Щодо налагодження та вдосконалення системи управління охороною праці

  • 467

Щодо налагодження та вдосконалення 

системи управління охороною праці 

 

 Вижницьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області на виконання основних завдань і функцій Фонду соціального страхування України та його робочих органів інформує Вас щодо необхідності налагодження системи управління охороною праці на підприємстві та вдосконалення її в подальшому.

Так, відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці  (далі-СОП) відповідно до Типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції СОП можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій СОП можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

СОП  створюється  роботодавцем  для  організації виконання  правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним  випадкам,  професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності. Виконання функцій СОП можна покласти на інженера з охорони праці або іншу особу  з урахуванням статті 15 Закону України «Про охорону праці».

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. 

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства. 

Положення про СОП розробляється на основі Типового  положення  про  службу  охорони  праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.35-04) із змінам внесеними Наказом Міністерства соціальної політики України від 31.01.2017 N 148. 

Крім цього, на усіх підприємствах, незалежно від кількості працівників, має функціонувати система управління охороною праці (далі - СУОП).

Упроваджувати СУОП на підприємстві та сприяти удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника має служба охорони праці (СОП). На це вказує пункт 2.1 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00 4.35 04).

Враховуючи, що страхові нещасні випадки і гострі професійні захворювання у переважній більшості стаються через організаційні причини, це зобов'язує роботодавців і найманих працівників шукати шляхи покращення умов праці та профілактичної роботи з попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, реалізації заходів ефективного функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, організації контролю за станом умов праці на робочих місцях та проведення навчання і перевірки знань з охорони праці.

Зразки Положення про СОП, Положення про СУОП та перелік документів, які обов'язково повинні бути у службі охорони праці додаються до листа для використання у практичній роботі. 

?

 

В.о. начальника відділення                                                                       І.Тимик

 

 

 

 

 

 

 

О.Семирозум     03730 2-22-52