Про встановлення місцевих податків та зборів на 2023 рік

  • 796

Фото без опису

УКРАЇНА

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ХVІ сесія  VІІІ скликання

 
   

 

 

Р І Ш Е Н Н Я     №  87-16/22

14 липня 2022 року                                                                        село Конятин

 

Про встановлення  місцевих податків та зборів на 2023 рік

 

 

Керуючись пунктом  24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та розглянувши висновок постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити положення та установити на території Конятинської сільської  ради:

1.1. Положення про єдиний податок (Додаток 1);

1.2. Положення  про плату за землю (Додаток 2);

1.3.Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 3);

1.4. Положення туристичного збору (додаток 4);

2. Оприлюднити рішення  на веб сторінці «Інтернет» Конятинської сільської ради.

3. Рішення Конятинської сільської ради V сесії VІІІ скликання №112-05/21 від 15.06.2021 року, визнати  таким,  що втратило  чинність з 01.01.2023 року.

4. Рішення набирає чинності з  01.01.2023 року.

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади.(Маротчак Ю.Ю.)

 

 

 

Сільський   голова                                                           Олексій СКРИПЧУК

 

 

Додаток  №1

до рішення ХVІ сесії

Конятинської сільської ради

VІІІ скликання

від 14.07.2022 р. № 87-16/22

 

 

Положення про єдиний податок

 

  1. Платники податку

 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп суб’єкти господарювання визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

 

  1. Об’єкт оподаткування

 

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, визначені статтею 292 Податкового кодексу України.

 

  1. База оподаткування

 

База оподаткування визначена статтею 292 Податкового кодексу України.

 

4. Ставки єдиного податку

 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються відповідно до видів господарської діяльності у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку – прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку - мінімальна заробітна плата). Визначені пунктом 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, крім платників єдиного податку, які провадять наступну господарську діяльність:

 

Код виду економічної діяльності

Назва виду економічної діяльності

Ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на 1 січня податкового (звітного) року,(%)

01-41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

10

01-43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

10

01-45

Розведення овець і кіз

10

01-46

Розведення свиней

10

01.61

Допоміжна діяльність у тваринництві:

Надання послуг сільськогосподарською технікою(трактором)

Оранка городів кіньми

10

10

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

10

10.11

Виробництво м’яса

10

10.13

Виробництво м’ясних продуктів

10

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

10

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

5

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

56.29

Діяльність їдалень

10

 

5. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення податку визначено пунктами 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України.

 

6. Податковий період

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу України.

 

7. Порядок нарахування та сплати податку

 

Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 295.4-295.8 статті 295 Податкового кодексу України.

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

 

Платники єдиного податку першої – другої груп ведуть облік у порядку, визначеному пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296  Податкового кодексу України.

 

 

     

Секретар сільської ради                                                                        Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток  № 2

до рішення ХVІ сесії

Конятинської сільської ради

VІІІ скликання

від 14.07.2022 р. № 87-16/22

 

Положення про  плату за землю

 

  1. Платники податку

 

Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.

2.2. Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

 

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку

4.1. Ставки земельного податку визначено у додатку 2.1 «Ставки земельного податку».

4.1.1. Ставка податку встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

      4.3. Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 Податкового кодексу України.

4.4. Встановити додаткові пільги із сплати земельного податку юридичним особам, згідно з додатком 2.2 до положення.

 

5. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення плати за землю визначено статтями 286 Податкового кодексу України.

 

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Строк та порядок сплати податку

 

Строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені статтями 287, 289 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                          Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

Додаток  № 2.1

до Положення про плату за землю

 

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01.01.2023 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

24

 

08

 

7323582001

7323582002

7323582003

7323581001

7323581002

7323581003

7323581004

7323586501

7323586502

7323586503

 

Конятин

Великий Липовець

Самакова

Довгопілля

Греблина

 Плита

Стебні

Яблуниця

Голошина

Плай

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

01

 

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.06

Для колективного садівництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.07

