"КОНКУРС"

  • 711

Фото без опису

Оголошується  конкурс на зайняття  посади директора (завідувача)КНП
« Яблуницька АЗПСМ» та КП « Черемош Сервіс»
Конятинської сільської  ради
 
Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Конятинської сільської  ради XІX сесії VIII скликання від 22.05.2019 року №91-19/19 «Про порядок призначення та звільнення з посади керівників  комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Конятинської сільської ради об'єднаної територіальної громади, розпорядження сільського  голови від 11.06.2019 року № 25 - ОС  «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника КНП « Яблуницької АЗПСМ» та КП « Черемош Сервіс» Конятинської сільської ради .
Найменування  закладу: комунальне некомерційне підприємство «Яблуницька АЗПСМ» Конятинської сільської ради; комунальне підприємство « Черемош Сервіс».
Юридичне / фактичне місцезнаходження підприємств:
59126, с. Яблуниця, вул. Головна, буд.50. КНП «Яблуницька АЗПСМ»
59122, с. Конятин, вул. Центральна, буд. 162. КП « Черемош   Сервіс».
 
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 11.06.2019 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 25.06.2019 року
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 59122, с. Конятин, вул. Центральна 162.
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок – тел. 2-74-85,
 е-mail: konyatinsr@ukr.net (тема: Конкурс керівника комунального  закладу).
 
Перелік документів, що подаються претендентом для  участі в конкурсі:
  1. копію паспорта громадянина України;
  2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
  5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи (завірена належним чином);
  6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 1;
  7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 5 сторінок друкованого тексту (формат А4) в паперовій формі;
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації, підвищення кваліфікації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
 
Кваліфікаційні вимоги: 
- вища освіта  І- ІІ рівня в галузі  знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я», або за відповідною галуззю знань.
- стаж роботи - не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах».
Вимоги до конкурсної пропозиції :
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування підприємства протягом одного року;
- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.
Умови  оплати праці керівника із зазначенням істотних умов контракту:
З керівником укладається  контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014 №642.
Дата проведення  конкурсу:
25.06.2019 р. об  15.00 год. – засідання конкурсної комісії  щодо розгляду заяв претендентів  і доданих до них матеріалів;
25.06.2019 р.  об  15.00 год. – засідання  конкурсної комісії з заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури,  яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.
Місце  проведення  конкурсу, співбесіди: с. Конятин, вул. Центральна, буд. 162.