Про необхідність реєстрації земельної ділянки, право на яку посвідчено документами старого зразка

  • 792

Про необхідність реєстрації земельної ділянки, право на яку           посвідчено документами старого зразка

Фото без опису

            До 1 січня 2013 року право власності на землю підтверджувалося державним актом на право власності на земельну ділянку, а право користування – державним актом на право постійного користування землею. При цьому в державних актах старого зразка кадастровийномер земельної ділянки не зазначався. Протетакі державні акти і сьогодні визнаютьсядержавою, а тому здійснювати їх обмін не потрібно.
Так, пунктом 10 Розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон) визначено, що документи, якими було посвідченоправо власності чи право постійногокористування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними.
Разом з цим, необхідно зазначити, що сьогодніукладання будь-яких угод про перехід права власності із земельними ділянками не можевідбуватися без наявності кадастрового номера (ст. 132 Земельного кодексу України). До того ж для набуття права власності на нерухоме майно(будинок, гараж чи іншу споруду) такожнеобхідно мати кадастровий номер на земельнуділянку, на якій розташовані ці об’єктинерухомості (частина 6 статті 120 Земельного кодексу України). Кадастрові номери необхідніпри оформленні переходу прав від одного власника до іншого.
Крім того, на сьогодні активно проходятьпроцеси наповнення Державного земельного кадастру відомостями про земельні ділянки. Дуже часто трапляються випадки, коли на Публічній кадастровій карті відсутні відомостіпро земельні ділянки, і громадяни сприймаютьтаку інформацію, що земельні ділянки вільні та перебувають у запасі.
Отже, уніфікована система кадастрових номерівгарантує захист права особи на землю.
Що таке кадастровий номер? Це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюєтьсяземельній ділянці під час її державної реєстраціїі зберігається за нею протягом усього часу існування. Він присвоюється кожній земельнійділянці, розташованій на території України, для їїідентифікації.
Як присвоїти кадастровий номер земельнійділянці, право власності (користування) на яку виникло до 2004 року?
Відповідно до Закону України «Про Державнийземельний кадастр», у разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державнареєстрація здійснюється на підставі технічноїдокументації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачівземельної ділянки державної чи комунальноївласності).
      Для виготовлення вказаної технічноїдокументації та внесення відомостей про ділянкидо автоматизованої системи державного земельного кадастру необхідно виконати низку процедур, зокрема: перевірку та обробкуінформації на магнітному носії (обмінногофайлу), внесення відомостей до бази данихавтоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та внесення записів доПоземельної книги.
     Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до статей 26, 27, 55 Закону України «Про землеустрій» на платній основі на умовах та в строк, що визначені договором з розробником такої документації із землеустрою.
Технічна документація із землеустрою розробляється землевпорядними організаціями.
     Таким чином, з метою належного захисту прав на землю власникам (користувачам) земельних ділянок слід звернутись до землевпорядної організації та замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).