Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Конятинської територіальної громади на 2021-2025 роки

  • 916

                                                             

Фото без опису

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

V сесія  VІІІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 104-05/21

15 червня   2021 року                                                                   село Конятин

 

Про затвердження програми

оздоровлення та відпочинку дітей

Конятинської територіальної громади

 на 2021-2025 роки

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та з метою забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, координації заходів з організації оздоровлення та відпочинку дітей Конятинської територіальної громади, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити програму оздоровлення та відпочинку дітей Конятинської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Сума фінансування Програми на відповідний бюджетний період визначається рішенням сесії сільської ради про сільський бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей.
  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідувача сектору освіти, культури, молоді та спорту Дмитра ФРЕЯ, начальника відділу соціального обслуговування та праці Марини МАРУСЯК та голову постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту Василя МАРУСЯКА.

 

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

                                                                                  

                                                                                

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення V сесії сільської ради VIII скликання

від 15.06.2021 р. № 104-05/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей

Конятинської територіальної громади

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Конятин – 2021 р.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

оздоровлення та відпочинку дітей Конятинської територіальної громади           на 2021-2025 роки

 

1

Ініціатор розроблення програми

Конятинська сільська рада

1.1

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

 

2

Розробник програми

Сектор освіти, культури, молоді та спорту

3

Співрозробники програми

Відділ соціального обслуговування та праці

4

Відповідальний виконавець

Сектор освіти, культури, молоді та спорту

5

Учасники програми

Сектор освіти, культури, молоді та спорту, відділ соціального обслуговування та праці

6

Терміни реалізації програми

01.01.2021р. по 31.12.2025р.

7

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

Обласний бюджет

Сільський бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

603,8 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма      

 

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Світова спільнота вважає здоров’я населення головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

Серед чинників високого рівня захворюваності дитячого населення можна назвати недостатність профілактичних заходів з боку родин, поширення негативних звичок вживання алкоголю, тютюну, недостатню рухову активність, підвищення психоемоційного навантаження під час навчання у школі, незбалансованість харчування та ін.

 Потребує вирішення питання відновлення здоров’я дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки.

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком діяльності соціальної політики.

Таким чином, у Конятинській територіальній громаді існує комплекс проблем, пов’язаних, з одного боку, із труднощами профілактики захворюваності, зростанням негативного впливу оточуючого середовища на дитячий організм, недостатністю охоплення оздоровчими послугами дітей, які  потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

1.3. Мета Програми

 

Програма розроблена з метою зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитячого населення Конятинської територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до потреб регіону, збільшення якісних і кількісних показників оздоровлених дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Реалізація Програми дозволить забезпечити ефективне проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2021-2025 роках, а також упровадити відкритий, об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку області та України.

 

 

 

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

 

Вирішення проблеми, що склалася у сфері оздоровлення та відпочинку дітей в Чернівецькій області, можливе шляхом:

- забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області;

- оптимізація фінансового й організаційного механізму щодо оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2021-2025 років;

- підвищення ефективності міжвідомчої координації дій органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення дітей;

- упровадження альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей.

Основними засобами, що повинні використовуватися, є:

 - проведення нарад, семінарів, тренінгів, засідань у форматі «круглого столу» щодо організації, проведення, аналізу та підведення підсумків оздоровчо-відпочинкової кампанії;

- введення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей;

- застосування та використання економічно вигідних, ефективних, альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей;

- проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії на обласному, районних та місцевих рівнях;

- розповсюдження та обмін досвідом, застосування ефективних інноваційних європейських практик щодо проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

За рахунок бюджетних коштів послуги з оздоровлення першочергово надаються відповідно до законодавства дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (дітям пільгових категорій), а саме: дітямсиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям з інвалідністю; дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітям із багатодітних сімей; дітям із малозабезпечених сімей; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 6 національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; дітям, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітям, які перебувають на диспансерному обліку; талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінникам навчання, лідерам дитячих громадських організацій; дітям - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд; дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Порядок підбору та направлення дітей до закладів оздоровлення за кошти субвенції з обласного бюджету викладено в додатку 1 до Програми. Програма розрахована на 5 років і діє з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2025 року.

 

1.5. Завдання Програми та результативні показники

 

Програма передбачає виконання таких актуальних завдань:

- сприяння формуванню дієвого та ефективного ринку послуг із оздоровлення дітей та підлітків;

- створення доступної системи інформування потенційних споживачів послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку про такі послуги;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку;

- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності закладів оздоровлення та відпочинку області всіх типів, недопущення їх закриття та перепрофілювання, розвиток мережі цих закладів;

- координація та контроль за дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу, діяльності оздоровчих закладів;

- вдосконалення системи міжвідомчої координації діяльності в галузі дитячого оздоровлення та відпочинку;

- проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії на обласному, районних та місцевих рівнях.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2.

