Про створення опорного закладу освіти та його філії

 • 4162

Фото без опису

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

V сесія  VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 139-05/21

23 липня   2021 року                                                                   село Конятин

 

Про створення опорного закладу

освіти та його філії

 

           

 

 

         Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статей 31, 32,  35, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статями 104, 105, 107 Цивільного кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», на підставі Протоколу засідання конкурсної комісії на  визначення опорного закладу освіти який має у своєму складі філію №2 від 09.07.2021року, протоколів проведення консультацій з громадськістю, враховуючи  висновок постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити на базі Конятинського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області Конятинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області(ЄДРПОУ 25811567).
 2. Реорганізувати Самаківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області ( ЄДРПОУ 25079072) шляхом приєднання до Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.
 3. Змінити повне найменування Конятинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області на Конятинський опорний  заклад загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради Вижницького району  Чернівецької області (ЄДРПОУ 25811567).
 4. Створити відокремлений структурний підрозділ (філію) опорного закладу: Самаківський ЗЗСО І-ІІ ступенів -філія Конятинського  опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради, яка знаходиться за адресою: 59123, Чернівецька область, Вижницький район,

с. Самакова, вул. Самаківська ,29.

 1. Визнати Конятинський  опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов'язків Самаківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області.
 2. Утворити  комісію з припинення юридичної особи Самаківського  закладу загальної середньої  освіти І - ІІІ ступенів Конятинської сільської ради  Путильського району Чернівецької області в результаті реорганізації шляхом приєднання до Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради  Вижницького району Чернівецької області та визначити місцезнаходження комісії: 59122, Чернівецька область, Вижницький район, с. Конятин, вул.Центральна,162.(Додаток 1).
 3. Уповноважити голову комісії з припинення юридичної особи «Самаківського закладу загальної середньої освіти » І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області Пелепко Тетяну Михайлівну  подати дане рішення  до органів державної реєстрації.
 4. Утворити комісію щодо реорганізації Конятинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Путильського району Чернівецької області та визначити місцезнаходження комісії: 59122, Чернівецька область Вижницький район, с. Конятин, вул.Центральна,71.(Додаток 2).
 5. Голові комісії з реорганізації  Конятинського закладу загальної  середньої освіти  І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради Путильського району  Чернівецької області Скрипчуку Геннадію Юрійовичу в установленому законом порядку  подати документи  до державної реєстрації.
 6. Затвердити Статут Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської сільської ради  Вижницького  району Чернівецької області, що додається.
 7. Затвердити Положення про Самаківський ЗЗСО І-ІІ ступенів-філію Конятинського  опорного закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького  району Чернівецької області, що додається.
 8. Вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців, з дати оприлюднення рішення щодо припинення юридичної особи на сайті  Міністерства юстиції України.
 9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту та сектор освіти, культури ,молоді та спорту сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                    Олексій СКРИПЧУК

 

                                      

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                       рішенням 5 сесії VІІІ скликання

                                                                 Конятинської сільської ради

 від  23 липня 2021 р. №139-05/21

 

 

Сільський голова

________________О.І. Скрипчук

 

                                                    «23» липня 2021 р.

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Конятинського опорного закладу загальної

середньої освіти І-ІІІ ступенів

Конятинської сільської ради

Вижницького району Чернівецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Конятин

2021 р.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конятинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради утворений рішенням п'ятої сесії Конятинської сільської ради VІІІ скликання від 23 липня 2021 року № 139-05/21 та є спільною комунальною власністю Конятинської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області.

1.2. Конятинський  опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (далі – опорний заклад) є правонаступником Конятинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради. Путильського району Чернівецької області.

1.3. Засновником опорного закладу освіти є Конятинська сільська рада.

1.4. Повна назва опорного закладу освіти – Конятинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради, скорочена назва закладу освіти – Конятинський ОЗЗСО І-ІІІ ст.

1.5. Опорний заклад є неприбутковою бюджетною організацією.

Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

1.6. Юридична адреса закладу: 59122 с. Конятин Вижницький район Чернівецька область, вул. Центральна , 71, тел. (03738) 2-74-22.

1.7.Засновником опорного закладу є Конятинська сільська рада Чернівецької області (Код ЄДРПОУ - 04417783, місцезнаходження: вулиця Центральна, будинок 162, с. Конятин Вижницького району Чернівецької  області, Україна, поштовий індекс 59122, (далі - Засновник).

1.8. Опорний заклад освіти забезпечує реалізацію права громадян на здобуття  початкової, базової середньої та профільної середньої освіти. У складі опорного закладу функціонує окремий структурний підрозділ (філія) без статусу юридичної особи: Самаківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (далі - Філія), яка знаходиться за адресою: 59123, Чернівецька область, Вижницький район, с. Самакова , вул. Самаківська 29.

1.9. Конятинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради (далі – опорний заклад) є  юридичною особою, має штамп, печатку, офіційні бланки з відповідними  реквізитами, ідентифікаційний код та може мати у своєму складі філії.

1.10. Філія опорного закладу – територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері початкової освіти, базової загальної середньої освіти за місцем проживання. Філія не є юридичною особою.

1.11. Опорний заклад – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально- методичну базу, зручне розташування, забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює  науково-теоретичну і практичну підготовку здобувачів освіти.

1.12. Головною метою та завданнями діяльності опорного закладу є:

- створення єдиного освітнього простору;

- створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати освітнього процесу;

- концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

- пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.13. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням  про освітній округ, постановами Верховної Ради України, актами Президента  України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  іншими нормативно-правовими актами, рішеннями засновника, розпорядженнями сільського  голови, органу управління освітою Конятинської сільської ради та власними установчими документами  (Статутом, Положенням про філію).

1.14. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.15. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.16. В опорному закладі визначена українська мова навчання.

1.17. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання з  врахуванням інтересів батьків та здобувачів освіти;

- розробляти на основі Типової власну освітню програму;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.18. Структура опорного закладу освіти:

структурний підрозділ чи філія І ступеня, що забезпечує початкову освіту, тривалістю 4 роки.

структурний підрозділ чи філія ІІ ступеня, що забезпечує базову середню освіту, тривалістю 5 років.

структурний підрозділ ІІІ ступеня, що забезпечує профільну середню освіту, тривалістю 3 роки (з 1 вересня 2027 року).

Наповнюваність класів опорного закладу освіти не може перевищувати 30 учнів. Наповнюваність класів філії опорного закладу освіти не може становити менше 5 осіб. У разі меншої кількості учнів у класі, заняття проводяться за  індивідуальною чи іншими формами навчання. Опорний заклад освіти може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до стандарту освіти. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника, в опорному закладі освіти та його філіях можуть бути створені групи продовженого дня та гуртожиток (інтернат чи пансіонат) для проживання дітей з віддалених сіл, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Зарахування до груп продовженого дня відрахування дітей із  них здійснюється наказом директора опорного закладу освіти на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють. Зарахування дітей для проживання в гуртожитку (інтернаті чи пансіонаті) здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі направлення структурного підрозділу освіти, соціального  захисту населення органу місцевого самоврядування у сфері управління якого перебуває опорний заклад освіти.

Опорний заклад освіти приймає рішення про створення профільних класів чи профільних груп у класах, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із сектором освіти, культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у опорному закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. Опорний заклад освіти забезпечує академічне та професійне спрямування профільної середньої освіти. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації  учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі. Опорний заклад освіти здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування опорного закладу освіти та за межами пішохідної  доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільним автобусом за рахунок коштів засновника, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування,  не заборонених чинним законодавством.

1.23. В опорному закладі створюються та функціонують для педагогічних працівників та його філії методичні об’єднання та інші форми методичної роботи, що визначаються щорічно відповідним наказом керівника опорного закладу.

1.24. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються штатним медичним працівником.

1.25. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.26. Опорний заклад та філія в його складі можуть мати власну шкільну символіку.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Опорний заклад та його філія планують свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу  загальної середньої освіти, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи опорного закладу та його філії схвалюються педагогічною  радою та затверджуються керівником опорного закладу. Педагогічні ради проводяться спільно для всіх педагогічних працівників опорного закладу та філії в приміщенні актового залу філії не менше шести раз  протягом навчального року переважно під час канікул.

2.2. Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітні програми, що складаються на основі типових освітніх програм, розроблених та  затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.3. Відповідно до освітніх програм педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають  забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Педагогічні працівники можуть поєднувати освітню діяльність з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання, пошуково-дослідницьку роботу, в тому числі літню навчально-дослідницьку практику.

2.5. Поглиблена підготовка учнів у профільних класах та класах філії досягається в результаті вивчення спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять в гуртках; також може проводитись підготовка учнів за індивідуальними освітніми програмами, пошукова та навчально-дослідницька робота.

2.6. Для вдосконалення знань учнів адміністрація опорного закладу має право запрошувати для начитування теоретичного матеріалу, проведення практичних занять, літньої навчально-дослідницької практики лекторів вищих навчальних закладів, практиків, наукових співробітників за окремими угодами.

2.7. Опорний заклад освіти здійснює освітній процес за інституційною (очною - денною, заочною, дистанційною) та індивідуальною (екстернатною, сімейною - домашньою) формами навчання.

2.8. На основі освітньої програми керівництво опорного закладу освіти розробляє робочий навчальний план опорного закладу освіти та його філії згідно типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного рівня освіти. Робочий навчальний план погоджується сектором освіти, культури, молоді і спорту Конятинської сільської ради. Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

2.9. Зарахування учнів до опорного закладу та його філії здійснюється за наказом керівника опорного закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.10. Кожен учень опорного закладу освіти чи його філії переводиться до наступного класу після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством. До наступного класу не переводяться учні, які були відраховані із опорного закладу освіти чи його філії до іншого закладу освіти в установленому порядку. Переведення учнів 9 класу до наступного класу здійснюється на підставі річного оцінювання їх результатів навчання та державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради.

2.11. Опорний заклад освіти щороку, не пізніше 15 вересня подає органу управління та органу місцевого самоврядування, на території якої розташований опорний заклад освіти чи його філія, відповідальним за ведення обліку дітей шкільного віку, дані всіх учнів, зарахованих до опорного закладу  освіти та його філії.

2.12. Структура навчального року (поділ на чверті, семестри (триместри), режим роботи опорного закладку, а також тижневе навантаження учнів встановлюються його директором у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Опорний заклад та його філії працюють за 5-денним робочим тижнем.

2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.14. Опорний заклад самостійно встановлює графік канікул з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного закладу. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. Тривалість навчального року має складати у 1 - 4 класах - не менше 720 навчальних годин, 5-9 класах - не менше 890 навчальних годин, 10-11(12) класах - не менше 1110 навчальних годин. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного  предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також  уроків трудового навчання. У 10-11 -х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини  навчального плану і профільних предметів.

2.17. Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих - 45 хвилин. Зміна  тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними службами. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Режим роботи опорного закладу та його філії, розклад навчальних занять затверджуються керівником опорного закладу за погодженням з начальником Головного Управління Держпродспоживслужби в Вижницькому районі. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.20. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти встановлюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. У першому класі дається словесна характеристика навчальних досягнень  учнів та у другому класі за рішенням педагогічної ради опорного закладу. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

2.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.23. Державна атестація випускників одинадцятих (дванадцятих) класів проводиться відповідно до нормативних документів МОН України.

2.24. Склад державних атестаційних комісій створюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. Учням, які закінчили певний ступінь опорного закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні І ступеня – табель успішності;

по закінченні ІІ ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні ІІІ ступеня – свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.26. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

- учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;

- учні 9 класів, які за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення високого рівня отримують свідоцтво з відзнакою;

учні 11(12) класів нагороджуються грамотами, золотими і срібними медалями та врученням свідоцтва особливого зразка;

випускники-переможці міжнародних, ІІІ, IV етапів всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань нагороджуються Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчення окремих предметів».