Для городництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

х

х

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

х

х

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

х

х

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,00

1,00

0,3

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

0,1

0,1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,1

0,1

0,1

0,1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,1

0,1

0,1

0,1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,1

0,1

0,1

0,1

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,1

0,1

0,1

0,1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,05

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0.05

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,05

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

       0,05

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

-

1,0

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

-

1,0

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

-

1,0

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

-

1,0

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,00

1,00

1,00

1,00

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,00

1,00

1,00

1,00

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,0

1,0

1,0

0,1

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,00

1,00

1,00

1,00

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,00

1,00

1,00

1,00

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

-

0,1

-

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

3,0

-

3,0

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

-

-

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

-

-

-

-

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

-

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

-

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

-

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,50

1,50

1,50

1,50

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,50

1,50

1,50

1,50

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,50

1,50

1,50

1,50

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,00

1,00

1,00

1,00

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,00

1,00

1,00

1,00

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,00

1,00

1,00

1,00

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,00

1,00

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,00

1,00

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,0

3,0

1,00

1,00

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,0

3,0

1,50

1,50

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

1,00

1,00

1,00

1,00

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

18

Землі загального користування4

1,00

1,00

1,00

1,00

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                         Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток № 2.2

                                                                                          До положення про плату за землю

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію  з 01.01.2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

24

08

7323582001

7323582002

7323582003

7323581001

7323581002

7323581003

7323581004

7323586501

7323586502

7323586503

 

Конятин

Великий Липовець

Самакова

Довгопілля

Греблина

Плита

Стебні

Яблуниця

Голошина

Плай

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1.Від сплати податку звільняються юридичні особи відповідно до підпунктів 282.1. – 282.1.6. пункту 282.1. ст. 282 Податкового кодексу України

2. Від сплати податку звільняються фізичні особи відповідно до підпунктів 281.1. – 281.4. пункту 281.1. ст. 281 Податкового   кодексу України

3. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1. ст. 281 Податкового кодексу України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, визначених підпунктами 281.2.1. – 281.2.5. ст. 281 Податкового кодексу України

4.Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

Секретар  сільської ради                                                                       Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

Додаток  № 3

до рішення ХVІ сесії

Конятинської сільської ради

VІІІ скликання

від 14.07.2022 р. № 87-16/22

 

 

Положення 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

2. Об'єкт оподаткування

Об'єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги із сплати податку

Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1- 266.4.3 статті 266 Податкового кодексу України.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

  • об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
  • об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування згідно  додатку 1.2. до Положення.

 

5. Ставка податку

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких обєктів нерухомості (пункт 266.5.1 статті 266 Податкового кодексу України).

Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються  розмірах згідно додатку 1.1. до Положення.

 

6. Порядок обчислення податку

 

Порядок обчислення податку визначено пунктами 266.7-266.10 Податкового кодексу України.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Жовтанецької сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Строк та порядок сплати податку

Порядок та строк сплати  податку визначено  пунктами 266.9-266.10 Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар ради                                                   Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

                  

 

 

 

 

Додаток 3.1

до Положення про податок на нерухомемайно, відмінне від земельної ділянки

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01.01.2023  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

24

08

7323582001

7323582002

7323582003

7323581001

7323581002

7323581003

7323581004

7323586501

7323586502

7323586503

Конятин

Великий Липовець

Самакова

Довгопілля

Греблина

Плита

Стебні

Яблуниця

Голошина

Плай

 

 

 

         

           

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5

-

-

0,05

-

-

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5

-

-

0,05

-

-

1110.3

Будинки садибного типу

0,5

-

-

0,05

-

-

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5

-

-

0,05

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

  0,5

-

-

0,05

-

-

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,5

-

-

0,05

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,5

-

-

0,05

-

-

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,5

-

-

0,05

-

-

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,5

-

-

0,05

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-

-

-

-

-

-

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-

-

-

-

-

-

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

-

-

-

-

-

-

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

-

-

-

-

-

-

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,5

-

-

0,5

-

-

1211.2

Мотелі

0,5

-

-

0,5

-

-

1211.3

Кемпінги

0,5

-

-

0,5

-

-

1211.4

Пансіонати

0,5

-

-

0,5

-

-

1211.5

Ресторани та бари

0,5

-

-

0,5

-

-

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,5

-

-

0,5

-

-

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,5

-

-

0,5

-

-

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

-

-

-

-

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,5

-

-

0,5

-

-

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

-

-

-

-

-

-

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

-

-

-

-

-

-

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

-

-

-

-

-

-

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

-

-

-

-

-

-

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,0

-

-

0,1

-

-

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,0

-

-

0,1

-

-

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,3

-

-

0,3

-

-

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

-

-

-

-

-

-

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

-

-

-

-

-

-

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,3

-

-

0,3

-

-

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,3

-

-

0,3

-

-

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,3

-

-

0,3

-

-

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3

-

-

0,3

-

-

 

 

124

 

 

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

-

-

-

-

-

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

-

-

-

-

-

-

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-

-

-

-

-

-

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

-

-

-

-

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

-

-

-

--

-

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

-

-

-

-

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

-

-

-

-

-

-

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

-

-

-

-

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,5

-

-

-

-

-

 

