Правила благоустрою Конятинскьої ТГ

  • 509

 

 

 

                                                                           Фото без опису

                                                        

                        Додаток 

рішення виконавчого комітету

Конятинської сільської ради

№ 46/13 від 29.09.2021 р.

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ 

КОНЯТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Правила благоустрою (далі – Конятинської територіальної громади Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою Конятинської територіальної громади , регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території ради, визначається комплекс заходів,необхідних для забезпечення чистоти і порядку. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Конятинської територіальної громади   громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Правила – це нормативно-правовий акт, який установлює порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою. Правила розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного  середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про охорону  і використання пам’ятників історії і культури», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України в редакції від 24.01.2006 р. № 45, «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рекламу», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 р. № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 р. №76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3.Сфера дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають в сфері благоустрою села, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення території, утримання будинків і споруд, освітлення, території, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців села.

1.3.1. Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в них.

1.3.2.Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою з цими Правилами є керівники та посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, фізичної особи, громадяни, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Об’єкти благоустрою Конятинської територіальної громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.5. Організацію благоустрою Конятинської територіальної громади забезпечує виконавчий комітет сільської ради відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством.

1.6. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Конятинської територіальної громади є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території громади  суб’єктами господарювання, місцевим органом виконавчої влади, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.

1.7. За невиконання, неналежне виконання Правил, посадові особи, суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни притягаються до відповідальності у відповідності з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУПАП).

1.8. Повноваження Конятинської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

1.9. Конятинська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.10. Правила благоустрою  Конятинської територіальної громади є обов’язковим для виконання громадянами, підприємствами, установами, організаціями на території ради.

 

Розділ 2. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення

 

– Автомобільна дорога (вулиця) – частина територій в населених пунктах, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.

– Балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонту та утримання.

– Благоустрій села – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

– Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

– Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також вуличні автомобільні стоянки .

– Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах селища та сіл.

– Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

– Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, на алеях, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) спортивні споруди;

5) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

6) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

7) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

8) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

9) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

10) тимчасові споруди  для провадження підприємницької діяльності ;

11) урни, сміттєзбірники;

12)  лави;

13) громадські вбиральні;

14) інші елементи благоустрою сіл Конятинської територіальної громади.

– Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

– Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами і іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

– Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

– Санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території селища у відповідності до вимог чинного законодавства .

– Міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд.

 – Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій сіл , що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, житлової та громадської забудови, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

До об’єктів благоустрою відносяться:

1) території загального користування:

– парки, зони зелених насаджень, майданчики для дозвілля та відпочинку;

– пам’ятки культурної та історичної спадщини;

– вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

– кладовища;

– місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

– місця для зупинки транспортних засобів;

– інші території загального користування в межах селищної ради;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території, території санітарно-захисних зон;

5) прилеглі території;

6) інші території в межах  сіл та селища селищної ради.

– Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

– Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

– Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

– Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою або спорудою, розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

– Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

– Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

– Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

– Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

– Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, вулиць, провулків, шляхів, мостів, прибудинкових територій, прилеглих територій, кладовищ, , оздоровчих, навчальних, спортивних, об’єктів промисловості та інших у межах селища та сіл.

– Утримання в належному стані території – використання її за призначенням , а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

– Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації і ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і Правил згідно з чинним законодавством.

Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться власником або користувачем цієї ділянки.

– Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці чи головного входу.

 

Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою Конятинської територіальної громади

Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних Правил забудови, та цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і чинного законодавства.

 

3.1.Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

– користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів;

– брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

– вносити на розгляд  підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

– отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території територіальної громади  внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

– брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів; озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних  майданчиків;  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

– при порушенні  правил добросусідства,  звертатись до сільської ради для фіксації  даного випадку та складання відповідного  акту;

 

3.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

– утримувати в належному стані територію прибирання: територія земельної ділянки, що знаходиться у власності чи користуванні – присадибна земельна ділянка   та прилегла до неї територія –  територію від паркану до проїзної частини дороги;

–  дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

– не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

– відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

– власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо);

3.3. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться співмешканцями  цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими співмешканцями  укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

3.3.1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки, який повинен утримувати будинок в охайному зовнішньому вигляді. Подвір’я огороджувати парканом, який утримується в належному стані.

3.3.2. Висадку дерев проводити не ближче 3м, а кущів – 1м. від спільної огорожі.  Постійно кронувати гілля, які заважають лініям телефонних, радіо трансляційних, електричних і освітлювальних мереж.

3.3.3. Прилегла до присадибної ділянки територія своєчасно, до проїжджої частини дороги прибирається від сміття і викошуються бур’яни. Взимку вздовж прибудинкової території тротуарні  доріжки  очищаються від снігу.

3.3.4.  Укладати договір (угоду) на вивіз  побутових відходів з відповідним підприємством (установою). Забезпечувати своєчасний вивіз побутового та будівельного сміття, не допускати складування будівельних матеріалів,  утворення куп сухих гілок, трави, квітів, листя по за садибою .

3.3.5.  Регулярно знищувати бур’яни (в тому числі об’єктів рослинного карантину), не допускати їх квітнення, на території земельної ділянки, що знаходиться у власності чи користуванні

3.3.6. Обрізати гілки дерев,  які знаходять на придворовій території   вище 2,5 м. від грунту з метою усунення перешкод для пішоходів.

3.3.7. При утриманні домашніх тварин обладнати місце для складування гною. При цьому витік рідких нечистот за межі присадибної ділянки не допускається.

3.3.8. Утримувати сторожових собак на прив’язі і спускати з неї лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі тварин.

3.3.9. Розташування надвірного туалету здійснювати  на відстані, віддаленій  від суміжних житлових будинків, питних колодязів згідно чинного законодавства.

3.3.10.  Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями сільської ради,  виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться комунальним підприємством «Черемош-сервіс».

 

3.5. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою території Конятинської  територіальної громади  мають право:

3.5.1. Брати участь у розробленні та обговоренні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів правил благоустрою території громади.

3.5.2. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил.

3.5.3. Брати участь в обговорені проектів, програм, законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою сільської ради.

3.5.6. Вносити в установленому порядку на розгляд сільської ради пропозиції з питань благоустрою та поліпшення санітарного стану території  Конятинської  територіальної громади.

 

3.6. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою території  Конятинської територіальної громади зобов’язані:

3.6.1. Утримувати в належному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні, а також здійснювати прибирання закріпленої території по периметру (паркан, стіна будівлі, споруди гаражів, стіна малої архітектурної форми тощо) , не допускати складування побутового та будівельного сміття, відходів виробництва, опалого листя, обрізати гілля дерев, що заважають руху громадян чи закривають дорожні знаки.

3.6.2. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та вустановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.6.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

3.6.4. Встановити біля адмінбудівель, тимчасових споруд торгівельного призначення,  в яких здійснюється господарська діяльність, контейнери та урни для сміття, елементи освітлення, здійснювати догляд за наявними клумбами, газонами.

3.6.5. Утримувати свої будівлі,  споруди, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності в належному стані – обов’язково своєчасно  їх ремонтувати,  фарбувати, підтримувати відповідний естетичний вигляд фасадів; ремонтувати, фарбувати, білувати огорожі, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів;

3.6.6. Обов’язково укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів з відповідним підприємством (установою).

3.6.7.  Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

3.6.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.6.9. Забороняється юридичним особам та фізичним особам- підприємцям

проводити вивезення рідких  побутових відходів  на спеціально відведені для цього місця на сміттєзвалищах без відповідного дозволу виконавчого комітету сільської ради.

3.6.10. Суворо забороняється створювати несанкціоновані сміттєзвалища та скидати сміття у невстановлених місцях(узбіччя доріг, прибережні смуги, посадки,  балки, тощо).

3.6.11.Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.

 

3.7. Керівники  підприємств торгівлі, громадського харчування, ринку, сфери послуг інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею на території сіл  ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

3.7.1. Утримувати магазини, заклади громадського харчування, об’єкти торгівлі у зразковому стані. Прибирання  територій, прилеглих до цих об’єктів, проводити щоденно.

3.7.2. Вітрини, рекламу, входи в приміщення облаштувати неоновим освітленням.

3.7.3. Отримати Рішення виконавчого комітету сільської ради  про Погодження режиму роботи об’єкта в якому здійснює господарську діяльність,  відсутність відповідного рішення вважається, як порушення даних правил благоустрою.

3.7.4. Дотримуватись режиму роботи об‘єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  погодженого рішенням виконавчого комітету Конятинської сільської ради . Діяльність у нічний час може здійснюватися суб‘єктами господарювання лише при наявності відповідного рішення виконавчого комітету ради та з дотриманням вимог Положення про порядок погодження режиму роботи об‘єкту торгівлі, ресторанного господарства побутового обслуговування та іншого призначення на території Конятинської територіальної громади .

3.7.5. З метою належного утримання об’єкта благоустрою  та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

3.7.6. Укладати договора на вивіз побутових відходів з підприємством (установою).

3.7.7.Утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.

3.7.8. Керівники  підприємств торгівлі, громадського харчування, ринку, сфери послуг, інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею на території сіл  несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами торгівлі, громадського харчування, ринку, інших установ,  територіях, відповідно до чинного законодавства.

 

3.8. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.

