Оголошення! Конкурс на заміщення вакантних посад.

  • 1021

КОНЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Розпорядження

Про затвердження Порядку проведення конкурсу та

порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

Конятинської сільської ради

НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ

Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, повна вища освіта
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст (магістр). Стаж та досвід роботи за фахом не менше 3 років. Вільне
володіння державною мовою, знання основ роботи на комп’ютері з
використанням необхідних програмних засобів.
Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про конкурс.
До заяви про участь у конкурсі додаються: особова картка П-2ДС з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4, копії документів про
освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого
звання, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством,
порядку, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2020 рік, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), копія паспорта
громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців, або
військовозобов’язаних), згода на обробку персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантної посади будуть складати іспит на знання
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці звертатися за адресою: с. Конятин,
вул.Центральна, 162, тел. 0970377716.

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАНННЯ ТА ПРАЦІ

Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, повна вища освіта
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст (магістр). Стаж та досвід роботи за фахом або на керівних посадах в
органах місцевого самоврядування  до 2 років. Вільне володіння державною
мовою, знання основ роботи на комп’ютері з використанням необхідних
програмних засобів.
Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про конкурс.
До заяви про участь у конкурсі додаються: особова картка П-2ДС з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4, копії документів про
освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого
звання, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством,
порядку, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2020 рік, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), копія паспорта
громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців, або
військовозобов’язаних), згода на обробку персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантної посади будуть складати іспит на знання
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці звертатися за адресою: с. Конятин, вул.
Центральна, 162, тел.  0970377716.

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА

Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, повна вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр). Вільне володіння
державною мовою, знання основ роботи на комп’ютері з використанням
необхідних програмних засобів.
Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про конкурс.
До заяви про участь у конкурсі додаються: особова картка П-2ДС з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4, копії документів про
освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого
звання, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством,
порядку, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2020 рік, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), копія паспорта
громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців, або
військовозобов’язаних), згода на обробку персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантної посади будуть складати іспит на знання
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці звертатися за адресою: с. Конятин, вул.
Центральна, 162, тел. 0970377716.

НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ земельних відносин, житлово-комунальної власності та благоустрою
Вимоги до кандидата на посаду: громадянство України, повна вища освіта
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст (магістр). Стаж та досвід роботи за фахом не менше 3 років. Вільне
володіння державною мовою, знання основ роботи на комп’ютері з
використанням необхідних програмних засобів.

Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення про конкурс.
До заяви про участь у конкурсі додаються: особова картка П-2ДС з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 3х4, копії документів про
освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого
звання, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством,
порядку, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2020 рік, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), копія паспорта
громадянина України, копія військового квитка (для військовослужбовців, або
військовозобов’язаних), згода на обробку персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантної посади будуть складати іспит на знання
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання
корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень.
За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці звертатися за адресою: с. Конятин, вул.
Центральна, 162, тел. 0970377716.