Основні показники продукту Програми визначені у додатку 3.

Мета та завдання Програми досягаються шляхом реалізації її заходів, викладених у додатку 4 до Програми.

 

1.6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Структурні підрозділи територіальні громади, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та у визначені терміни, подають відповідну інформацію Конятинській сільській раді до 20 грудня щорічно впродовж 2021-2025 років.

Конятинська сільська рада здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми.

 

 

 

Секретар сільської ради                                   Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток 1

до Комплексної програми

оздоровлення та відпочинку дітей

Конятинської територіальної

на 2021-2025 роки

 

 

Порядок підбору та направлення дітей до

закладів оздоровлення та відпочинку

 

1. Цей Порядок визначає умови організації підбору та оздоровлення дітей у закладах оздоровлення та відпочинку Чернівецької області.

2. Путівками за кошти субвенції з обласного бюджету забезпечуються діти, віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, проживають на території Чернівецької області та категорії, яких визначені додатком до цього Порядку.

3. Путівкою забезпечується дитина пільгової категорії відповідно до цього Порядку один раз на рік з урахуванням того, що їй не надавалась в поточному році путівка до дитячих закладів оздоровлення області та за її межами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

4. Строк перебування дитини пільгової категорії в дитячому закладі оздоровлення повинен становити не менше 21 дня.

5. Батьки дітей пільгових категорій мають право вільного вибору дитячого закладу Чернівецької області.

6. Сільська рада у межах повноважень:

1) призначає відповідальний підрозділ, на який покладаються обов’язки з питань організації роботи з оздоровлення відповідно до вимог цього Порядку (далі - Відповідальний підрозділ);

2) здійснює забезпечення дітей пільгових категорій послугами оздоровлення з дотриманням вимог додатку до цього Порядку в межах виділених коштів субвенції з обласного бюджету на поточний рік;

3) укладає договір із дитячим закладом та одним із батьків дитини пільгової категорії (особою, яка їх замінює) про відшкодування вартості путівки. Договір укладається у трьох примірниках (один – для сільської ради, другий - для дитячого закладу, третій - для батьків дитини пільгової категорії (особи, яка їх замінює)). Усі примірники договору, підписані сільською радою та одним із батьків дитини пільгової категорії (особою, яка їх замінює), і скріплені печаткою, передаються до дитячого закладу для підписання.

7. У договорі зазначаються обов’язки сторін :

 

Зобов’язання відповідального підрозділу:

1) здійснює облік дітей пільгових категорій територіальної громади, які мають право на забезпечення путівками шляхом відшкодування вартості путівки оздоровчим закладам, за їх місцем проживання;

2) роз’яснює батькам дітей пільгових категорій порядок забезпечення путівками;

3) здійснює реєстрацію заяв та веде облік дітей пільгових категорій для забезпечення путівками на оздоровлення у порядку черговості подання заяв;

 4) для взяття на облік для забезпечення путівкою на оздоровлення один із батьків (особа, яка їх замінює) дитини пільгової категорії подає до Відповідального підрозділу заяву про взяття на облік для отримання путівки та документи, передбачені додатком до цього Порядку;

5) надсилає список дітей пільгових категорій дитячому закладу, а також інформує одного з батьків (особу, яка їх замінює) дитини пільгової категорії про результати розгляду поданих документів;

6) доводить до відома одного з батьків (особи, яка їх замінює) дитини пільгової категорії інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані дитині за період оздоровлення в обраному ним дитячому закладі, та обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі наявності різниці між вартістю путівки та розміром відшкодування вартості путівки);

7) у разі отримання від обраного батьками (особою, яка їх замінює) закладу відмови щодо прийняття їхньої дитини на оздоровлення інформує про це одного з батьків і пропонує обрати інший заклад;

8) якщо дитина пільгової категорії не використала своє право на оздоровлення, забезпечує таким оздоровленням наступну за черговістю дитину пільгової категорії;

9) якщо дитина пільгової категорії, яка перебуває на обліку для забезпечення путівками на оздоровлення у Відповідальному підрозділі, одержала в поточному році путівку за кошти державного або місцевого бюджету в іншій організації, вона знімається з обліку;

10) несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у списках дітей для забезпечення путівками шляхом відшкодування вартості путівки дитячим оздоровчим закладам.

