До уваги власників сертифікатів на право земельних часток (паїв)

  • 301

До уваги власників сертифікатів на право земельних часток (паїв)

Фото без опису

Право на земельну частку (пай) засвідчуєтьсясертифікатом. Його власник має право володітита користуватися своїм паєм. Так як сертифікатзасвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки (а не право на саму ділянку), то цей документ не визначає меж земельної ділянки, а вказує лише його площу в умовних кадастрових гектарах і вартість (у гривнях).

Закон України «Про порядок виділення в натурі(на місцевості) земельних ділянок власникамземельних часток (паїв)» (далі - Закон) визначаєорганізаційні та правові засади виділеннявласникам земельних часток (паїв) земельнихділянок у натурі (на місцевості) із земель, щоналежали колективним сільськогосподарськимпідприємствам, сільськогосподарськимкооперативам, сільськогосподарськимакціонерним товариствам на праві колективноївласності.

Для оформлення права власності на земельнуділянку (пай), громадянам необхідно здійснититакі дії:

- звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради із письмовим клопотанням про передачу у власність відповідної земельноїділянки та надання дозволу на розробкупроєктної документації із землеустрою. До заяви необхідно додати: копію сертифікату на земельнучастку (пай), зокрема свідоцтво про право на спадщину за заповітом, рішення суду про визнання права на земельну частку (пай);

- після отримання рішення сільської, селищної, міської ради необхідно звернутися до землевпорядної організації та укласти договір на розробку проєктної документації із землеустрою, з метою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- за результатами розробки вказаної проєктноїдокументації потрібно зареєструвати земельнуділянку в Державному земельному кадастрі (ДЗК) з присвоєнням їй кадастрового номеру. За результатами реєстрації видається Витяг зДержавного земельного кадастру;

- після того, як отримали Витяг з Державного земельного кадастру, необхідно звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради для затвердження проєктної документації ізземлеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення земельної ділянки у власність;

- із рішенням про затвердження проєктноїдокументації та передачі земельної ділянки у власність, необхідно звернутись до державного реєстратора та здійснити реєстрацію права власності на земельну ділянку. За результатами реєстрації отримується Витяг про державнуреєстрації права власності на нерухоме майно, а саме земельну ділянку (пай).

Крім того, норма Закону визначає, у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваноїземельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився відодержання земельної ділянки.