчука, 33-А

Скорочена назва – «Довгопільський  ОЗЗСО  І-ІІІ ст. Конятинської сільської ради».

1.3. Засновником опорного закладу освіти є Конятинська сільська рада (код ЄДРПОУ: 04417783), місцезнаходження: вул. Центральна, будинок 162, с. Конятин, Вижницького району, Чернівецької області, Україна, поштовий індекс 59122 (далі - Засновник).

1.4. Засновник затверджує Статут опорного закладу освіти, вносить зміни та здійснює інші дії.

1.5. Довгопільський опорний  заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (далі -опорний заклад) є юридичною особою, має штамп, печатку, офіційні бланки з відповідними реквізитами, ідентифікаційний код.

1.6. Опорний заклад  освіти – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування, забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

1.8. Головною метою та завданнями діяльності опорного закладу освіти є:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • створення єдиної системи виховної роботи;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
 • розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати освітнього процесу;
 • концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;
 • пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.9. Опорний заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про освітній округ, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями засновника, розпорядженнями сільського голови Конятинської сільської  ради та власними установчими документами (Статутом).

1.10. Опорний заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Опорний заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.12. В опорному закладі освіти визначена українська мова навчання.

1.13. Опорний  заклад освіти має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з врахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;
 • розробляти на основі Типової власну освітню програму;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 •  

« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора