Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік.

  • 781

                                                                                                                проєкт

 

                                                                             УКРАЇНА                                                  

 

КОНЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПУТИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНIВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI

_____ сесія  _____ скликання

 

 

РІШЕННЯ     №       ПРОЄКТ

 

                       2021 року                                                                       село Конятин                             

Про встановлення  місцевих 

податків та зборів на 2022 рік.

 

Керуючись пунктом  24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та розглянувши висновок постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади,  сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення та установити на території Конятинської сільської ради:

1.1. Положення про єдиний податок (Додаток 1);

1.2. Положення земельного податку (Додаток 2);

1.3.Положення про податк на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 3);

1.4. Положення про туристичний збор (додаток 4);

1.5. Положення про збір за місця паркування транспортних засобів (додаток 5)

         3. Оприлюднити рішення на веб сторінці «Інтернет» Конятинської сільської     ради    konyatinsr@ukr.net 

4. Рішення Конятинської сільської ради ХХV сесії VІІІ скликання №56-25/20 від 24.06.2020 року, визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2022року  .

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади.(Маротчак Ю.Ю.)

 

Сільський голова                                                      Олексій СКРИПЧУК                                                                                     

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

                                                                                         до рішення    ____ сесії сільської ради

                                                                                      ___скликання від       2021 року

                                                                                                №  ____

 

Положення про єдиний податок

 

1. Платники податку

 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп суб’єкти господарювання визначені пунктом 291.5статті 291 Податкового кодексу України.

 

1. Об’єкт оподаткування

 

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, визначені статтею 292 Податкового кодексу України.

 

2. База оподаткування

 

База оподаткування визначена статтею 292 Податкового кодексу України.

 

4. Ставки єдиного податку

 

Ставки єдиного податку для платників першої групивстановлюються відповідно до видів господарської діяльності у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку – прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку - мінімальна заробітна плата). Визначені пунктом 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

Для першої групи платників єдиного податку – 10відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, крім платників єдиного податку, які провадять наступну господарську діяльність:

 

Код виду економічної діяльності

Назва виду економічної діяльності

Ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на 1 січня податкового (звітного) року,(%)

01-41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

10

01-43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

10

01-45

Розведення овець і кіз

10

01-46

Розведення свиней

10

01.61

Допоміжна діяльність у тваринництві:

Надання послуг сільськогосподарською технікою(трактором)

Оранка городів кіньми

10

10

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

10

10.11

Виробництво м’яса

10

10.13

Виробництво м’ясних продуктів

10

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

10

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

5

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

56.29

Діяльність їдалень

10

 

5. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення податку визначено пунктами 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України.

 

6. Податковий період

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294Податкового кодексу України.

 

7. Порядок нарахування та сплати податку

 

Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 295.4-295.8 статті 295 Податкового кодексу України. 

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

 

Платники єдиного податку першої – другої груп ведуть облік у порядку, визначеному пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

     

Секретар сільської ради                                                                            Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

                                                                                      до рішення   ___ сесії сільської ради

                                                                                          ____скликання від     ___2021 року

                                                                                               №   ____

 

Положення про  плату за землю

 

1. Платники податку

 

Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.

2.2. Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

 

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку

 

4.1. Ставки земельного податку визначено у додатку 2.1. «Ставки земельного податку».

4.1.1. Ставка податку встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

     4.3. Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 Податкового кодексу України.

4.4. Встановити додаткові пільги із сплати земельного податку юридичним особам, згідно з додатком 2.2 до положення. 

 

5. Порядок обчислення податку

 

Порядок обчислення плати за землю визначено статтями 286 Податкового кодексу України. 

 

6. Податковий період

 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Строк та порядок сплати податку

 

Строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені статтями 287, 289 Податкового кодексу України. 

 

 

Секретар ради                                                          Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ

?

                                                                           

 

 

 

 

 

Додаток 2.1.

                                                                         до Положення про плату за землю

 

 

СТАВКИ 
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
з 01.01.2022 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Кодобласті

Кодрайону

Код 
згідно зКОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

24

 

08

 

7323582001

7323582002

7323582003

7323581001

7323581002 

7323581003

7323581004

7323586501

7323586502

7323586503

 

Конятин 

Великий Липовець 

Самакова

Довгопілля

Греблина

Плита

Стебні

Яблуниця

Голошина

Плай

 

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

дляюридичнихосіб

дляфізичнихосіб

дляюридичнихосіб

дляфізичнихосіб

 

01

 

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.06

Для колективного садівництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.07

Для городництва4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

1,00

1,00

0,3

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

х

х

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

х

х

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

х

х

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

х

х

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарськогопризначення

1,00

1,00

0,3

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,1

0,1

0,1

0,1

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

0,1

0,1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

0,1

0,1

0,1

0,1

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,1

0,1

0,1

0,1

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,1

0,1

0,1

0,1

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,1

0,1

0,1

0,1

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,05

-

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

0.05

-

-

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

0,05

-

-

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

      0,05

-

-

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

-

-

-

-

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

-

1,0

-

-

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

-

1,0

-

-

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

-

-

-

-

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

-

-

-

-

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

-

-

-

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

-

1,0

-

-

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

-

1,0

-

-

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників 

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи 

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

1,00

1,00

1,00

1,00

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,00

1,00

1,00

1,00

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,0

1,0

1,0

0,1

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

-

-

-

-

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,00

1,00

1,00

1,00

07.04

Для колективного дачного будівництва  

1,00

1,00

1,00

1,00

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,1

-

0,1

-

09.02

Для іншого лісогосподарськогопризначення

1,50

-

1,50

-

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 

-

-

-

-

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

-

-

-

-

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

-

-

-

-

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

-

-

-

-

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

-

-

-

-

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

-

-

-

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

-

-

-

-

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

-

-

-

-

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

-

-

-

-

10.11

Для будівництва та експлуатаціїсанаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межахприбережних захисних смуг морів,морських заток і лиманів

-

-

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та споруд підприємствами, щопов’язані з користуванням надрами  

1,50

1,50

1,50

1,50

11.02

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та споруд підприємствпереробної, машинобудівної та іншоїпромисловості

1,50

1,50

1,50

1,50

11.03

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та споруд будівельнихорганізацій та підприємств

1,50

1,50

1,50

1,50

11.04

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та споруд технічноїінфраструктури (виробництва тарозподілення газу, постачання пари тагарячої води, збирання, очищення тарозподілення води)

-

-

-

-

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

-

-

-

-

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

-

-

-

-

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

-

-

-

-

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

1,00

1,00

1,00

1,00

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

1,00

1,00

1,00

1,00

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів іспоруд телекомунікацій

1,00

1,00

1,00

1,00

13.02

Для розміщення та експлуатації будівельта споруд об’єктів поштового зв’язку

1,00

1,00

-

-

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

1,00

1,00

-

-

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

-

-

-

-

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва,експлуатації та обслуговування будівель іспоруд об’єктів енергогенеруючихпідприємств, установ і організацій  

3,0

3,0

1,00

1,00

14.02

Для розміщення, будівництва,експлуатації та обслуговування будівель іспоруд об’єктів передачі електричної татеплової енергії

3,0

3,0

1,50

1,50

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльностівійськових частин (підрозділів)Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійної діяльностіСлужби зовнішньої розвідки4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

-

-

-

-

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

16

Землі запасу

1,00

1,00

1,00

1,00

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

18

Землі загального користування4

1,00

1,00

1,00

1,00

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

 

 

Секретар сільської ради                                                                               Зоя ПЕРЕПЕЛИЦЯ