Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення«Турбота» на 2021-2023 роки

  • 1436

ПРОЄКТ

 

 

                                                              Україна

 

КОНЯТИНСЬКА сільська рада

ІІ сесія VІІІ скликання

 
   

 

 

РІШЕННЯ №    /20

від     грудня 2020 року                                                                                      село Конятин

 

Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення«Турбота» на 2021-2023 роки

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до законів України у сфері соціального захисту населення, з метою продовження дії попередніх напрацювань, отриманих в результаті виконання протягом 2018-2020 років Комплексної соціальної програми «Турбота», та для реалізації перспективних завдань, які спрямовані на подолання соціальних проблем і підвищення рівня якості життя жителів громади ,сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Комплексну соціальну програму «Турбота» на 2021- 2023 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Доручити відділу праці та соціального захисту населення забезпечувати координацію виконання заходів, передбачених Програмою, та подавати до Конятинської сільської ради узагальнену інформацію про хід і результати виконання її заходів щорічно до 25 січня.
  3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійні комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади та з питань освіти, культури,  охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури і спорту.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                               Олексій СКРИПЧУК

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІІ сесії

VІІІ скликання Конятинської сільської ради

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

соціального захисту населення "ТУРБОТА"

на період 2021 – 2023 років

 

Розділ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. 

 Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» Конятинської сільської ради на період 2021-2023 років (далі – Програма) розроблена  відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у сільському бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальної допомоги та послуг найбільш незахищеним верствам населення Конятинської сільської ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, одиноко проживаючим  громадянам та іншим категоріям населення.

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення Конятинської сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих;

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

- надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини;

- надання  одноразової  матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобилькій АЕС;

-  надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам Другої світової війни;

- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і більше років.

 

Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і організацій, а також на підставі розпоряджень сільського голови, рішень сесій Конятинської сільської ради та рішень виконавчого комітету Конятинської сільської  ради.

Одноразова матеріальна допомога громадянам, надається у Порядку, який наведено у додатку до даної Програми.

 

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 Очікується, що в результаті реалізації Комплексної програми соціального захисту населення «ТУРБОТА» Конятинської сільської ради на період 2021-2023 роки, відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення. Кошти з сільського бюджету використовуватимуться максимально ефективно.

Заходи щодо виконання Програми  визначено у додатку 2, що додається до рішення.

 

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в межах видатків, передбачених у рішенні сесії Конятинської сільської ради «Про сільський бюджет на  відповідний рік» та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, виходячи із  фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії сільської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми, здійснюється виконавчим комітетом Конятинської сільської ради.

Інформація про хід виконання Програми надається постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади та виконавчим комітетом Конятинської сільської ради за I півріччя – до 25 липня; за рік – до 25 грудня

 

 

Секретар сільської ради                                     Зоя ПАЛЯНИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Додаток 2

                                                                                     до рішення  ІІ сесії VІІІ

скликання Конятинської сільської ради                

ЗАХОДИ

щодо виконання Комплексної програми соціального захисту

населення «ТУРБОТА» Конятинсько ї сільської ради

на період 2021 – 2023 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

1. Організаційно-інформаційне забезпечення

1.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту

2021-2023

соціальний працівник, виконавчий комітет сільської ради

фінансування не потребує

2.

Забезпечити проведення щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» та місячника Червоного Хреста

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради, соціальний  працівник

благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

3.

Організовувати безкоштовну передплату на газети Ветеран України» для учасників війни, ветеранів праці та інвалідів

2021-2023

головний бухгалтер  сільської ради,

сільський бюджет, благодійні внески

2. Поліпшення соціально-побутового обслуговування

1.

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб інвалідів, ветеранів війни, сімей військовослужбовці, одиноких непрацездатних громадян. Результати обстежень (акти) з пропозиціями щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян виносити на розгляд сесії та виконавчого комітету

2021-2023

соціальний  працівник, виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

фінансування не потребує

2.

Забезпечувати соціально-побутовим обслуговуванням одиноких громадян похилого віку та інвалідів (на дому), які потребують цієї допомоги

2021-2023

соціальні робітники(надання соціальних послуг)

фінансування  не потребує

3.

Залучати до волонтерського руху молодь для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам, учасникам бойових дій, вдовам та  дітям війни

2021-2023

Навчальні заклади Конятинської сільської рада

фінансування  не потребує

4.

Надавати матеріальну допомогу (в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих) таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, напівсироти, студенти, діти війни, учасники бойових  дій (воїни-афганці,), ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сім¢ї, одинокі та багатодітні матері іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

2021-2023

виконавчий  комітет сільської ради

сільський  бюджет 

5.

Надавати одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини

2021-2023

виконавчий  комітет  сільської ради

сільський бюджет

6.

Надавати матеріальну допомогу мобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей, учасникам антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей), внутрішньо переміщеним особам з окупованих  територій

2021-2023

виконавчий комітет  сільської ради

сільський  бюджет 

7.

Надавати одноразову  матеріальну допомогу громадянам, яким виповнилося 90 і  більше років

2021-2023

виконавчий  комітет  сільської ради

 

сільський  бюджет 

8.

Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення  надзвичайної  ситуації (пожежі, стихійного лиха та підтоплень)

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет 

9.

Надання допомоги у вигляді продуктових наборів інвалідам, учасникам АТО/ООС, мобілізованим в ЗСУ, переміщеним особам з окупованих територій, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет, благодійна допомога 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Зоя ПАЛЯНИЦЯ

 

 

 

Додаток 3

                                                                                     до рішення  ІІ сесії VІІІ

скликання Конятинської сільської ради                                           

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки

 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 1 та 2 заходів, передбачених Комплексною програмою «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на період  2021-2023 роки.

2. Матеріальна допомога надається малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, а також, іншим мешканцям громади, які зареєстровані на території Конятинської сільської ради та які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки.

3. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник надає до особистого звернення такі документи:

- ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, учасника бойових дій, інше посвідчення, що встановлює його статус, тощо;

4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, при необхідності заявник надає такі документи:

- акт обстеження матеріально-побутових умов  проживання заявника;

- довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;

- документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели до скрутного становища;

- довідка про склад сім’ї;

- ксерокопії медичних документів;

- інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання одноразової матеріальної допомоги.

5. У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 3 Порядку), заяви громадян повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.

6. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги разом із документами, наведеними у пунктах 3 та 4 даного Порядку, подаються до виконавчого комітету сільської ради на реєстрацію.

7. За наслідками розгляду отриманих документів, виконавчий  комітет сільської  ради може відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

- заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку як безробітні;

- сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну допомогу з коштів сільського бюджету.

8. Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги: 

- мінімальний - 100 грн. ;

- максимальний –3000,00 гривень.

Розмір допомоги встановлюється на підставі актів складених створеною комісією по обстеженню господарств та вивчення виконавчим комітетом документів, що підтверджують потребу заявника в допомозі.

9. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться головним бухгалтером  сільської  ради, у встановлених розмірах.

 

 

Секретар сільської ради                               Зоя ПАЛЯНИЦЯ

 

 

 

Підготувала:      Спеціаліст І категорії                                    Пелепко Т.М.