Про затвердження Положення про встановлення надбавки (доплати) працівникам апарату ради та її виконавчих органів за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи в 2021 році

  • 1741

Фото без опису

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІІІ сесія  VІІІ скликання

Фото без опису

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     ПРОЄКТ

          2021 року                                                                     село Конятин 

 

Про затвердження Положення про встановлення

надбавки (доплати) працівникам

апарату ради та її виконавчих органів

за високі досягнення у праці  або виконання

особливо важливої роботи в 2021 році

 

Керуючись п.5 ст. 26, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р.   № 386 Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити  Положення «Про порядок встановлення надбавки (доплати) працівникам апарату ради та її виконавчого комітету за високі досягнення у праці  або виконання особливо важливої роботи», додаток 1 до рішення. ?

2. Надати право сільському голові одноосібно  при зміні норм законодавства, якими врегульовані окремі складові заробітної плати працівників  апарату ради та її виконавчих органів, переглядати  умови  їх оплати праці та розміри стимулюючих виплат  згідно Положення  та  в міжсесійний період вносити зміни і  встановлювати в нових розмірах своїм розпорядженням.

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

?Рішенням сесії

?від   №

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про встановлення надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам апарату ради та її виконавчих органів

 

І. Загальні положення

?1. Положення про встановлення надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам  сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) та з метою стимулювання сумлінного і якісного виконання працівниками сільської ради своїх посадових обов’язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни та особистого внеску в загальні результати роботи.

?2. Це Положення визначає порядок встановлення працівникам надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

?3.?Дія цього Положення поширюється на всіх працівників апарату ради та її виконавчих органів. Розмір надбавки за високі досягнення у праці голови ради встановлюється рішенням сільської радищорічно.

 

І. Встановлення надбавок за високі досягнення у праці

або за виконання особливо важливої роботи

 

1. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи посадовим особам апарату та її виконавчих органіввстановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки  за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам відділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

?1.1. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам залежно  від особистих результатів виконання працівником конкретних завдань, покладених на нього та на відповідний структурний підрозділ, в якому працює працівник.

?Надбавка  за виконання особливо важливої роботи встановлюється  на чітко визначений термін (на період виконання роботи), з метою стимулювання  прискорення її виконання та підвищення якості виконуваної роботи. При встановленні надбавки за виконання особливо важливої роботи повинна бути чітко визначена кінцева мета роботи і терміни її виконання.

?1.2. Працівникам може бути встановлена одна з надбавок, зазначених у пункті 1.1 цього Положення.

?2. ?При внесенні пропозицій щодо встановлення (збільшення розміру) та скасування (зменшення розміру) конкретному працівникові надбавки за високі досягнення у праці або надбавки за виконання особливо важливої роботи враховується :

- термін перебування на посаді;

- інтенсивність освоєння  спеціальності;

- функціональне навантаження;

- кваліфіковане і самостійне вирішення службових питань;

- якісна, своєчасна підготовка матеріалів і пропозицій;

- ініціатива і творчий підхід до виконання службових обов’язків;

- дотримання трудової дисципліни.

?3. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи може встановлюватися  при призначенні  на посаду, а у разі прийняття  на службу в органи місцевого самоврядування зі встановленням випробувального терміну - після закінчення випробувального терміну.

?4. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни установлена надбавка може бути скасована  або її розмір  може  бути зменшений розпорядженням сільської ради з обов’язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для скасування чи зменшення розміру надбавки.

5. Надбавка за високі досягнення у праці або надбавка за виконання особливо важливої роботи працівникам ради встановлюється розпорядженнямголови сільської ради.

?6. У разі переведення працівника на іншу посаду рішення про встановлення надбавки у попередньому чи іншому розмірі приймається  одночасно з прийняттям  розпорядження про переведення.

7. ?Нарахування надбавки здійснюється на підставі відповідного розпорядження голови сільської ради за рахунок і в межах затвердженого фонду оплати праці.