Про затвердження Програми підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», військової частини 2195 на 2021-2022 роки

  • 438

                                                                                             Проєкт

 

УКРАЇНА

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

VІ  сесія   VІІІ  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № -06/21

 

      серпень  2021  року                                                                 село Конятин

 

 

 

Про затвердження  Програми підвищення

ефективності діяльності відділення

інспекторів прикордонної служби «Перкалаб»,

військової частини 2195 на 2021-2022 роки

 

Відповідно п.22  ч.I  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з метою реалізації Конституційних засад в частині підняття престижу обов’язку служіння Батьківщині, ефективної та якісної підготовки громадян до військової служби, враховуючи лист Державної прикордонної служби України  від 03.02.2021 року № 70/938,  висновок фінансового відділу сільської ради від __ _______ 2021 року № __, рекомендації постійних комісій сільської ради від __ _______ 2021 року, сесія сільської  ради,   

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», військової частини 2195 на 2021-2022 роки(далі - Програма, додається).

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити кошти, необхідні на виконання цієї Програми, згідно кошторису витрат.

3. Головний розпорядник коштів Програми – сільська рада.

4. Відповідальний виконавець  - сільська рада.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету…………….

 

 

Сільський      голова                                               Олексій    СКРИПЧУК

 

 

 

 

Проєкт                                                                   

Затверджено

                                                                   Рішенням _________________ сесії

                                                                   Конятинської  територіальної громади      

                                                                   ____ скликання від __________

                                                                   20___ року №_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підвищення ефективності діяльності відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», військової частини 2195

на 2021-2022 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Загальна характеристика програми.

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Конятинської територіальної громади

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2008 року № 1147 «Про прикордонний режим» та Указу Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам ЗСУ, НГУ, ДПСУ»

3.

Розробник Програми

Військова частина 2195

 

4.

Співрозробники Програми

немає

5.

Відповідальний виконавець Програми

Конятинська територіальна громада

 

6.

Учасники Програми

 Відділення  інспекторів прикордонної служби «Перкалаб»,  військова частина 2195, виконавчий комітет Конятинської територіальної громади

7.

Термін реалізації Програми

2021-2022 роки

7.1.

Етапи виконання програми

 

8.

Перелік місцевих бюджетів які приймають участь у виконанні Програми.

Бюджет Конятинської територіальної громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми, всього

700000 грн.

9.1.

В тому числі бюджетних коштів територіальної громади

700000 грн.

9.2.

у тому числі:

 

 

2021 рік

300000 грн.

 

2022 рік

400000 грн.

9.3.

- з них коштів обласного бюджету

0

9.4.

- з них коштів районного бюджету

0

 

- кошти не бюджетних джерел

0

10.

Основні джерела фінансування програми

Бюджет Конятинської територіальної громади

 

 

 

 

 

 

1.2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма.

 

  Програма направлена на покращення роботи з місцевим населенням прикордоння та поліпшення матеріально – технічного забезпечення   відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», військової частини 2195, недопущення протиправної діяльності в контрольованому прикордонному районі, створення належних умов для боротьби з контрабандною діяльністю.

 

1.3. Мета Програми.

 

Метою Програми є реалізація Конституційних засад в частині підняття престижу обов’язку служіння Батьківщині, ефективної та якісної підготовки громадян до військової служби,  в забезпеченні якісного виконання положень Законів України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», «Про оборону», «Про загальний військовий обов’язок та військову службу». Постанови Кабінету Міністрів України № 1147 від 27.07.1998 року «Про прикордонний режим», Указу Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам ЗСУ, НГУ, ДПСУ», розпорядження голови ОДА від 15.02.2011 року № 80-Р «Про організацію шефства над підрозділами Чернівецького військового гарнізону Збройних сил України», інших нормативно – правових актів. .

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми.

 

 Для досягнення мети Програми необхідно:

- активізувати роботу громадських формувань які беруть участь в охороні державного кордону;

- створити належні умови для боротьби з контрабандною діяльністю в контрольованих прикордонних районах;

- забезпечити здійснення інших повноважень в галузі оборонної роботи, передбачених законодавством;

- покращити роботу з місцевим населенням прикордоння для сприяння в недопущенні протиправної діяльності.

Програма розрахована на 2 роки.

 

1.5. Завдання Програми та результативні показники.

 

1. Удосконалювати сучасну систему охорони державного кордону та суверенних прав України, підвищити компетентність протидіяти потенційним загрозам.

2. Запобігати та припиняти протиправну діяльність пов’язану з незаконним переміщенням тютюнових виробів, виявляти організаторів та посібників, що причетні до незаконного переміщення підакцизної групи товарів.

3.Додатково створити та забезпечити діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, активно використовувати їх членів в охороні державного кордону та протидії протиправній діяльності на державному кордоні.

4. Забезпечити дотримання правил прикордонного режиму місцевим населенням прикордоння.

5. Створити належні умови для несення служби та організації побуту персоналу відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», військової частини 2195, зберігання, експлуатації, обслуговування ввірених матеріальних засобів.

6. Покращення позитивного іміджу, як персоналу Державної прикордонної служби України так і держави в цілому.

 

1.6. Ресурсне забезпечення реалізації Програми.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених на відповідну мету у бюджеті Конятинської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми

Термін виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2021-2022 роки

Обсяг ресурсів всього. (грн.)

700000,0 грн.

700000,0 грн.

  В тому числі: Бюджет Конятинської територіальної громади

700000,0 грн.

700000,0 грн.

 

1.7. Напрямки діяльності і заходи Програми.

 

№ п/п

 Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування на рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Активізувати роботу  роз’яснення громадським формуванням, жителям Конятинської громади, які можуть брати участь в охороні державного кордону».

Постій

но

Відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», Військова частина 2195 Виконавчий комітет Конятинської територіальної громади

Вкладень коштів не потребує.

-

Зменшення кількості незаконних перетинів кордону

2.

Покращити роботу з місцевим населенням прикордоння для сприяння в недопущенні протиправної діяльності в контрольованому прикордонному районі.

Постій

но

Відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», Військова частина 2195 Виконавчий комітет Конятинської територіальної громади

Вкладень коштів не потребує.

-

Зменшення кількості незаконних перетинів кордону

3.

Забезпечити якісне виконання Указу Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам ЗСУ, НГУ, ДПСУ» (надання допомоги у забезпеченні матеріально-технічними засобами, розв’язання соціально – побутових проблем інше).

Постій

но

Відділення інспекторів прикордонної служби «Перкалаб», Військова частина 2195 Виконавчий комітет Конятинської територіальної громади

Бюджет Конятинської територіальної громади

300 тис. грн.

 на 2021 рік

 

400 тис. грн.

 на 2022 рік

Покращення рівня матеріально – технічного забезпечення, підвищення рівня боєготовності.

 

1.8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

Учасники Програми, які є відповідальними за виконанням запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни.

Щорічно до 10 лютого, наступного року за звітнім, Військова частина 2195  звітує про стан виконання Програми та запланованих щорічних заходів щодо її положень на сесії сільської ради.

 

 

              Секретар ради       _____________