Про медогляди працівників певних категорій у 2021 році

  • 526


Ще раз про медогляди працівників певних категорій у 2021 році

 

Ми вже писали про процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року, якувизначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 (далі – Порядку № 246).Переліки робіт, для виконання яких є обов’язковим проходження медогляду перераховані у додатках  4 і 5 до Порядку № 246. Тому кожен роботодавець повинен з'ясувати, чи підпадає сфера діяльності підприємства під дію Порядку № 246.

Крім цього медогляди повинні проходити особи, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Процедура проведеннямедоглядів цієї категорії працівників визначенаПорядком проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (із змінами).

Порядок № 559 визначає проведення медоглядівосіб, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Порядок   № 559 і Порядок № 246 - це два окремих Порядки проведення медоглядів. Порядок № 559, не передбачає обов'язкове повідомлення Держпраці про працівників.

Терміни проведення обов'язкових медичних оглядів відповідно до Порядку № 559 встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.

Медогляди проводять відповідні заклади охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов'язкових медичних оглядів.

За результатами періодичних медоглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Увага! З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), на території України карантин, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи.

Кабінет Міністрів України постановою від 4 травня 2020 р.  № 343, вніс зміни до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”: "На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950)."

Цю ж норму продубльовано постановою КМУ «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»           від 22 липня 2020 року № 641.

Офіційні роз'яснення! Держпраці наголошує, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусноїхвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 540-IX не вносив змін до зазначених законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі; щорічного обов’язкового медогляду осіб віком до 21 року.

МОЗ не вносило змін до Порядку медичних оглядів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів зазначених вище окремих категорій працівників.

Отже, медогляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, що потребують професійного добору; щорічні обов’язкові медогляди осіб віком до 21 року потрібно проводити.

Інші новини

Всі новини