Що таке медичний висновок про тимчасову непрацездатність та листок непрацездатності? Чим вони відрізняються?

  • 10

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність - електронний документ, що формується на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я та містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність та є підставою для створення листка непрацездатності;

Листок непрацездатності - сформований програмними засобами електронного реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером цього реєстру електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, призначення страхових виплат відповідно до законодавства про соціальне страхування.

Тобто, листок непрацездатності – це не те саме, що і медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Лікар не формує листок непрацездатності. Він засвідчує факт непрацездатності, формуючи медичний висновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоровя.