рішення сесії №13-21/23 «Про затвердження Програми фінансової підтримки апарату та структурних підрозділів Вижницької районної державної адміністрації (районної військової адміністрації) на 2022 - 2024 років»

 • 129
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: ХХІ сесія
Тип документу: рішення сесії
Дата: 17.02.2023
Номер документу: 13-21/23
Назва документу: Про затвердження Програми фінансової підтримки апарату та структурних підрозділів Вижницької районної державної адміністрації (районної військової адміністрації) на 2022 - 2024 років

                                                             

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХХІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 13-21/23

17 лютого  2023 року                                                                        село Конятин

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки апарату та структурних підрозділів Вижницької районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)  на 2022 - 2024 років

 

 

Керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності виконання повноважень делегованих Вижницькій районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації) та розглянувши висновок постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки апарату та структурних підрозділів Вижницької районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)  на 2022 - 2024 років, згідно додатку, що додається
 2. Фінансовому відділу сільської ради забезпечити фінансування заходів для виконання даної Програми в межах коштів, передбачених бюджетом на відповідні роки в межах фінансових можливостей.
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

Затверджено

рішенням ХХІ сесії Конятинської

сільської  ради  VIIІ скликання

від 17.02.2023 р. № 13-21/23

 

 

 

 

 

 

Програма

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади у Вижницькій районній державній адміністрації

 (районній військовій адміністрації)

на 2023 -2024 роки

 

 

 

 

 

 

с. Конятин, 2023

 

 

1. Загальні положення

Вижницька районна державна адміністрація (районна військова адміністрація) здійснює виконавчу владу у районі та є важливою складовою, що забезпечує діяльність виконавчої влади, несе відповідальність за її успішність на території району та реалізує делеговані повноваження.

Реалізація поставлених завдань перед районною державною адміністрацією (районної військовою адміністрацією) призводить до необхідності удосконалення співпраці та забезпечення максимальної ефективності здійснюваних заходів для досягнення цілей згідно законодавства України.

Стабільна, організована та цілеспрямована діяльність органів державної влади щодо виконання закріплених Конституцією України завдань є складовою політики держави. В цьому контексті апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації (районної військової адміністрації) є сполучною ланкою між місцевими радами та центральними органами виконавчої влади в сферах освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, тощо. Матеріально-технічне забезпечення виконання поставлених завдань являється однією із складових умов забезпечення здійснення конституційних повноважень органами державної влади, що спрямовані на надання якісних адміністративних послуг, створення належних умов праці, а також отримання таких послуг громадянами та суб'єктами господарювання та може бути здійснене у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Програма розроблена у відповідності із Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України та підзаконними актами.

З метою виконання повноважень, покладених на апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації (районної військової адміністрації) та забезпечення їх ефективної діяльності в умовах воєнного стану назріла необхідність у залученні коштів місцевих бюджетів.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Вижницька районна державна адміністрація (районна військова адміністрація) забезпечує виконання делегованих повноважень, перелік яких визначений статтею 44 Закону України «Про місцеві самоврядування в Україні». Виконання делегованих повноважень мобілізує усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові, обсяг яких обмежується граничними видатками державного бюджету, яких не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності районної державної адміністрації (районної військової адміністрації).

Крім цього, Законом України «Про державний бюджет України на 2023 рік» видатки для здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області скорочено на 20 відсотків в порівнянні з 2022 роком, що значно ускладнює виконання своїх функцій районної державної адміністрації (районної військової адміністрації), адже видатки на придбання матеріальних цінностей, господарських і канцелярських товарів, оплати послуг легалізації, супроводу комп’ютерних програм, обслуговування технічних засобів інформаційно-аналітичних систем тощо є досить обмеженим. Скорочення зазначених видатків призведе до унеможливлення обміну інформацією, оприлюднення інформації на веб порталах тощо. А скорочення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, яке передбачене в проєкті закону на 20 %, може призвести до виникнення кредиторської заборгованості перед постачальникам енергоресурсів. Окрім цього, сучасні умови вимагають забезпечення кібербезпеки, системного обміну інформацією, оприлюднення інформації на веб-порталах, організації роботи постійно діючих телефонних «гарячих ліній».

Недостатність видатків державного бюджету на поточне утримання районної державної адміністрації (районної військової адміністрації), особливо в умовах неодноразового підвищення цін на товари, послуги, в тому числі комунальні, пальне, технічне обслуговування комп’ютерної техніки. Протягом останніх років відсутні призначення по капітальних видатках, що в свою чергу створює суттєві перешкоди в оновленні матеріально-технічної бази для забезпечення безперебійного та ефективного виконання органами влади покладених на них функцій.

З метою вирішення цих питань та враховуючи недостатність коштів державного бюджету, потрібно впровадження комплексних заходів, у зв’язку із чим є необхідність розробки, прийняття та виконання Програми.

 

 1. Мета Програми

Програма розроблена з метою підвищення ефективності виконання повноважень делегованих Вижницькій районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації) на 2023 -2024 роки.

Метою Програми є:

- забезпечення діяльності Вижницької районної державної адміністрації (районної військової адміністрації) щодо виконання регіональної політики;

- підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;

- створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію;

- забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району;

- вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери району; забезпечення відкритості діяльності Вижницької районної державної адміністрації (районної військової адміністрації);

- забезпечення виконання власних повноважень та делегованих районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації), які здійснюються апаратом, управлінням, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації (районної військової адміністрації).

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та строки
  виконання Програми

 

Програма розроблена з урахуванням вимог Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», статті 85 Бюджетного кодексу України, з метою підвищення ефективності роботи районної державної адміністрацій (районної військової адміністрації) та її структурних підрозділів.

Фінансування заходів програми планується на 2023-2024 роки та спрямоване на створення оптимальних умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання апаратом та структурними підрозділами районною державною адміністрацією (районною військовою адміністрацією) покладених на них функцій.

 1. Завдання Програми та результативні показники

Заходи програми спрямовані на виконання завдань із:

- створення сучасної ефективної матеріально - технічної бази (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме: канцтоварів, знаків поштової оплати, ПММ та інші видатки передбачені чинним законодавством);

- відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна, інших послуг (крім комунальних) передбачених чинним законодавством;

- впровадження електронного обміну з організаціями та установами, забезпечення кібербезпеки, легалізація програм;

- дотримання вимог судових рішень та відстоювання законних прав в судах, забезпечення претензійно-позовної роботи.

Основні завдання та результативні показники наведені у додатку  4.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Конятинської територіальної громади в межах наявного фінансового ресурсу.

Визначення обсягу фінансового ресурсу проводиться щорічно шляхом внесення змін до бюджету Конятинської територіальної громади.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми викладено у додатку 2.

 

 1. Система управління та контролю за ходом виконання програми

Виконання Програми покладається на апарат районної державної адміністрації та її структурні підрозділи. Районна державна адміністрація щорічно до 20 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми Конятинській сільській раді.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

І. Загальна характеристика програми

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади у Вижницькій районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації)

на 2023 -2024 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Вижницька районна державна адміністрація

(районна військова адміністрація)

2.

Підстава

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 року № 245, від 01 квітня 2022 року № 397 «Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій»

3.

Розробник програми

Конятинська сільська рада

4.

Відповідальний виконавець програми

Вижницька районна державна адміністрація (районна військова адміністрація)

5.

Учасники програми

Вижницька районна державна адміністрація (районна військова адміністрація), виконавчий комітет Конятинської сільської ради

6.

Терміни реалізації програми

2023 -2024 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

 

Бюджет Конятинської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 

160,0 тис.грн.

8.1

в тому числі бюджетних коштів:

160,0 тис.грн.

 

бюджет Конятинської територіальної громади

160,0 тис.грн

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення програми

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади у Вижницькій районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації)

на 2023 -2024 роки

 

                                                                           тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на

виконання програми

(очікуваний)

2023 рік

2024 рік

Всього

витрат на

виконання

програми

1

3

4

7

Обсяг ресурсів всього в тому числі:

80,0

80,0

160,0

Бюджет Конятинської територіальної громади

80,0

80,0

160,0

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Показники продукту програми
підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади у Вижницькій районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації) на 2023 -2024 роки

 

п/п

Назва показника

 

 

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії

програми

2023

рік

2024

рік

Всього за період дії програми

( або до кінця дії програми)

 

1

2

3

4

6

7

8

                                             1. Показники продукту програми

1.1

Кількість штатних одиниць апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)

чол.

-

53

53

53

 

1.2

Кількість установ на які плануються видатки для оплати телекомунікаційних послуг, послуг Інтернет та інших послуг (крім комунальних)

 

уст.

-

8

8

8

 

2. Показники  ефективності програми

2.1

Середній розмір витрат з наданих послуг (крім комунальних), відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення, послуг зв’язку та ін.

 

 

 

 

тис.грн.

-

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

2.2

Середні витрати з придбання матеріальних цінностей на 1 штатну одиницю

 

 

тис.грн.

-

0,5

0,5

0,5

3.Показники якості програми

3.1

Забезпечення матеріально-технічної бази органів виконавчої влади

 

 

%

 

 

-

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Програми

 

 

Напрями діяльності та заходи програми

підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади у Вижницькій районній державній адміністрації (районній військовій адміністрації) на 2023 -2024 роки

 

№ з/п

Назва напрямку діяльності  (пріоритетні завдання)

Перелік заходів приграми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), в т.ч.

Очікуваний результат

2023 рік

2024 рік

Всього

1

Створення оптимальних умов для забезпечення безперебійного виконання повноважень районною державною адміністрацією (районною військовою адміністрацією) з метою реалізації державної регіональної політики на території району

1.1 Створення ефективної матеріально-технічної бази (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: господарських товарів, канцтоварів, знаків поштової оплати, паливо-мастильних матеріалів та інші видатки передбачені чинним законодавством)

2023-2024 роки

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації (районної  військової адміністрації)

Бюджет Конятинської територіальної громади

28,0

28,0

56,0

Підвищення ефективності та рівня оперативності роботи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)

 

 

1.2 Оплата послуг (крім комунальних) зокрема, послуг зв’язку, відшкодування витрат за орендоване приміщення, оплата за програмне забезпечення, заправка картриджів, оплата послуг сторонніх фахівців, тощо та інші видатки передбачені чинним законодавством)

 

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)

Бюджет Конятинської територіальної громади

40,0

40,0

80,0

Підвищення ефективності та рівня оперативності роботи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)

2

Забезпечення претензійно-позовної роботи районної державної адміністрації (районної військової адміністрації)

2.1 Сплата судового збору за подання позовів та виконання неочікуваних судових рішень, пені, штрафів

 

2023-2024 роки

Апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації (районної  військової адміністрації)

Бюджет Конятинської територіальної громади

12,0

12,0

24,0

Якісне виконання повноважень, дотримання вимог судових рішень та відстоювання законних прав в судах

 

ВСЬОГО:

80,0

80,0

160,0

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                       Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