До уваги власників невитребуваної земельної частки (паю) або їх спадкоємців!

  • 660

До уваги власників невитребуваноїземельної частки (паю) або їхспадкоємців!

З 01 січня 2019 року набули чинності зміни до Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» щодо використання нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв).Закон  дає  визначення що таке  нерозподілена  земельна ділянка  та що є невитребуваною земельною часткою (паєм). Так: нерозподіленою  земельною  ділянкою  є  земельна ділянка, яка відповідно  до  проекту  землеустрою  щодо  організації  території  земельних  часток  (паїв)  увійшла  до площі земель, що підлягають розподілу,  але  відповідно  до  протоколу  про розподілземельних ділянок не була виділена власникуземельної частки (паю); невитребуваною  є  земельна  частка (пай), на яку не отриманодокумента,  що посвідчує право на неї, абоземельна частка (пай), право  на  яку  посвідченовідповідно до законодавства, але яка не булавиділена в натурі (на  місцевості).

Законом встановлено граничний терміноформлення права власності на земельнуділянку власником невитребуваної земельної  частки  (паю)  або  його  спадкоємцем. У  разі  якщо  до  1  січня  2025 року власникневитребуваної земельної  частки  (паю)  або  його  спадкоємець  не оформив право власності на земельну ділянку, вінвважається таким, що відмовився відодержання земельної ділянки.Така  невитребувана земельна частка (пай) післяформування її у  земельну  ділянку  за рішенням відповідної сільської, селищної, міської   ради   (у   разі   необхідності  формування)  за  заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність   територіальної   громади, на   території  якої  вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним. За позовом власникуневитребуваної земельної частки (паю) або його  спадкоємцю  у  разі  пропуску  строку  для  оформлення права власності   на  земельну  ділянку  з  поважної  причини  суд  можевизначити  додатковий  строк,  достатній  для такого оформлення. У разі  відсутності  земель  сільськогосподарських угідь колективноївласності  така  земельна частка (пай) може бути виділена в натурі (на  місцевості)  за  рахунок  земель запасу комунальної власності відповідноїтериторіальної громади (за наявності таких земель).

Протягом 7 років з дня державної реєстраціїправа комунальної власності   на   земельну  ділянку,  сформовану  з  невитребуваноїземельної  частки  (паю),  забороняється  передача  її  у приватну власність  (крім  передачі  її  власнику  невитребуваної земельноїчастки (паю) або його спадкоємцям).