Створено реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

 • 92

Створено реєстр надавачів

та отримувачів соціальних послуг

 

Суб’єкт реєстрації – Конятинська сільська  рада.

Реєстратор – Паучек Аліна Михайлівна, начальник відділу соціального обслуговування та праці (0979929769).

Уповноважена особа суб’єкта реєстрації – Паучек Аліна Михайлівна, начальник відділу соціального обслуговування та праці (0979929769).

Адреса прийому документів від надавачів соціальних послуг для внесення до Реєстру: Відділ з питань соціального захисту населення Конятинської сільської ради (с.Конятин, вул. Центральна, буд. 162, поштовий індек 59122).

https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що надають соціальні послуги, обов’язково подають:

 • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, за бажанням подають:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.