проекти рішень сесії №б/н «Про внесення змін в адресу земельної ділянки Самаківського ЗССО І-ІІ ст- філії Конятинського ОЗССО І-ІІІ ст Конятинської сільської ради»

  • 13
Скликання: VIII скликання
Сесія / комісія: Х сесія
Тип документу: проекти рішень сесії
Дата: 05.01.2022
Номер документу: б/н
Назва документу: Про внесення змін в адресу земельної ділянки Самаківського ЗССО І-ІІ ст- філії Конятинського ОЗССО І-ІІІ ст Конятинської сільської ради

 

                                                                                проект

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

VІІІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     № -10/22

  січень 2022 року                                                                            село Конятин

 

        Про внесення змін в

      адресу  земельної  ділянки

     Самаківського  ЗССО  І-ІІ ст-

     філії   Конятинського   ОЗССО 

     І-ІІІ ст  Конятинської  сільської  ради  

 

           Керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.12,120,122-124,186-1 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету  Міністрів  від  27.03.2019 року  №367   «Деякі питання  дерегуляції  господарської діяльності» , розглянувши  клопотання  Самаківського   ЗЗСО  І-ІІ  ст. -філії   Конятинського   ОЗССО    І-ІІІ ст  Конятинської  сільської  ради   про  внесення  змін в  адресну частину земельної ділянки, яка  перебуває  у користуванні  на  підставі Державного   акту  на  право  постійного користування  земельною ділянкою  від 27 грудня 2010 року , серія  ЯЯ  №351115/копія додається/ кадастровий номер 7323582000:01:001:0060    площею 1,2395  га  для  обслуговування  будівель і споруд ,  яка зареєстрована  за  адресою :  село  Самакова    вул.Самаківська   та з метою  впорядкування  нумерації  об’єктів  нерухомості, створення  умов  володіння , користування, розпорядження  цими  об’єктами  їх власниками, користувачами і фактичне  розташування даної земельної  ділянки: село Самакова  вул. Самаківська  , 28  Вижницького   району     Чернівецької  області  та   розглянувши  висновок  постійної  комісії  з питань земельних  відносин, екології, раціонального природокористування , будівництва ,планування  та  комунальної  власності сільська  рада   :

В И Р І Ш И Л А

1.Внести  зміни  в  адресну  частину  земельної ділянки, яка перебуває  у  користуванні Самаківського  ЗЗСО  І-ІІ   ст - філії   Конятинського   ОЗССО     І-ІІІ ст  Конятинської  сільської  ради  на  підставі Державного   акту  на  право  постійного користування  земельною ділянкою  від  27 грудня 2010 року, серія  ЯЯ  №351115 , кадастровий номер 7323582000:01:001:0060 .

1.1.Присвоїти  земельній  ділянці кадастровий  номер 7323582000:01:001:0060  площею 1,2395 га  для обслуговування  будівель  і споруд     таку  адресу  : село Самакова вул.Самаківська , 28  Вижницького   району     Чернівецької  області  .

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питаньземельнихвідносин,екології,раціональногоприродокористування,будівництва ,планування та  комунальної  власності  /Мицканюк  Р.М./

 

 

    Сільський  голова                                                   Олексій  СКРИПЧУК

 

 

    Проект даного  рішення опубліковано на  дошці оголошень  листопад    2021 року .