Про затвердження Положення про встановлення надбавки (доплати) працівникам апарату ради та виконавчого комітету за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи в 2021 році

  • 596

                                                                 Фото без опису                                                                      

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІІ сесія  VІІІ скликання

Фото без опису

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № -02/21

          2021 року                                                                     село Конятин 

 

Про затвердження Положення про встановлення 

надбавки (доплати) працівникам

апарату ради та виконавчого комітету 

за високі досягнення у праці  або виконання

особливо важливої роботи в 2021 році

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 386 Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268, керуючись п. 5 ст. 26, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», сесія сільської ради 

 

Вирішила :

 

1. Затвердити  Положення «Про порядок встановлення надбавки (доплати) працівникам апарату ради та виконавчого комітету за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи», додаток 1 до рішення. ?

2. Надати право сільському голові одноосібно при зміні норм законодавства, якими врегульовані окремі складові заробітної плати працівників  виконавчого апарату, переглядати  умови  їх оплати праці та розміри стимулюючих виплат  згідно Положення  та  в міжсесійний період вносити зміни і  встановлювати в нових розмірах своїм розпорядженням.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  ІІІ сесії

VIІI скликання  №

від         2021 року

Положення

про порядок встановлення надбавки (доплати) працівникам апарату ради та виконавчого комітету за високі досягнення у праці 

або виконання особливо важливої роботи

 

?Надбавка (доплата) за високі досягнення в праці, або виконання особо важливої роботи встановлюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 268 від 09.03.06 р. “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» у межах фонду оплати праці з метою  підвищення матеріальної зацікавленості та забезпечення  стабільності і мотивації кадрів.

?1. Головними критеріями при встановленні надбавки за високі досягнення в праці, або виконання особливо важливої роботи  працівникам апарату ради та виконкому є:

- ефективність праці та відсутність претензій і зауважень до виконаної роботи;

- повне та своєчасне виконання своїх службових обов’язків;

- дотримання трудової дисципліни;

- виконання особливо важливих завдань по забезпеченню соціально-економічного і культурного розвитку Конятинської територіальної громади. 

2. Надбавка (доплата) за  високі досягнення в праці, або виконання особо важливої роботи встановлюється в розмірі до 50% посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років і виплачується за результатами роботи згідно розпорядження сільського голови.

3. Керівним працівникам виконкому, керівникам та спеціалістам структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів місцевого самоврядування (рішень сесії  сільської ради) з питань бюджету, земельних питань,  та інш., або  проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи, або посадовими інструкціями працівників передбачено виконання такої роботи ), надбавка (доплата) за  високі досягнення в праці, або виконання особливо важливої роботи встановлюється в розмірі до 50% посадового окладу з врахуванням надбавки за ранг та вислуги років і виплачується за результатами роботи.

4. Надбавка (доплата) за  високі досягнення в праці, або виконання особо важливої роботи включається в заробітну плату, на яку нараховується щомісячна премія.

5. Працівникам, щойно прийнятим на роботу, надбавка (доплата) за високі досягнення в праці, або виконання особо важливої роботи в першому місяці роботи не нараховується.

Встановлення надбавок та їх розмірів працівникам визначається розпорядженням сільського голови.

?7. ?Проект розпорядження про встановлення надбавки (доплати)за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам апарату  сільської ради та виконавчого комітету готує відповідальний спеціаліст за кадрову роботу  та подає його на підпис  сільському голові .