Про Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, що має у своєму складі філії та затвердження складу конкурсної комісії

  • 844

ПРОЄКТ

   Фото без опису

                                                            Україна

КОНЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

V сесія VІІІ скликання

Фото без опису

 

 

РІШЕННЯ №    /21

  червня 2021 року                                                                                      село Конятин

 

Про Порядок проведення конкурсу 

на визначення опорного закладу

освіти, що має у своєму складі філії

та затвердження складу конкурсної комісії

 

_________________________________________________________________

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про освіту», пункту 5 « Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532 зі змінами, враховуючи лист Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 03.12.2020 року №01-31/3181 «Щодо приведення мереж закладів освіти до реальних потреб громади», рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, організації дозвілля та відпочинку молоді, з метою створення опорних закладів, забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, забезпечення в подальшому можливостей профільної освіти учнів старшої школи, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, що має у своєму складі філії (додаток 1).

2. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти (додаток 2).

3. Затвердити оголошення про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти  Конятинської сільської ради територіальної громади(додаток 3).

4. Конкурсній комісії провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

 

Сільський голова                                                        Олексій СКРИПЧУК

 

 

Додаток №1

до рішення  сесія VIIІ скликання № ____/2021

від 15.06.2021 року

 

УМОВИ
проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, 

що має у своєму складі філії

 

І. Загальні положення

 

1. Дані Умови визначають порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу освітиякий не має у своєму складі філій, але здійснює підвезення  здобувачів освіти  та працівників  закладу освіти (далі - Конкурс).

2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти громади, створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, поглибленого вивчення предметів здобувачами освіти незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи. Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст.13 п.2 Закону України «Про освіту»).

   Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу освіти, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти.

Організатором Конкурсу є Конятинська сільська рада.

Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

3. Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освіти спільної власності територіальної громади І-ІІІ ступенів.

4. Рішення про оголошення конкурсу приймається Конятинською сільською радою  (далі - Засновник). 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у два етапи:

 І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти громади на участь у Конкурсі до  секретаря Конкурсної комісії. Строк подачі заявок становить не більше 7 робочих днів з дня оголошення конкурсу;

ІІ етап – основний, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу. Строк визначення переможця конкурсу становить не більше 3 робочих днів з дня закінчення подачі заявок.

2. Для участі у І етапі керівнику закладу загальної середньої освіти необхідно подати до секретаря Конкурсної комісії заявку, до якої додаються такі документи:

1) опис проекту опорної школи ( до 10 сторінок), яка відповідає  вимогам  постанови  Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532;

- презентація школи  на доступних носіях  (до 15 хв.);

- додаткові ілюстративні  матеріали.

Матеріали  Конкурсу  та презентація повинні розкривати  наступні складники:

- історична довідка опорної школи;

- концепція діяльності  опорної школи;

- структура: опорна школа, філії;

- мета та завдання  діяльності опорної школи;

- якісний склад  та досягнення педагогічного колективу;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- перспективи допрофільного  та поглибленого  навчання;

- раціональність використання варіативної частини робочого  навчального плану у відповідності до профілю  навчання;

- результативність роботи закладу освіти  за  такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських  олімпіад з навчальних предметів, інших конкурсів та змагань ( за 3 останні роки);

- створення системи виховної роботи в школі;

- відомості  про орієнтовану кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорної школи(окремо вказати орієнтовану кількість учнів, які будуть  підвозитися на навчання  до опорної школи;

- наявність та потреба транспорту  для підвезення  учнів до опорних шкіл;  

- наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

- матеріально-технічна  база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість  комп'ютерів  у кожному  з них, доступ до  швидкісного Інтернету ,наявність локальної  мережі) та інше; лабораторії ,навчальні майстерні ,забезпечені відповідним  обладнанням;  класи з комп'ютерним  і мультемедійнимобладнанням; шкільний методичний кабінет, спортивні об'єкти  з відповідним  обладнання; актова зала; бібліотека  з укомплектованим бібліотечним  фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою  літературою; їдальня (вказати кількість  посадкових  місць); внутрішні туалети.

Конкурсні  матеріали оформлюються в одному примірнику комп'ютерним набором,Times NewRoman 14. Обов'язково  додається  електронна версія  у текстовому  редакторі Word.

 

 

ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможця Конкурсу.


1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу освіти (далі – Комісія). 

1. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів, мінімальна кількість балів – 0 балів). Кінцевим результатом оцінювання за кожним критерієм є середній бал, отриманий від членів комісії. Переможцем конкурсу, на визначення опорного закладу освіти Конятинської сільської ради ТГ стає заклад, який набирає максимальну кількість балів, але не менше, ніж 125 балів. У разі наявності одного закладу-кандидата, який відповідає умовам конкурсу, подав всі документи, набрав необхідну кількість балів та за наявності позитивного висновку конкурсної комісії, такий заклад може бути визнаним переможцем конкурсу.

Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів за кожним критерієм (Таблиця 1). Максимальна сумарна кількість балів – 250. 

 

Таблиця 1

Перелік критеріїв оцінювання на визначення опорного закладу освіти

____________________________________________________________

(Назва ЗЗСО)

 

 

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

 

 

5 балів

10 балів

1.

Кількість філій опорного закладу

одна філія

дві і більше

2

Кількість учнів  в опорному закладі 

(без врахування філії)

150-200 осіб

200 осіб і більше

3.

Кількість дітей, які планується підвозити до опорного закладу освіти з інших населених пунктів .

20- 50 учнів

більше 50 учнів

4.

Використання проєктної потужності закладу після формування мережі закладів освіти

30-50%

50% і більше

5.

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу 

більше 10 км

10 км і більше

6.

Тривалість маршруту в одну сторону 

більше 15 хв.

до 15 хв.

7.

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

8.

Середня наповнюваність класів

11-17 осіб

більше 17 осіб

9.

Кількість профілів в опорному  закладі

один

два і більше

10.

Наявність предметних гуртків, факультативів у опорному закладі

1-4

більше 4

11.

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

більше 1

12.

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

60-80%

80% і більше

13.

Наявність навчальних кабінетів 

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

математики

навчальних майстерень

є, але без паспорту 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

так

так

так

так

так

так

так

14.

Наявність спортивної зали

є, але без паспорту

так

15.

Наявність швидкісного Інтернету

0,5-1 Мбіт

1 Мбіт і більше

16.

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників  навчального процесу

є

17.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (наявність вебсайту, сторінка в соціальних мережах, оновлення, дієвість)

наповнюваність до 50%

наповнюваність більше 50%

18.

Наявність бібліотеки (книгосховище, читальна зала)

так, але відсутня одна із складових

так

19.

Наявність актової зали

немає або в пристосованому приміщенні

є

20.

Наявність шкільної  їдальні (кількість посадкових місць, наявність кухонного обладнання, холодної та гарячої проточної води)

тільки холодна проточна вода

так

21.

Участь педагогічних працівників  у професійних конкурсах, результативність

до 50%

більше 50 %

22.

Організація інклюзивного навчання при наявності дітей  з особливими освітніми потребами

 

 

23.

Якість надання освітніх послуг, в тому числі

за результатами участі у ЗНО (рейтинг в області)

 

 

24.

Кількість переможців і призерів олімпіад, конкурсів

10 осіб

більше 10

25.

Створення позитивного іміджу закладу освіти (звернення, скарги, заходи, ЗМІ тощо)

 

 

3. Комісія працює на громадських засадах.

4. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням сільської ради. До складу конкурсної комісії в обов'язковому порядку включаються представники сільської ради, виконавчого апарату сільської ради, постійних комісій сільської ради.

5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу).

6. Рішення Комісії про визначення опорного закладу освіти подається до сільської ради для прийняття рішення про визначення опорного закладу освіти протягом трьох робочих   днів з дня його прийняття.

