Інформація щодо виконання бюджету Вижницького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області за 1 півріччя 2021 року

  • 321

Інформація щодо виконання бюджету Вижницького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області за 1 півріччя 2021 року

?

На обліку у Вижницькому відділенні управління знаходиться – 4476 страхувальників, з них: 1172 - юридичні особи, 3302 – фізичні особи –підприємціта 2  - члени фермерського господарства

За І півріччя 2021року дохідна частина бюджету Вижницького відділення управління виконана на суму 7,63 тис грн, з них 3,25 тис грн. -адміністративні штрафи та штрафи за недотримання законодавства про соціальне страхування 4,36 тисгрн. - сума неприйнятих до зарахування витрат страхувальника, 0,02 тис грн. – інші надходження( повернені судові витрати). 

Видаткова частина бюджету за звітний період становить 10402,0 тис гривень.  

Найвищу питому вагу в структурі видатків на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам складають видатки на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в сумі – 3895,8 тис грн,або – 37,5% та допомоги по  вагітності та пологах в сумі – 2975,2 тис грн, або 28,6 %.        Розмір видатків на фінансування допомоги на поховання склав 32,8 тис грн, тобто виплачено 8 допомог.

Фактичні видатки за І півріччя 2021 року на виплату матеріального забезпечення склали – 8960,4тис грн, в тому числі на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності  - 4645,7 тис грн, на надання допомоги по вагітності та пологах – 4081,8тис. грн .

Протягом звітного періоду укладено 28 договорівпро відшкодування Фондом санаторно-курортним закладам витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування застрахованих осіб на загальну суму 356,5 тис грн Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і спрямована на відновлення здоров'я працюючих. 

Одним із головних напрямів роботи відділення є піклування про потерпілих на виробництві, людей, які в результаті професійних захворювань чи травмування на виробництві стали інвалідами або втратили рідних.

 Станом на 01 липня 2021 року на обліку у Вижницькому відділенні управління перебувають 170 осіб, які отримують страхові виплати та медико-соціальні послуги. Серед них – 96 осіб з інвалідністю: І групи – 5, ІІ групи – 12, ІІІ групи – 74, 79 особа, яким встановлено стійку втрату працездатності без встановлення групи інвалідності, та 23 члени сімей потерпілих, які загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві.

За І півріччя 2021 року у відділенні зареєстровано три нещасні випадки пов'язаний звиробництвом та один нещасний випадок з смертельним наслідком. Крім цього проведенорозслідування 20 випадків гострого респіраторногозахворювання медичних працівників, 15 із якихпов'язані з виробництвом (гостре професійне захворювання), 5 - непов'язані з виробництвом. Розслідування усіх випадків проведено за участю страхового експерта з охорони праці відділення.

 Протягом звітного періоду здійснено такі страхові виплати:

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 13 потерпілим на суму                89,0 тис грн;

- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого – 177 потерпілим на 2561,7 тис грн;

- щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника – 25 особамна суму 331,7тис грн;

Приділяється увага питанням надання потерпілим необхідних медико-соціальних послуг. У цьому напрямі відділенням проведено таку роботу:

- витрати на санаторно-курортне лікування – 2особам з інвалідністю на 30,4 тис грн;

- витрати на технічні та інші засоби реабілітації – 4 особам на 29,4 тис. грн.

- витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення –                     2 потерпілих на 17,3 тис грн;

- витрати на виплати на необхідні види догляду – 3 особам з інвалідністю на 131,3 тис грн;

- виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів – 8 особам на 2,0 тисгривень.

Станом на 01 липня 2021 року по Вижницькому відділенню 4 потерпілих мають право на первинне забезпечення автомобілями, а 3 потерпілих мають право на заміну автомобіля в зв'язку із закінченням 10-річного терміну експлуатації.

Станом на 01 березня 2021 року проведено перерахунок розміру щомісячних страхових виплат та підвищено їх розмір на 11%. Загальна сума підвищення становить майже 50 тис. грн. 

 Відділенням також здійснюються страхові виплати і надаються медико-соціальні послуги потерпілим, які вимушено залишили свої домівки в зоні проведення АТО/ОСС. У Вижницькому відділенні управління на обліку перебуває 10 таких потерпілих. З них 8 осіб – тимчасово переміщених із непідконтрольних територій, та 2 осіб, які отримували виплати у відділеннях, розміщених на непідконтрольних територіях. Протягом 2021 року їм виплачувалися щомісячні страхові виплати, проводиться робота щодо забезпечення їх медико-соціальними послугами.

 

 

 

В.о.начальника Вижницького відділення

управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України 

в Чернівецькій області?                              ?       ?         М.Бурковська