2.27. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу освіти чи філії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.28. Опорний заклад освіти та філії можуть надавати платні освітні та інші послуги відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

Опорний заклад освіти та його філії можуть надавати інші послуги, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Перелік таких послуг затверджує засновник – Конятинська сільська рада.

З метою забезпечення якості освіти в опорному закладі освіти розробляється внутрішня система забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників опорного закладу освіти;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління опорним закладом освіти;

створення в опорному закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами опорного закладу освіти.

 

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу є: - учні (здобувачі освіти);

- керівники;

- педагогічні працівники;

- бібліотекарі;

- практичні психологи;

- соціальні педагоги;

- педагоги-організатори;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, семінари, майстер-класи, конкурси тощо) здійснюється за рішенням директора опорного закладу освіти та виключно за умови згоди батьків на участь їх дітей у відповідних заходах. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор опорного закладу освіти.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні опорного закладу освіти та його філії мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні й нешкідливі умови навчання утримання і праці;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою опорного закладу освіти;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу освіти;

участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

3.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд, виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за  його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти  результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти чи філії.

3.5. За досягнення у навчанні для учасників освітнього процесу закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Учням, які домоглися значних досягнень у навчанні, рішенням піклувальної ради опорного закладу може бути призначена стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від добродійних фондів, товариств тощо.

3.6. Залучення учнів опорного закладу освіти та його філії під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Залучення учнів до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється, крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».

3.7. Учні опорного закладу освіти чи філії залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до закону.

3.9. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний  стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.10. До педагогічної діяльності в опорному закладі освіти та його філіях не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11. Заступники директора, завідувачі філії, педагогічні та інші працівники опорного закладу та його філії призначаються на посади та звільняються з посад директором опорного закладу освіти. Директор опорного закладу освіти  має право оголосити конкурс на вакантну посаду. Порядок проведення конкурсу розробляється опорним закладом освіти та затверджується органом  управління. Інші трудові відносини регулюються законодавством про працю,Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими  актами, рішеннями засновника.

Працівники адміністративно-господарського персоналу філії призначаються та  звільняються директором опорного закладу за поданням завідувача філії.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в опорному закладі освіти та його філіях затверджується директором опорного закладу освіти.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. Директор опорного закладу освіти призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом, здійснюється лише за  їхньої згоди.

3.15. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-трудового процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної педагогічної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- участь в різних професійних та фахових конкурсах;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

3.9. Педагогічні працівники опорного закладу та філії зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі та науковій діяльності;

- сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до держаної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати вимоги Статуту, правила і режим внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу загальної середньої освіти, органів управління освітою, засновника;

- брати участь у роботі педагогічної ради та нарад при директору (завідувачу).

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час освітнього процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження в опорному закладі освіти та його філіях затверджується директором опорного закладу освіти. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.13. В опорному закладі та його філіях обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію педпрацівників опорного закладу та його філії проводить атестаційна комісія першого рівня опорного закладу.

3.14. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію.

3.15. Процедуру сертифікації педагогічних працівників здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України.

3.16. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівникові видається сертифікат, який є дійсним протягом трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

3.17. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

3.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти та розвитку дитини. На батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Батьки за власною ініціативою та на добровільних засадах можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до органів батьківського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника опорного закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини.

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

- стежити за охайним виглядом дітей.

3.22. Органи місцевого самоврядування, на території яких перебуває опорний заклад освіти, за наявності коштів забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 

IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління діяльністю опорного закладу та його філіями в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу здійснюється:

- засновником: Конятинською сільською радою;

- директором опорного закладу освіти;

- колегіальним органом управління опорного закладу освіти (педагогічна рада);

4.2. Органу управління – сектор освіти культури, молоді та спорту Конятинської сільської ради делеговано наступні повноваження засновника:

Подає на затвердження засновнику установчі документи закладу освіти.