 

Зобов’язання дитячого закладу:

1) надає Відповідальному підрозділу документ, що підтверджує проведення державної атестації закладу або довідку про те, що атестація закладу планується, інформацію про умови проживання, харчування, перелік процедур, що будуть надані дитині пільгової категорії за період оздоровлення та вартість путівки, копію “Акта приймання дитячого оздоровчого закладу” у поточному році або за попередній рік за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.07.2000 № 160, гарантійний лист про згоду на оздоровлення дітей пільгових категорій відповідно до списку, надісланого Відповідальним підрозділом та про готовність укласти договір;

2) у триденний строк після заїзду дітей пільгових категорій повідомляє Департамент та Відповідальний підрозділ про кількість фактично прибулих дітей до дитячого закладу у відповідності із договорами та списками, поданими Відповідальним підрозділом;

3) у п'ятиденний строк після надання послуг подає місцевій раді акт надання послуг, підписаний трьома сторонами для проведення розрахунків за результатами наданих послуг дитячим закладом за відповідний звітний період згідно з умовами договору та зворотні талони до путівок.

8. Приїзд та від’їзд дітей до обласних закладів оздоровлення організовують батьки самостійно.

9. У разі відмови дитини пільгової категорії від оздоровлення, один із батьків повинен не пізніше ніж за п’ять днів до початку заїзду повідомити про це Відповідальний підрозділ.

10. За фактом відмови дитини пільгової категорії від путівки складається відповідний акт за формою, затвердженою Відповідальним підрозділом.

11. У разі встановлення під час прийому дитини факту забезпечення путівкою не за призначенням (дитина направлена до дитячого закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Порядку віку тощо) така дитина до дитячого закладу не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

12. Факт виявленого порушення фіксується складанням працівниками дитячого закладу акту у трьох примірниках. Один примірник акту надсилається до сільської  ради, другий примірник - Відповідальному підрозділу.

13. У разі дострокового вибуття дитини пільгової категорії із дитячого закладу сільська  рада проводить оплату за використану частину путівки.

14. Відповідальність за достовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе дитячий заклад відповідно до норм чинного законодавства.

15. Документи, зазначені в додатку до цього Порядку, зберігаються Відповідальними підрозділами протягом трьох років.

16. У разі встановлення факту забезпечення путівкою дитини пільгової категорії з порушенням чинного законодавства, Відповідальний підрозділ вживає заходи щодо повернення коштів, перерахованих як відшкодування вартості путівки на оздоровлення, на розрахунковий рахунок сільської ради.

17. Сільська рада щомісячно до 5 числа подають Департаменту звіт за попередній місяць про кількість оздоровлених дітей.

 

Секретар сільської ради                                   Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток

до Порядку підбору та направлення дітей

до закладів оздоровлення та відпочинку

за кошти обласного бюджету

 

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів

 

Діти-сироти:

Заява від опікуна (піклувальника)

Свідоцтво про народження (копія)

Довідка з місця проживання

Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, позбавлені батьківського піклування:

Заява від опікуна (піклувальника)

Свідоцтво про народження (копія)

Довідка з місця проживання

Рішення суду або органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав (копія)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти учасників бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Посвідчення учасника бойових дій одного з батьків (копія) або довідка про безпосередню участь в АТО/ООС (копія)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

 Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія посвідчення члена сім’ї загиблого або довідка, що один з батьків пропав безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної 14 категорії (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Довідка про відсутність медичних протипоказань та здатність до самообслуговування

Посвідчення дитини з інвалідністю (копія)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія відповідного документа)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (копія)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, взяті на облік службою у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Посвідчення особи з інвалідністю І або ІІ групи одного з батьків (копія)

 Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка про склад сім’ї)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти з багатодітних сімей:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (копія)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

 

Діти з малозабезпечених сімей:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

 Довідка з місця проживання

Довідка про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості, яка дійсна на період заїзду дитини до оздоровчого закладу

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія відповідної довідки)

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, які перебувають на диспансерному обліку:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 435, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Талановиті та обдаровані діти:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера (1-3 особисте або командне 17 місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу отримані в поточному або попередньому році

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Відмінники навчання:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Ксерокопія табеля за останній навчальний рік, що підтверджує належність дитини до відмінників навчання

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти, які є лідерами дитячих громадських організацій:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Клопотання керівного органу громадської організації про надання путівки

 Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Дитячі творчі колективи та спортивні команди:

Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивна команда

Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера (1-3 особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу отримані в поточному або попередньому році

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

Діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

 Заява від батьків

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Довідка з місця проживання

Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія), а саме: довідка з місця роботи батьків або одного з батьків (або копія трудової книжки) про те, що батьки або один з батьків, працюють у сільській місцевості, зокрема, у фермерському чи особистому селянському господарстві, на підприємствах, в організаціях, що виробляють або переробляють сільськогосподарську продукцію, на підприємствах будівництва, меліорації та хімізації, у ветеринарних лікарнях, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, у відділеннях поштового зв’язку, побутовій та комунальній службах

Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні табори, табори праці та відпочинку, наметові містечка)

 

 

Секретар сільської ради                       Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до програми оздоровлення

та відпочинку дітей

Конятинської територіальної

на 2021 - 2025 роки

 

 

Ресурсне забезпечення програми оздоровлення та відпочинку дітей Конятинської територіальної громади

 на 2021-2025 роки

 

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021

2022

2023

2024

2025

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

73,8

111,0

131,0

141,0

151,5

608,3

обласний бюджет

73,8

100,0

120,0

130,0

140,0

563,8

сільський бюджет

0,0

11,0

11,0

11,0

11,5

44,5

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Конятинської територіальної громади

на 2021 - 2025 роки

Показники продукту Програми оздоровлення та відпочинку дітей Конятинської територіальної громади на 2021-2025 роки

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

2021

2022

2023

2024

2025

Всього за період дії програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І

Показники затрат програми

1

Обсяг витрат на оздоровлення дітей

грн.

73766,0

110000,0

130000,0

140000,0

150000,0

603766,0

2

Обсяг витрат на проїзд дітей

грн.

 

1000,0

1000,0

1000,0

1500,0

4500,0

 

Всього

грн.

73766,0

111000,0

131000,0

141000,0

151500,0

608266,0

ІІ

Показники продукту програми

1

Кількість дітей, яким надаються послуги з оздоровлення

осіб

11

11

13

14

15

67

2

Кількість дітей, яким надаються послуги з проїзду

осіб

-

11

13

14

15

56

ІІІ

Показники ефективності програми

1

Середні витрати на оздоровлення однієї дитини

грн.

7028

10000

10000

10000

10000

9405

2

Середні витрати на проїзд однієї дитини

грн.

-

91

77

71

67

76

IV

                                                Показники якості програми

1

Питома вага дітей, охоплених оздоровлення, у загальній кількості дітей шкільного віку у громаді

%

1,5

1,5

2

2

2,5

1,9

Секретар сільської ради                                             Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Додаток № 4

до Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Конятинської територіальної громади

                                                                                                                                                 на 2021 - 2025 роки

 

Заходи щодо реалізації Програми

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтований обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

2021

2022

2023

2024

2025

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Забезпечення підтримці організації відпочинку та оздоровлення дітей органами місцевого самоврядування

Передбачити кошти для організації оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Щороку травень-серпень

Сектор відділу освіти, відділу соціального обслуговування та праці

 

 

 

 

 

 

Оздоровити дітей, які потребують особливої соціально уваги та підтримки

 

 

Придбання оздоровчих путівок дітям,які потребують особливої уваги та підтримки

Щороку

Сектор відділу освіти, відділу соціального обслуговування та праці

Обласний бюджет, сільський бюджет, інші джерела

73,8

110,0

130,0

140,0

150,0

Оздоровити дітей, які потребують особливої соціально уваги та підтримки

 

 

Забезпечити залучення коштів для організації оздоровлення та відпочинку дітей, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел не заборонених законодавством

Щороку

Сектор відділу освіти, відділу соціального обслуговування та праці

Інші джерела

 

 

 

 

 

Оздоровити дітей, які потребують особливої соціально уваги та підтримки

 

 

Забезпечити оздоровлення дітей пільгових категорій в стаціонарних оздоровчих закладах

Щороку

Сектор відділу освіти, відділу соціального обслуговування та праці

Обласний бюджет, сільський бюджет, інші джерела

 

 

 

 

 

Своєчасно оздоровлювати дітей

2

Організаційно-методичне інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

Проводити навчальні семінари з питань нормативно-правового забезпечення організації роботи таборів з денним перебуванням на базі навчальних закладів та впровадження у них сучасних ефективних методик виховної роботи

Щороку, травень

Сектор відділу освіти

 

 

 

 

 

 

Урізноманітнити та під вищипі якість оздоровчих послуг

 

 

Впроваджувати у систему освітніх закладів проведення заходів, щодо формування здорового способу життя дітей та підлітків

Щороку

Сектор відділу освіти

 

 

 

 

 

 

Забезпечити формування здорового способу життя дітей та підлітків

3

Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

За результатами моніторингу стану здоров’я подати пропозиції та формувати списки дітей для санаторно-курортного оздоровлення

Щороку

КНП «Яблуницька АЗПСМД» Конятинської сільської ради

 

 

 

 

 

 

Своєчасно визначити та попередити розповсюдження у дітей

 

 

Забезпечити всіх дітей, які направляють в оздоровчі табори та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією

Щороку

КНП «Яблуницька АЗПСМД» Конятинської сільської ради

 

 

 

 

 

 

Своєчасно та безкоштовно пройти медичний огляд

 

Секретар сільської ради                                                                            Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