Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти /приміщення Довгопільського ЗДО /

  • 560

                                                                                                                

                                                                                                проєкт

 

Україна

КОНЯТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УІ сесія  VІІІ скликання

------------------------------------------------------------------------------------------

Р І Ш Е Н Н Я   №-06/21

     серпень  2021  року                                                                     село Конятин

  Про надання дозволу на розроблення

 проекту землеустрою щодо відведення

 земельної   ділянки    у  комунальну власність

 для   будівництва  та  обслуговування  будівель

закладів освіти /приміщення  Довгопільського ЗДО /

    Керуючись п.34 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , ст.12,83,92,118,120 Земельного кодексу України , та розглянувши клопотання  Довгопільського  ЗДО  Конятинської сільської  ради №___ від_____ року  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки  у комунальну власність  площею 0,2157 га для будівництва  та  обслуговування будівель закладів освіти / приміщення Довгопілького ЗДО /, яка  розташована  в селі  Довгопілля  вул.Заводська,18А. Земельна ділянка виділяється за рахунок забудованих земель  комунальної власності територіальної громади (землі  житлової та громадської  забудови)  , розглянувши  висновок  постійної комісії  з питань  земельних  відносин ,екології , раціонального  природокористування  ,будівництва , планування,та  комунальної  власності, сільська  рада 

 В И Р І Ш И Л А:

1.Надати  Конятинській сільській раді    дозвіл на  розроблення  (з урахуванням  вимог  державних стандартів , норм і правил  у сфері землеустрою)   проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність  площею 0,2157 га для будівництва  та  обслуговування будівель закладів освіти /приміщення  Довгопілького  ЗДО  /, яка  розташована  в селі  Довгопілля  вул.Заводська,18А .  Земельна ділянка виділяється за рахунок забудованих   земель  комунальної власності територіальної громади (землі   житлової та громадської  забудови  ).

2.Розроблений     проект землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки у власність  підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог  чинного  законодавства.

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питаньземельнихвідносин,екології,раціональногоприродокористування,будівництва ,планування та комунальної власності /Мицканюк Р.М./

 

      Сільський  голова                              Олексій  СКРИПЧУК

 

Проект  даного рішення  опублікувати  на  дошці  оголошень  серпень    2021 року