 

1242

 

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,5

-

-

0,1

-

-

1242.2

Гаражі підземні

-

-

-

-

-

-

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-

-

-

-

-

-

1242.4

Навіси для велосипедів

-

-

-

-

-

-

 

125

 

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-

-

-

-

-

-

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

-

-

-

-

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-

-

-

-

-

-

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

-

-

-

-

-

1252.2

Резервуари та ємності інші

-

-

-

-

-

-

1252.3

Силоси для зерна

-

-

-

-

-

-

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

-

-

-

-

-

1252.5

Склади спеціальні товарні

-

-

-

-

-

-

1252.6

Холодильники

-

-

-

-

-

-

1252.7

Складські майданчики

-

-

-

-

-

-

1252.8

Склади універсальні

-

-

-

-

-

-

1252.9

Склади та сховища інші5

-

-

-

-

-

-

 

126

 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

-

-

-

-

-

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

-

-

-

-

-

1261.3

Цирки

-

-

-

-

-

-

1261.4

Казино, ігорні будинки

-

-

-

-

-

-

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

-

-

-

-

-

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

-

-

-

-

-

 

1262

 

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

-

-

-

-

-

-

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

-

-

-

-

-

-

1262.3

Технічні центри

-

-

-

-

-

-

1262.4

Планетарії5

-

-

-

-

-

-

1262.5

Будівлі архівів5

-

-

-

-

-

-

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

-

-

-

-

-

-

 

1263

 

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

-

-

-

-

-

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

-

-

-

-

-

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

-

-

-

-

-

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

-

-

-

-

-

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

-

-

-

-

-

-

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

-

-

-

-

-

-

 

1264

 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

-

-

-

-

-

-

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

-

-

-

-

-

-

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

-

-

-

-

-

-

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

-

-

-

-

-

-

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

-

-

-

-

-

-

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

-

-

-

-

-

-

 

1265

 

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

-

-

-

-

-

1265.2

Басейни криті для плавання

-

-

-

-

-

-

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

-

-

-

-

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

-

-

-

-

-

1265.5

Тири

-

-

-

-

 

-

1265.9

Зали спортивні інші

-

-

-

-

-

-

 

127

 

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

-

-

-

-

-

-

1271.2

Будівлі для птахівництва5

-

-

-

-

-

-

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

-

-

-

-

-

-

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

-

-

-

-

-

-

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

-

-

-

-

-

-

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

-

-

-

-

-

-

1271.7

Будівлі рибного господарства5

-

-

-

-

-

-

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

-

-

-

-

-

-

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

-

-

-

-

-

-

 

1272

 

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

-

-

-

-

-

-

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

-

-

-

-

-

-

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

-

-

-

-

-

-

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

-

-

-

-

-

-

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

-

-

-

-

-

-

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

-

-

-

-

-

-

 

1274

 

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

-

-

-

-

-

-

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

-

-

-

-

-

-

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

-

-

-

-

-

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                           Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

Додаток №3.2

до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне   від земельної ділянки

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію
 з  01.01.2023   року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

24

08

7323582001,

7323582002

7323582003;

7323581001,

7323581002,

7323581003,

7323581004,

7323586501,

7323586502

7323586503

Конятин,

Великий Липовець,

Самакова

Довгопілля,

Греблина,

Плита,

Стебні

Яблуниця,

Голошина,

Плай

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Група платників Розмір пільги   (у відсотках)

1. господарські (присадибні) будівлі-допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї,хліви, гаражі,літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції та інші;

_____________________________________________________

2. Не є об’єктом оподаткування відповідно до підпунктів 266.2.2. пункту 266.2. ст. 266 Податкового кодексу України.

__________________________________________________________

3. Пільги із сплати податку для фізичної особи відповідно до підпункту 266.4.1. пункту 266.4. ст. 266 Податкового кодексу

України.__________________________________________________________

Інваліди 1 групи, учасники АТО

 

 

 

 

100

_______________

 

100

_______________

 

100

__________

 

100

Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7

пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266  ПДУ

 

 

 

Секретар  сільської ради                                                                        Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

                                                                                                               

 

Додаток  № 4

до рішення ХVІ сесії

Конятинської сільської ради

VІІІ скликання

від 14.07.2022 р. № 87-16/22

 

Положення туристичного збору

1. Платники збору

Платники туристичного збору визначені пунктом 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

 

2. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

Відповідно підпункту 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу України справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): готелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу; житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі.