Які вимоги до формату подання скан-копій відомостей про трудову діяльність?

  • 135

Вимоги до формату подання інформації встановлюються Пенсійним фондом України та відповідно до п.5 «Порядку обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі» №1084 скановані копії документів про стаж мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатними для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів.

 

На вебпорталі Пенсійного фонду України в розділі «Комунікації з ПФУ»/вкладка «Відомості про трудову діяльність» викладені наступні вимоги:

1. Підготувати скан-копії сторінок трудової книжки – кожну сторінку окремо як JPG-файл або повний документ зі всіма сторінками трудової книжки як PDF-файл.

Увага! Завантажувати скан-копії сторінок трудової книжки потрібно в хронологічному порядку. Копії повинні мати чітке кольорове зображення обсягом до 1 Мб.

2. Скануванню підлягають всі заповненні сторінки розділів «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» та вкладиші оригіналу трудової книжки.

3. Результати опрацювання Вашого звернення зможете отримати в режимі перегляду Ваших звернень.

4. Паперова трудова книжка повинна бути оформлена відповідно до вимог «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 №58.