3.8.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд та інші;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити, звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища, зливати рідкі відходи;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати Правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

11) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

12) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без дозволу та погодження виконкомом сільської ради та з відповідними органами;

13) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; випасати домашню птицю в місцях загального користування;

14) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

15) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

16) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

17) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

18) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

19) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

20) забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

21) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

22)  проводити торгівлю з рук, лотків, автомобілів, причепів, столиків і візків у не відведених для цього місцях.

23) спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

3.9. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою.

3.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

3.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

3.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. Охоронні зони створюються  уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

3.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається чинним законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам,  об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

3.9.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

3.9.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) вибирання піску з  прибережних захисних смуг;

3) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

4) влаштування загонів для худоби;

5) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних);

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників,;

7) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

 

Розділ 4.  Проведення земляних робіт

 

4.1. Для здійснення земельних робіт, які проводяться на території населених пунктів територіальної громади (вулицях, ,прибудинкових територіях, зелених зонах, дорогах) суб’єкти господарювання, громадяни, які безпосередньо проводять роботи, повинні отримати в виконавчому комітеті сільської ради погодження на право виконання земляних робіт.

4.2. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, суб’єкти господарювання, громадяни, які проводять роботи, забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої .

4.3. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови для руху транспорту і пішоходів:

– виставлятись попереджувальні знаки;

– встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.

4.4. Відповідальність за організацію безпеки та руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття залишається за виконавцем робіт.

4.5. При виконанні земельних робіт забороняється:

– засипати землею та будівельними матеріалами  люки колодязів, дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць;

– псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

– залишати на проїжджій частині вулиць землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

– захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту та рух пішоходів.

 

Розділ 5.   Утримання та охорона зелених насаджень

 

5.1. Зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги,  озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення.

5.2  Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, парків, прибережних смуг та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережно ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та нівеченню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил.

 

5.4. На території зелених насаджень забороняється:

– зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

– складувати будь-які матеріали;

– влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

– самовільно садити дерева, кущі, та будь-які інші рослини, влаштовувати городи;

– облаштовувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів;

– випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

– добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

– відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, ділянки під вантажно-розвантажувальні роботи;

 

5.5. Порядок видалення зелених насаджень при будівництві.

Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, їх філіям та представництвам, фізичним особам видалення зелених насаджень дозволяється при наявності рішення виконавчого комітету сільської ради та спеціального дозволу (ордер) на видалення зелених насаджень.

Спеціальний дозвіл на видалення зелених насаджень (ордер) видається на підставі акту обстеження зелених насаджень складеного спеціальною комісією, створеною рішенням виконавчого комітету сільської ради.

За вимушене видалення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) підприємства, установи, організацій та фізичні особи зобов’язані відшкодувати їх вартість в доход місцевого бюджету з послідуючим спрямуванням цих сум на відновлення зелених насаджень.

Відповідно до ч.4 ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» юридичним або фізичним особам дозволяється негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин), якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб. Оформлення акту обстеження Комісією проводиться після видалення такого зеленого насадження в установленому порядку.

 

Розділ 6. Порядок санітарного очищення території  Конятинської сільської ради

6.1. Санітарне очищення території Конятинської  сільської ради здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території сіл відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконкому сільської ради, чинного законодавства.

6.2.Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій.

6.3.Загальносанітарним днем у селах територіальної громади установлюється в кожному населеному пункті індивідуально.

6.4. Конятинська сільська рада має право здійснювати закріплення територій або об’єктів благоустрою з метою утримання за юридичними і фізичними особами за згодою сторін.

6.5. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами у спеціально влаштовані для цього місця, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

6.6. Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи по їх належному утриманню.

6.7. Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані.

6.7.5. При наявності природних меж (водойми, дороги, стінки, тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території і прилотковій частині. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

6.7.6. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі.

6.9. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди.  Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

6.10.  Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

6.11. Вивезення сміття, відходів здійснюється на паспортизоване сміттєзвалище.

6.12. Забороняється вивезення відходів, сміття, листя у місця, які не призначені для цього.

6.13.Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, аншлаги, розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків і вивіски повинні утримуватись у справному стані.

6.14. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і доріг відносяться:

1) згортання снігу;

2) обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

3) механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 7 см, що відповідає 9 см свіжого не ущільненого снігу.

4) у першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д.

 

Розділ 7. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

 

7.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

7.1.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

7.1.2. Додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час з 22.00 до 8.00;

7.1.3. Вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

1) житлових будинках і прибудинкових територіях;

2) лікувальних закладах,  закладах освіти, культури;

3) закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування

4) інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

5) парках.

7.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

7.3. Забороняється:

1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 8.00;

7.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення;

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;

7) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня села, інших свят відповідно до рішення сільської ради, проведення спортивних змагань;

8) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом сільської ради.