Вносить пропозиції засновнику про укладання строкового трудового договору (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти, після погодження із профільною комісією засновника. Вносить пропозиції засновнику про укладання розривання строкового трудового договору (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначеному законодавством та установчими документами закладу освіти, після погодження із профільною комісією засновника. Призначає виконуючих обов’язки керівників закладів освіти та знімає ці обов’язки після погодження з засновником або профільною комісією засновника. Вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу. Вносить пропозиції засновнику про заохочення (преміювання, встановлення  надбавок), нагородження та надання відпусток керівникам закладів освіти. Вносить пропозиції засновнику про притягнення керівників закладів освіти до дисциплінарної відповідальності у відповідності до чинного законодавства України. Розглядає та вносить на затвердження Конятинської сільської ради проекти відповідних програм Подає на затвердження засновнику кошторис та приймає фінансовий звіт закладів освіти. Проводить моніторинг забезпечення закладами загальної середньої освіти охоплення дітей та учнівської молоді повною загальною середньою освітою. Проводить моніторинг якості загальної середньої та позашкільної освіти. Проводить моніторинг дотримання закладами освіти вимог Інструкцій з ведення діловодства.

Проводить моніторинг відповідності навчальних планів закладів загальної середньої освіти освітнім програмам та виконання ними навчальних планів і програм. Проводить моніторинг забезпечення керівниками закладів освіти прозорості та інформаційної відповідальності діяльності закладів освіти.

Проводить моніторинг закладів загальної середньої освіти по дотриманню вимог положень про нагородження учнів золотими і срібними медалями та вручення документів про освіту і свідоцтв про загальну середню освіту «з відзнакою» .Проводить моніторинг закладів загальної середньої освіти по дотриманню вимог положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти. Здійснює експертизу по створенню безпечних умов проведення освітнього процесу у закладах освіти.

Вивчає та проводить службові перевірки з розгляду звернень громадян.

Здійснює організаційні заходи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність опорного закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник за поданням органу управління затверджує структуру і граничну штатну чисельність опорного закладу освіти. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої  повноваження органу управління закладу освіти.

Засновник закладу освіти зобов’язаний:

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним опорного закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації опорного закладу освіти забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в опорному закладі освіти  безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює директор і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу освіти. Директор діє у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ, Положенням про опорний заклад, Статутом опорного закладу. Керівництво філіями здійснюють завідувачі філіями.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів закладів освіти у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор призначається на посаду та звільняється з посади за результатами конкурсу засновником або органом управління.

Директор опорного закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- діє від імені закладу без довіреності та представляє заклад у стосунках з іншими особами;

- підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності опорного закладу освіти та його філії;

- приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та трудовим договором, у тому числі розпоряджається в  установлених межах та порядку майном закладу та його коштами;

- призначає, переводить та звільняє працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначає режим роботи закладу;

- ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами  в межах власних повноважень;

- ініціює проведення зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу, позапланового інституційного аудиту та/або громадської акредитації закладу;

- приймає рішення з інших питань у межах своїх прав та обов’язків, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.

4.12. Директор опорного закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

- виконувати Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

- планувати та організовувати діяльність закладу;

- розробити кошторис та подати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

- провадити фінансово-господарську діяльність закладу в межах затвердженого кошторису;

- забезпечити розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу освіти;

- затвердити правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки працівників закладу;

- організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

- затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

- створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

- затвердити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

- контролювати виконання освітніх програм педагогічними працівниками та учнями;

- забезпечувати контроль за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

- створювати необхідні умови для атестації, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- сприяти проходженню сертифікації педагогічними працівниками закладу;

- створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;

- сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу;

- формувати засади здорового способу життя учнів та працівників закладу;

- забезпечити умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства у закладі;

- організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;

- щорічно звітувати про свою роботу на конференції колективу закладу освіти;

- створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

- забезпечити дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;

- виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, статутом закладу освіти, колективним договором та трудовим договором.

- здійснювати зарахування, переведення, відрахування, учнів відповідно до  вимог законодавства, а також заохочення та притягнення до відповідальності учнів;

- організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства.

4.13. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту» та несе  відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу і строковим договором.

4.14. Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією, який призначається директором опорного закладу освіти, за відповідним погодженням з профільною постійною комісією Конятинської сільської ради.

