Порядок виплати пенсії в разі втрати годувальника під час дії воєнного стану

  • 284

1 квітня постановою № 377 Уряд визначив, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається,

а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

 Норма діятиме протягом дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Таке рішення Уряду поширюється на призначення та виплату пенсії у разі втрати годувальника відповідно до законів України:

• «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

• «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

• «Про прокуратуру»;

• «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».