 

Розділ 8. Вимоги щодо утримання тварин

 

8.1. Правила утримання тварин розроблені у відповідності з Законом України “Про ветеринарну медицину”, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

8.2. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, а також на громадян, що тримають собак, котів, інших тварин.

8.3. Підприємства, установи, організації i громадяни – власники собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм i Правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.

8.4. При додержанні вимог, вказаних в цих Правилах дозволяється утримувати:

1)  собак i котів (не більше трьох) у квартирах, в яких проживає одна сім’я, у будинках, що належать громадянам на правах особистої власності (не більше п’ятьох) . У будинка з спільним двором де проживає кілька сімей, допускається тримання собак або котів лише за згодою всіх мешканців будинку.

2)  тримати собак на прив’язі i спускати їx з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак застерігати відповідним написом, що вивішується на огорожі, або дверях будинку.

4)  нe допускати, щоб собаки, коти забруднювали сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах i на вулицях.

5) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу.

6)  негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

7) виводити собак з житлових та інших приміщень в загальні двори або вулиці ( з обов’язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку i в наморднику крім собак дрібних порід.

8.5. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

8.5.1. Утримувати собак i котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, тощо).

8.5.2. Приводити собак i котіву приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, та інші місця загального користування i масового відпочинку.

8.5.3. Жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їx.

8.5.4. Викидати трупи собак, котів i хижих тварин.

8.5.5. Собаки, незалежно від породи, належності i призначення, які знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях, a також бездоглядні коти вважаються бродячими i підлягають відлову.

 

Розділ 9. Власники домашньої худоби, птиці зобов’язані:

 

9.1.   Утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

9.2.   Систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

9.3  Повідомляти  ветеринарну  службу про кожен випадок  захворювання або загибелі сільсько господарської тварини чи птиці;

9.4. Завозити на територію територіальної громади сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

9.5.   Власникам домашньої худоби  забороняється випасати худобу та птицю на територіях загального користування або випускати без догляду на  вулицю.

9.6.  Не допускати самовільного випасу чи перебування домашньої худоби, птиці на території чужих присадибних ділянок, дворів, прибудинкових територій,  вулиць.

9.7.  Дотримуватись вимог інших нормативно-правових актів, що регулюють утримання домашньої худоби, птиці.

9.8  Господарські будівлі та споруди зводити на господарському майданчику в глибині садиби. При цьому сараї для худоби, кролів, нутрій, птиці слід розміщувати від житлових будинків (згідно із санітарними і протипожежними нормами);

– до господарських будівель (сараїв) для худоби, свійських тварин та птахів має бути не менше 15 метрів ;

–  до  майданчиків для компосту, дворових вбиралень, сміттєзбірників має бути не менше 15 метрів.

Відстань від питного колодязя :

o до господарських будівель (сараїв) для худоби, свійських тварин та птахів має бути не менше 20 метрів ;

o до  майданчиків для компосту, дворових вбиралень, сміттєзбірників має бути не менше 20 метрів.

9.10. При розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути не менше 2,5 метрів для підвищення рівня льоту бджіл (згідно інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб та отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 року). Вулики розміщувати на відстані не меншій 3 метрів від межі земельної ділянки.

 

Розділ 10. Контроль у сфері благоустрою території Конятинської територіальної громади

 

10.1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою територіальної громади здійснює Конятинська сільськорада;

10.2. Контроль у сфері благоустрою Конятигської територіальної громади  спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Перелік посадових осіб,уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою території Конятинської територіальної громади та утримання індивідуальних будівель, передбачених цими Правилами, визначається рішенням виконкому Конятинської сільської ради.

 

Розділ 11. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Конятинської територіальної громади

 

11.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Конятинської сільської  ради, або виконавчого комітету.

11.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єктів благоустрою  з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні Правил благоустрою території Конятинської територіальної громади

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою громади;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення , крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території Конятинської територіальної громади;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій  тощо.

11) організації стихійної торгівлі  різними видами товарів (в тому числі з автомобілів, що рухаються по території громади) .

12) порушення режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та надання послуг.

11.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

11.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. Уразі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.

11.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

11.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

– здійсненні ремонту інженерних мереж;

– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

– прокладанні нових інженерних мереж;

– виконанні інших суспільно необхідних робіт.

11.7. У випадках, зазначених у  пункту 11.5. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

11.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

11.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

11.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

11.12. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконавчого комітету Конятинської сільської ради, на облаштування одного квадратного метра території  громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

11.13. Відповідальність за порушення Правил утримання тварин:

 

Розділ 12.Прикінцеві положення

 

12.1. Правила благоустрою затверджені на невизначений термін .

Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Конятинською сільською радою.

 

 

Секретар виконкому сільської ради                                    Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

Інші статті

Всі статті