Про затвердження структури та погодження штатного розпису Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради

  • 316

                                                                                             Проєкт

 

УКРАЇНА

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

VІ  сесія   VІІІ  скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № -06/21

 

      серпень  2021  року                                                                 село Конятин

 

Про  затвердження структури та погодження

штатного розпису Конятинського опорного закладу

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів

Конятинської сільської ради

 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №

1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій

окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), Наказу Міністерства освіти і

науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,

установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки

України від 06.12.2010 №1205 «Про затвердження Типових штатних

нормативів закладів загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 22 грудня 2010 р. за №1308/18603, регламенту Конятинської

сільської ради восьмого скликання, з метою упорядкування структури

Конятинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Конятинської сільської ради, забезпечення ефективної роботи працівників опорного закладу, враховуючи висновок і рекомендації постійної

комісії з питань з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту, сесія сільської  ради,

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити структуру та погодити штатний розпис Конятинського  опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Конятинської  сільської ради, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту .

 

Сільський      голова                                               Олексій    СКРИПЧУК