ТИЖДЕНЬ ГЕОГРАФІЇ В КОНЯТИНСЬКОМУ ОЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ

  • 372

ТИЖДЕНЬ ГЕОГРАФІЇ В КОНЯТИНСЬКОМУ ОЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ

Кожен учитель географії мріє про те, щоби учні мали інтерес до його предмету, адже в цьому є запорука успішного навчання – якщо учневі цікаво на уроці, то він завжди уважний і активний, не обмежується лише інформацією з підручника, а буде користуватися додатковою та довідковою літературою, в нього завжди будуть виникати запитання. 

Важливим фактором формування сталого інтересу до географії є практика проведення предметних тижнів. Вона відкриває широкі можливості для задоволення індивідуальних нахилів та здібностей учнів саме до цього предмету.

Логічним продовженням процесу навчання є позаурочна робота з предмету, яка також значною мірою спрямовує учнів на шлях інтелектуального і морального розвитку, усвідомлення своєї ролі в суспільстві. Найбільш дієвою  і актуальною формою позаурочної роботи на сьогоднішній день є організація і проведення в школах  предметних тижнів. Впродовж тижня географії є найбільше можливостей  зацікавити учнів географією як наукою, цікавим навколишнім світом нашої планети, а також можливостей підвищити інтелектуальний рівень сучасного учня.  Проведення ряду заходів під час тижня географії допоможе вчителю закцентувати увагу старшокласників  на важливі  зміни в сучасному політичному просторі, на зв’язок сьогодення з минулим, на роль кожного у вирішенні складної екологічної ситуації на планеті земля. Тому проведення тижня (декади) географії  є доцільною, ефективною і потрібною формою роботи з учнями.

Мета: проведення предметних тижнів географії – активізувати творчу і пізнавальну діяльність учнів, формувати в них сталий інтерес до вивчення й дослідження географії, створити для учнів сприятливі умови і дати їм можливість презентувати здобуті знання у нестандартних формах роботи, реалізувати виховний потенціал предмету.

Основне завдання: організації і проведення предметних тижнів ґрунтується не на тому, щоби учні засвоювали давно відомі істини, а на створенні такої атмосфери, за якої кожен учень під керівництвом педагога прагне навчитися інтерпретувати географічний матеріал, самостійно здобувати додаткові географічні знання, робити з   матеріалу висновки морального характеру, які би безпосередньо стосувалися його життя. Навчити любити географію, любити і берегти свій рідний край, природу – ось головні завдання предметного тижня географії!
Практичне значення: проблеми організації і проведення предметних тижнів географії  полягає в тому, що виникає необхідність шукати й розробляти нові підходи до конструювання раціональної системи позаурочних занять з учнями з метою повнішої реалізації їх педагогічних можливостей.