Заступників завідувача філією призначає директор опорного закладу освіти.

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників опорного закладу освіти та його філії здійснює директор опорного закладу освіти.

4.15. В опорному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада. Керівник опорного закладу є головою педагогічної ради.

4.16. Педагогічна рада:

- схвалює перспективний план розвитку та річний план роботи закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу, зміни до неї та оцінює результативність її (їх) виконання;

- схвалює положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, що має включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу, притягнення  їх до відповідальності за невиконання своїх обов’язків, у тому числі відрахування із закладу, а також щодо відзначення, морального та  матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення  кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ініціює проведення позапланового інституційного аудиту закладу та громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

4.17. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом її засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

4.18. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі.

4.19. Органи самоврядування працівників закладу освіти

4.19.1. Основним органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового колективу закладу освіти. Загальні збори трудового колективу закладу освіти скликаються не менш як один раз на рік, порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються колективним договором закладу.

4.19.2. Загальні збори трудового колективу розглядають і схвалюють:

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- склад комісії з трудових спорів та з питань охорони праці;

- проект колективного договору.

Загальні збори можуть здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.19.3. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головою на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

4.19.4. Інтереси трудових колективів закладів освіти представляють профспілкові комітети опорного закладу.

4.20.Учнівське самоврядування

4.20.1. З метою формування та розвитку громадянських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя тощо у закладах освіти та їх структурних підрозділах може діяти учнівське самоврядування. Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування. Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, мають право вільно обирати та бути обраними в робочі органи (робочі групи тощо), дорадчі (консультативні з певних питань), виборні та інші органи учнівського самоврядування.

4.20.2. Учнівське самоврядування може здійснюватися на рівні класу, філії, закладу освіти. Органи учнівського самоврядування створюються за ініціативою учнів і можуть бути одноособовими та колегіальними, що можуть мати різноманітні  форми і назви.

4.20.3. Керівник закладу освіти сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.20.4. Інші учасники освітнього процесу не можуть перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.20.5. З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу освіти. Керівник закладу освіти зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень честі, гідності чи прав учня закладу освіти, та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи, що стосуються їх діяльності.

4.20.6. Органи учнівського самоврядування мають право:

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу освіти;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до  процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;

- вносити пропозиції до плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм.

4.20.7. Діяльність органів учнівського самоврядування не може призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

4.20.8. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів закладу освіти.

4.20.9. Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

4.21. Органи батьківського самоврядування закладу освіти.

4.21.1. Батьківське самоврядування – право батьків учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування колективно вирішувати окремі питання організації освітнього процесу в закладі освіти, захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі).

4.21.2. Батьки мають право створювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).

4.21.3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.

4.21.4. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти та за умови, що таке рішення не суперечить законодавству. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не можуть призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.21.5. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані, оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.21.6. Адміністрація та працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

4.22. Вищими органами громадського самоврядування опорного закладу та його філії є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.22.1. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від опорного закладу та його філії:

- працівників навчальних закладів – зборами трудових колективів;

- учнів другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчальних закладів 21, учнів 21, батьків і представників громадськості. Термін їх повноважень становить один рік.

4.22.2. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, засновник. Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж за місяць до її проведення. На загальних зборах (конференції) має право бути присутнім кожен учасник освітнього процесу цього закладу освіти.

4.22.3. Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти:

заслуховує щороку звіт керівника закладу освіти та оцінює його діяльність;

схвалює стратегічний план роботи закладу освіти;може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу.

4.23. При опорному закладі за рішенням засновника створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

4.23.1. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

4.23.2. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

4.23.3. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити учні та працівники цього закладу освіти.

4.23.4. Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

- вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом.

4.23.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з заступником і секретарем шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.24. З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості, опорний заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.25. Опорний заклад освіти забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм;

структура та органи управління опорного закладу освіти;

кадровий склад опорного закладу освіти та його філії згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в опорному закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за опорним закладом освіти його засновником;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у опорному закладі освіти та його філіях;

мова освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення опорного закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність опорного закладу освіти;

правила прийому до опорного закладу освіти;

умови доступності опорного закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням опорного закладу освіти або на вимогу законодавства.

