Про затвердження Положення    про матеріальну відповідальність працівників

  • 1027

ПРОЄКТ

 

 

                                                              Україна

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ІІ сесія VІІІ скликання

 
   

 

 

РІШЕННЯ №    /20

від     грудня 2020 року                                                                                      село Конятин

 

Про затвердження Положення   

про матеріальну відповідальність працівників

 

 

З метою забезпечення збереження майна виконавчих органів Конятинської сільської ради, комунальних підприємств, бюджетних організацій і установ ОТГ, які фінансуються з місцевого бюджету (далі – Підприємства/Організації/Установи), а також для підвищення індивідуальної відповідальності працівників за збереження матеріальних цінностей, використовуваних в ході господарської діяльності, а також керуючись ст. 130 – 138 Кодексу законів про працю України, ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити «Положення про матеріальну відповідальність працівників» (далі по тексту - Положення), згідно з додатком 1.

2. Затвердити Перелік посад і робіт, на Підприємствах /Організаціях/Установах,  з якими можуть укладатися договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу(відпустки), перевезення або застосування в процесі виробництва, згідно з додатком 2.

3. Затвердити форму Типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно з додатком 3.

4.Затвердити Форма розпорядження(наказу) «Про затвердження переліку матеріально-відповідальних осіб», згідно з додатком 4.

5.Керівникам Підприємств/Організацій/Установ:

5.1.Внести зміни в посадові інструкції персоналу, що фактично виконує функції і обов'язки по отриманню, зберіганню, видачі і веденню обліку матеріальних цінностей відповідно до Положення, впродовж  робочих днів з моменту  оприлюднення цього рішення.

5.2. Забезпечити  видання розпоряджень (наказів) по Підприємству/Організації/Установі про затвердження переліку матеріально відповідальних осіб, з якими повинні бути укладені договори про повну індивідуальну і колективну(бригадною) матеріальну відповідальність і осіб, що мають право отримання матеріальних цінностей за разовими документами.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань З питань земельних відносин, екології, раціонального природокористування,  будівництва, планування та комунальної власності.

 

 

Сільський голова                                                      Олексій СКРИПЧУК