7. Інші питання, що не врегульовані цими Умовами, визначаються чинним законодавством.

 

Секретар сільської ради                                                  Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ 

 

Додаток №2

до рішення ___ сесія VIIІ скликання №____/2021

від 15.06.2021 року

Склад
конкурсної комісії на визначення опорного закладу освіти, що має у своєму складі філії

 

 

Голова конкурсної комісії:

 

Заступник голови конкурсної комісії:

 

Секретар конкурсної комісії:

 

Члени конкурсної   комісії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

Додаток 3  до рішення  сесія VIIІ скликання №     /2021

від 15.06.2021 року

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на визначення опорного

закладу освіти, що має у своєму складі філії

 

Конкурс проводиться  відповідно до Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти, що має у своєму складі філії,затвердженого рішенням  сесії VІІІ скликання Конятинської сільської ради .

Конкурс проводиться у два етапи протягом 10 робочих днів з 15 червня 2021 року  по 30 червня 2021 року:

І етап – підготовчий, на якому приймається рішення про проведення конкурсу, оприлюднюєтьсяоголошення про проведення конкурсу, та протягом 7 робочих днів з 15.06.2021 року по 24.06.2021 рокувключно здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти на участь у Конкурсі до секретаря Конкурсної комісії (с. Конятин, вул. Центральна 162); 

ІІ етап – основний, на якому протягом 3 робочих днів проводиться перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавствомвимогам, визначається переможець конкурсу та оприлюднюються результати конкурсу з 25.06.2021 року по 30.06.2021 року включно.

До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської  сільської ради .Конкурс проводиться за наявності не менше одного кандидата на опорний заклад загальної середньої освіти.

Для участі у Конкурсі необхідно подати письмову заявку, до якої додаються такі документи: 

а) опис проекту опорної школи ( до 10 сторінок), яка відповідає  вимогам  постанови  Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532;

- презентація школи  на доступних носіях  (до 15 хв.);

- додаткові ілюстративні  матеріали.

Матеріали  Конкурсу  та презентація повинні розкривати  наступні складники:

-?історична довідка опорної школи;

-?концепція діяльності  опорної школи;

-?структура: опорна школа, філії;

-?мета та завдання  діяльності опорної школи;

-?якісний склад  та досягнення педагогічного колективу;

-?науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

-?перспективи допрофільного  та поглибленого  навчання;

-?раціональність використання варіативної частини робочого  навчального плану у відповідності до профілю  навчання;

-?результативність роботи закладу освіти  за  такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських  олімпіад з навчальних предметів, інших конкурсів та змагань ( за 3 останні роки);

-?створення системи виховної роботи в школі;

-?відомості  про орієнтовану кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорної школи(окремо вказати орієнтовану кількість учнів, які будуть  підвозитися на навчання  до опорної школи;

-?наявність та потреба транспорту  для підвезення  учнів до опорних шкіл;  

-?наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;

-?матеріально-технічна  база: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість  комп'ютерів  у кожному  з них, доступ до  швидкісного Інтернету ,наявність локальної  мережі) та інше; лабораторії ,навчальні майстерні ,забезпечені відповідним  обладнанням;  класи з комп'ютерним  і мультемедійним обладнанням; шкільний методичний кабінет, спортивні об'єкти  з відповідним  обладнання; актова зала; бібліотека  з укомплектованим бібліотечним  фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою  літературою; їдальня (вказати кількість  посадкових  місць); внутрішні туалети.

Конкурсні  матеріали оформлюються в одному примірнику комп'ютерним набором,Times NewRoman 14. Обов'язково  додається  електронна версія  у текстовому  редакторі Word.

б) опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток педагогічних працівників, тощо);

в) копію установчих документів закладу;

г) інформаційна довідка із загальними відомостями закладу по кожному критерію оцінювання (таблиця 1).