Опорний заклади освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу. Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до мережі Інтернет.

5.2. Майно опорного закладу належить засновнику на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішенні про заснування і Статуту опорного закладу та укладених ним угод.

5.3. Опорний заклад та його філії відповідно до чинного законодавства  користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, бібліотеки, архіву, комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.6. Опорний навчальний заклад та його філії користуються земельними ділянками, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, господарські будівлі тощо

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування опорного закладу здійснюється засновником відповідно до законодавства.

6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4. Опорний заклад має право:

- на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

6.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в опорному закладі та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.6. Штатні розписи опорного закладу освіти та його філії затверджуються директором опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у  сфері освіти.

6.7. Опорний заклад освіти не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.8. Звітність про діяльність опорного закладу та його філії встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3. Участь опорного закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в освітній сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

8.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

8.4. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

- підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

8.6. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

8.7. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

8.8. Контроль з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, проводиться її засновником відповідно до чинного законодавства.

8.9. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється засновником.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає Конятинська сільська рада. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною сільською радою. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає на затвердження Конятинської сільської раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання опорного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

 

Х. СТАТУТ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Статут опорного закладу освіти вступає в силу з дня державної реєстрації.

Виключне право внесення змін та доповнень в окремі розділи Статуту належить Засновнику, оформляється шляхом викладення Статуту у новій редакції і підлягає реєстрації в установленому законом порядку.

10.3 Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Сільський голова                                                      Олексій СКРИПЧУК

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п'ятої сесії VIIІ скликання

                                                                від 23.07.2021 № 139-05/21

                                                                    Конятинської  сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

Самаківського ЗЗСО І-ІІ ступенів – філія Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Конятинської сільської ради Вижницького району

Чернівецької області

 

 

 

                                  

2021 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Самаківського ЗЗСО І-ІІ ступенів – філії Конятинського  опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.

1.1. Повна назва – Самаківський ЗЗСО І-ІІ ступенів – філія Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області.

1.2. Скорочена назва – Самаківський ЗЗСО І-ІІ ступенів - філія опорного закладу.

2. Самаківський ЗЗСО І-ІІ ступенів – філія опорного закладу Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

3. Філія утворена рішенням п'ятої сесії VIIІ скликання Конятинської сільської ради від 23.07.2021 № 139-05/21 «Про створення опорного закладу  освіти та його філії»

4. Юридична адреса філії: 59122, Чернівецька область, Вижницький район, с. Самакова, вул. Самаківська,29.

5. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний заклад.

6. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

 - забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

 - створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

 - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

7. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

8. Засновником філії виступає –Конятинська сільська рада Путильського району Чернівецької області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

2. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор опорного закладу відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень; - забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання; - контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України. Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи;

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізовано бухгалтерією опорного закладу.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ФІЛІЇ

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

3. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

5. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником опорного закладу. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

6. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в закладі освіти та філії.

7. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

8. Розклад уроків філій складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Учні (вихованці), які здобувають освіти у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюється згідно з наказом директора опорного закладу.

11. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

12. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

13. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

14. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за №1187/29317.

15. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

16. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

17. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

18. На базі філії діє (пансіонат чи гуртожиток) з виховними групами початкової, базової та профільної школи, для учнів які проживають на відстані понад 3 км. й неможливо організувати підвіз шкільним автобусом, із населених пунктів Конятинської сільської ради, з метою реалізації права дитини на освіту.

19. Рішення про відкриття (закриття) пансіонату чи гуртожитоку та затвердження Положення, приймається засновником – Конятинською сільською радою.

 

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛІЇ.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором опорного закладу. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором опорного закладу за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку опорного закладу, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції; - користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. ФІНАНСУВАННЯ ФІЛІЇ

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного закладу.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

6. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора опорного закладу.

 

Сільський голова                                                    Олексій СКРИПЧУК