Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності для сінокосіння і випасання худоби громадянину Синиці Івану Івановичу

  • 445

                                                          

                                                                                                               проект

 

 

   Україна

КОНЯТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УІ сесія  VІІІ скликання

------------------------------------------------------------------------------------------

   Р І Ш Е Н Н Я   № -06/21

   серпень  2021 року                                                                          село Конятин

 

 Про передачу в оренду земельної  ділянки

 комунальної власності  для  сінокосіння  і

 випасання   худоби  громадянину

 Синиця   Івану   Івановичу  

    Керуючись п. 34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.56 Закону України «Про землеустрій» ст.12,34,93,122-124,186-1 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі»  та  розглянувши заяву громадянина  Синиця  Івана  Івановича , жителя села  Конятин    про передачу в оренду  терміном  на  7 років     земельної ділянки комунальної власності площею 0,4500га кадастровий номер: 7323582000:01:002:0114, що знаходиться в селі Конятин  вул. Центральна   Чернівецької області , розглянувши  висновок  постійної комісії  з питань  земельних  відносин ,екології , раціонального  природокористування  ,будівництва , планування,та  комунальної  власності, сільська  рада :

В И Р І Ш И Л А:

1.Передати  громадянину  Синиця Івану  Івановичу   , жителю  села Конятин земельну ділянку площею 0,4500  га  для  сінокосіння  та  випасання  худоби   - кадастровий номер: 7323582000:01:002:0114, яка знаходиться в селі Конятин  вул.Центральна  в оренду терміном на  7 років з розміром орендної плати  3 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2.Доручити сільському голові  Скрипчук  О.І. в установленому порядку відповідно до законодавства укласти договір оренди земельної ділянки із громадянином  Синиця  І.І.  / при  наявності витягу з технічної  документації про нормативну грошову оцінку земельної  ділянки./

3.Орендарю  Синиця    І.І.  забезпечити використання земельної ділянки відповідно до її цільового призначення та умов договору оренди ,а також  здійснити державну реєстрацію права оренди  в установленому законом порядку .

4. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питаньземельнихвідносин,екології,раціональногоприродокористування,будівництва ,планування та комунальної власності /Мицканюк Р.М./

 

 Сільський   голова                                                 Олексій  Скрипчук

 

Проект  даного  рішення  опубліковано  на  дошці  оголошень  серпень  2021 року