Про внесення змін в адресу земельної ділянки , що перебувала у власності Туряк Марії Михайлівни/померла 27.08.2020 р/

  • 483

Фото без опису

Україна

КОНЯТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                    ІІІ сесія  VІІІскликання

------------------------------------------------------------------------------------------

     Р І Ш Е Н Н Я   № -03/20

        лютий 2021 року                                                                      село Конятин

      Про внесення змін в адресу земельної

     ділянки , що  перебувала у власності

    Туряк  Марії  Михайлівни/померла 27.08.2020 р/

     замовник : Туряк  Михайло  Никифорович

      Керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.12,116,122-124,134,186-1Земельного Кодексу України,розглянувши  заяву  громадянина  Туряк Михайла Никифоровича ,жителя  села  Яблуниця  вул. Турівська ,10   про  внесення  змін в  адресну частину земельних ділянок ,які  перебували  у власності  Туряк Марії Михайлівни /померла 27.08.2020 року/ га для ведення  особистого  селянського господарства на підставі  державного  акту  серія ЯД №099842 , виданого  відділом  Держкомзему  в  Путильському районі 07.04.2011року, кадастровий номер 7323586500:01:002:0043 на земельну  ділянку  площею  0,3039 га ,кадастровий  номер 7323586500:01:002:0042 на земельну  ділянку  площею  0,2284  га для ведення  особистого  селянського господарства    ,які зареєстровані  за  адресою :  село Яблуниця  вул.Турівська,10  та  враховуючи фактичне  розташування данихземельної  ділянок  : село Яблуниця вул.Турівська Путильського  району Чернівецької  області  та  розглянувши  висновок  постійної  комісії  з питань земельних  відносин ,екології , раціонального природокористування  ,будівництва ,планування  та  комунальної  власності сільська  рада   :

В И Р І Ш И Л А

1.Внести  зміни  в  адресну  частину  земельних   ділянок  , які  перебували  у власності Туряк Марії Михайлівни /померла 27.08.2020 року/ га для ведення  особистого  селянського господарства на  підставі  державного  акту  серія ЯД №099842  , виданого  відділом  Держкомзему   в  Путильському  районі  07.04.2011 року : кадастровий  номер 7323586500:01:002:0043  на земельну  ділянку  площею  0,3039 га , 

кадастровий  номер 7323586500:01:002:0042 на земельну  ділянку  площею  0,2284  га      

1.1.Присвоїти  земельним ділянкам для  ведення  особистого  селянського  господарства : кадастровий номер 7323586500:01:002:0042 площею 0,2284 га,  кадастровий номер 7323586500:01:002:0043 площею  0,3039 га  таку адресу:   село  Яблуниця  вул.Турівська  Чернівецької  області .

2.Контроль за виконанням даного рішення покластина постійну комісію з питаньземельнихвідносин,екології,раціональногоприродокористування,будівництва ,планування та  комунальної  власності  /МицканюкР.М./ 

Сільський  голова                                                        Олексій  СКРИПЧУК  

   Проект даного  рішення опубліковано на  дошці оголошень  лютий  2021 року .