Таблиця 1

Перелік критеріїв оцінювання на визначення опорного закладу освіти

____________________________________________________________

(Назва ЗЗСО)

 

 

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

 

 

5 балів

10 балів

1.

Кількість філій опорного закладу

одна філія

дві і більше

2

Кількість учнів  в опорному закладі 

(без врахування філії)

150-200 осіб

200 осіб і більше

3.

Кількість дітей, які планується підвозити до опорного закладу освіти з інших населених пунктів .

20- 50 учнів

більше 50 учнів

4.

Використання проєктної потужності закладу після формування мережі закладів освіти

30-50%

50% і більше

5.

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу 

більше 10 км

10 км і більше

6.

Тривалість маршруту в одну сторону 

більше 15 хв.

до 15 хв.

7.

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

8.

Середня наповнюваність класів

11-17 осіб

більше 17 осіб

9.

Кількість профілів в опорному  закладі

один

два і більше

10.

Наявність предметних гуртків, факультативів у опорному закладі

1-4

більше 4

11.

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

більше 1

12.

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

60-80%

80% і більше

13.

Наявність навчальних кабінетів 

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

математики

навчальних майстерень

є, але без паспорту 

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

 

так

так

так

так

так

так

так

так

14.

Наявність спортивної зали

є, але без паспорту

так

15.

Наявність швидкісного Інтернету

0,5-1 Мбіт

1 Мбіт і більше

16.

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників  навчального процесу

є

17.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (наявність вебсайту, сторінка в соціальних мережах, оновлення, дієвість)

наповнюваність до 50%

наповнюваність більше 50%

18.

Наявність бібліотеки (книгосховище, читальна зала)

так, але відсутня одна із складових

так

19.

Наявність актової зали

немає або в пристосованому приміщенні

є

20.

Наявність шкільної  їдальні (кількість посадкових місць, наявність кухонного обладнання, холодної та гарячої проточної води)

тільки холодна проточна вода

так

21.

Участь педагогічних працівників  у професійних конкурсах, результативність

до 50%

більше 50 %

22.

Організація інклюзивного навчання при наявності дітей  з особливими освітніми потребами

 

 

23.

Якість надання освітніх послуг, в тому числі

за результатами участі у ЗНО (рейтинг в області)

 

 

24.

Кількість переможців і призерів олімпіад, конкурсів

10 осіб

більше 10

25.

Створення позитивного іміджу закладу освіти (звернення, скарги, заходи, ЗМІ тощо)

 

 

 

Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного закладу освіти (далі – Комісія). 

Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів, мінімальна кількість балів – 0 балів). Кінцевим результатом оцінювання за кожним критерієм є середній бал, отриманий від членів комісії. Переможцем конкурсу, на визначення опорного закладу освіти Конятинської сільської ради ТГ стає заклад, який набирає максимальну кількість балів, але не менше, ніж 125 балів. У разі наявностіодного закладу-кандидата, який відповідає умовамконкурсу, подав всі документи, набрав необхідну кількість балів та за наявності позитивного висновку конкурсної комісії, такий заклад може бути визнаним переможцем конкурсу.

 

Секретар сільської ради                                                  Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Додаток 3.1.

до рішення сесії сільської ради

від         року   № 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 

ФІРМОВИЙ БЛАНК

 

 

 Конкурсній комісії з  визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти

_____________________________

 

 

Заявка

для участі у Конкурсі з визначення опорного закладу освіти, що має у своєму складі філії, серед закладів загальної середньої освіти Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області.

      Просимо допустити наш заклад освіти до участі  у Конкурсі з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Конятинської сільської ради.

      З Умовами конкурсу і правилами його проведення ознайомлені.

До заявки додається: (матеріали відповідно до п.2. розділу ІІ Порядок проведення Конкурсу)

 

________ 2021 року.

 

 

Директор  закладу освіти                                                           Підпис  ПІБ

 

 

Секретар сільської ради                                                  Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