Фонд соціального страхування - інформує!

  • 553

Фото без опису

Безпека праці на підприємстві

У життєвих реаліях на працівників підприємств, організацій, установ чи працівників, які виконують роботи за трудовим або цивільно-правовим договором у фізичних осіб-підприємців, постійно діють або періодично виникають чинники, небезпечні для життя і здоров’я людини. Тому одним із найважливіших державних заходів щодо запобігання небезпеці є виконання вимог з охорони праці, які містяться у законодавчих і нормативних актах.

Зокрема, у частинах третій і четвертій статті 43 Конституції України чітко зазначено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, а також, що використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. А у статті 13 Закону України "Про охорону праці" визначено обов’язки роботодавця у цій галузі.

 Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець створює відповідну службу і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує наказом інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій. Крім цього, на основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, кількості працівників, умов праці та інших факторів роботодавець затверджує Положення про службу охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконуватися в порядку сумісництва, а з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Одним із основних завдань служби охорони праці є організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників. Спеціаліст з охорони праці має право зупиняти роботу виробничих дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників.

Право призупиняти роботу обладнання та окремих дільниць призводить до конфлікту інтересів між роботодавцем і службою (спеціалістом) охорони праці. Роботодавцю потрібно, щоб підприємство безперебійно функціонувало і давало прибуток. А завдання служби охорони праці – не допускати порушень норм охорони праці, які можуть спричинити нещасний випадок або професійне захворювання.

Отже, за стан охорони і безпеки праці на підприємстві, в організації, установі, у фізичних осіб-підприємців відповідає керівник. Він забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Інженер з охорони праці (спеціаліст, який виконує ці функції за сумісництвом) підпорядковується безпосередньо роботодавцю і є своєрідним внутрішнім інспектором, який контролює, чи дотримуються працівники норм охорони праці.

Тому, дотримуючись вимог охорони праці, ви можете уберегти себе й інших від нещасного випадку чи професійного захворювання.

Страховий експерт з охорони праці Вижницького відділення управління

виконавчої дирекції ФССУ в Чернівецькій області   Омелян Семирозум

Безпека праці у зимовий період

Виконання робіт в зимовий період вимагає особливої уваги від керівників підприємств, організацій, установ, безпосередніх  керівників робіт (майстрів, прорабів) та й самих працівників. Адже крім інших чинників, працівники під час роботи у зимовий період стикаються з декількома додатковими небезпечними факторами. Це і низька температура, і висока вологість повітря, і слизька поверхня, і додатковий одяг, який знижує рухливість і реакцію працівника. Все це разом узяте підвищує ризик травмування в тому числі обмороження.

Характерними є ці додаткові небезпечні фактори для працівників зайнятих на лісозаготівельних, деревообробних, будівельних, дорожніх та інших роботах, які виконуються на відкритому повітрі.

Фото без опису    

І зрозуміло, що для попередження  випадків травматизму необхідно вживати всі можливі заходи, це регулярне і своєчасне проведення інструктажів з охорони праці, навчання працівників безпечних методів виконання робіт в зимовий період, забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, проведення підготовчих робіт.

Зокрема, причинами нещасних випадків під час лісозаготівельних робіт найчастіше стають:

– не проведення у встановленому законодавством порядку інструктажів та стажування на робочому місці;

  • допуск до виконання лісосічних робіт працівників, які не забезпечені засобами індивідуального захисту;

– виконання роботи по розробці лісосіки без попередньої її підготовки (не прибрані небезпечні дерева (звисаючі гілки) та не визначені напрямки відходу при звалюванні дерев);

– порушення потерпілими вимог інструкцій з охорони праці за конкретним видом робіт чи професією;

При низьких температурах обмороження може статися при дотику голими руками до металевих частин машин, механізмів, приладів та інструментів. Щоб уникнути цього, роботи слід виконувати в рукавицях. Для попередження обмороження потрібно не допускати намокання ніг.

Фото без опису

У зв’язку із погіршенням погодних умов слід звернути увагу на попередження травмування працівників під час пересування. Основними причинами таких нещасних випадків є падіння через незадовільний стан тротуарів, доріг (неприбраний сніг, ожеледиця, інше), та травми, отримані через падіння з даху бурульок або снігу.

З метою зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов на працівників підприємств, з урахуванням специфіки трудового процесу необхідно:

  • провести з працівниками позапланові інструктажі з питань охорони праці щодо вимог безпеки та особистої уваги під час руху по території підприємства, між виробничими об'єктами, по населеному пункту у зв’язку з виконанням функціональних обов’язків по затвердженому маршруту;
  • провести позапланові інструктажі з питань охорони праці з водіями транспортних засобів щодо дотриманням усіх правил дорожнього руху в ускладнених зимових погодних умов;
  • забезпечити формування пішохідних доріжок, проїздів та стоянок транспортних засобів на території підприємств, установ та організацій. При наявності снігового покриття своєчасне проведення робіт по прибиранню та посипанню речовинами, які зменшують ковзання під час ожеледиці;
  • організувати роботи з прибирання снігово-льодяних утворень з дахів будівель та споруд, провівши цільовий інструктаж питань охорони праці. При неможливості проведення зазначених робіт заборонити доступ працівників до небезпечних об'єктів;
  • організувати заходи для збереження тепла у виробничих приміщеннях з метою дотримання вимог діючих санітарних норм.

Вжиття цих заходів допоможе зберегти здоров’я працівників під час виконання робіт у зимовий період.

Страховий експерт з охорони праці Вижницького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області  О.Семирозум.