Про скасування рішень сільської ради

  • 641

                                                  Фото без опису                                           проєкт

 

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

УІ  сесія   УІІІ  скликання

 
  Фото без опису

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № -06/21

 

      серпень  2021  року                                                                 село Конятин

 

     Про  скасування   рішень 

     сільської    ради 

 

    Керуючись п.34 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”  ст.12,83, 121  Земельного  кодексу України ,законом України  «Про  державний  земельний   кадастр»  ,  рішення  не  відповідають  вимогам  чинного  законодавства  , та  враховуючи те, що  документація  розробляється  тільки на одну земельну ділянку розглянувши  висновок  постійної комісії  з питань  земельних  відносин ,екології , раціонального  природокористування  ,будівництва , планування, та  комунальної  власності, сільська    рада 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Скасувати    рішення  сесій   сільської   ради  :

 - рішення  УІІ  сесії УІІІ скликання  №199-07/18  від 14.03.2018 року  «Про надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки» на  гр. Атаманюк Богдану  Миколаївну

 - рішення  ХХУІ  сесії  УІІІ  скликання  №141-26/20 від 09.10.2020 року «Про надання дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність для  ведення  садівництва» на  гр.Мицканюк Ігор Русланович .

 2.Рекомендувати  даним  громадянам  звернутися  до  сільської  ради  для      оформлення  права  власності  на  земельні  ділянки  відповідно  до  вимог чинного  законодавства .

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань земельних відносин ,екології, раціонального природокористування ,будівництва ,планування та  комунальної власності  ( Мицканюк Р.М.)                                                        

   Сільський      голова                                               Олексій    СКРИПЧУК